ДО ВИВЧЕННЯ ПОЕМИ ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА - ДЖОРДЖ НОЕЛ ГОРДОН БАЙРОН (1788 - 1824) - ЗАГЛИБЛЮЮЧИСЬ У ВНУТРІШНІЙ СВІТ: ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РОМАНТИЗМУ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - Оріон 2017

ДО ВИВЧЕННЯ ПОЕМИ ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА - ДЖОРДЖ НОЕЛ ГОРДОН БАЙРОН (1788 - 1824) - ЗАГЛИБЛЮЮЧИСЬ У ВНУТРІШНІЙ СВІТ: ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РОМАНТИЗМУ

У ТВОРЧІЙ МАЙСТЕРНІ ПИСЬМЕННИКА

ПРО КОМПОЗИЦІЮ І СТРОФІЧНУ БУДОВУ ПОЕМИ «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА»

Поема «Паломництво Чайльд-Гарольда» побудована таким чином, що кожна із чотирьох пісень присвячена враженням від подорожі до різних європейських країн (І — до Португалії та Іспанії, ІІ — до Греції, Албанії та Туреччини, ІІІ — до Бельгії та Швейцарії, ІV — до Італії). Кожна подорож — це самостійна частина поеми. Єдність усій оповіді надає, по-перше, образ автора, який коментує побачене. З’‎єднувальною ланкою виступає також Чайльд-Гарольд, інформація про якого надається фрагментарно. Усі пісні поеми об’‎єднує також строфа, яка складається з дев’‎яти рядків. За розміром це п’‎ятистопний ямб з однаковим римуванням (абаббвбвв). Ця строфа одержала назву спенсерова, оскільки створена англійським поетом XVI ст. Е. Спенсером у поемі «Королева фей». У поемі Байрона розмір та структура строфи змінюється лише там, де автор повністю наводить вірші, написані Чайльд-Гарольдом. Яскравим прикладом цього є його прощальна пісня, яка звучить у самому початку поеми (13-а строфа).

За книгою літературознавця Іосифа Дубашинського «Джордж Гордон Байрон»

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1. Підготуйтесь до стислого переказу змісту першої пісні поеми.

2. Яким ви уявляєте Чайльд-Гарольда? Які риси романтичного героя йому притаманні?

3. Виразно прочитайте 13 строфу першої пісні. Чим вона відрізняється від інших строф? Поясніть її роль у композиції поеми.

4. Якою постає перед читачем Іспанія? Підтвердіть відповідь цитатами з тексту.

5. Кому присвячено такі поетичні рядки?

Коханий у крові — в плачах не гає час,

Убито ватажка — вона веде у бій,

Тікають вояки — зупинить втечу враз,

Здригнуться вороги — чимдалі гнати їй.

Переклад з англійської Валерії Богуславської

З якими почуттями автор пише про цього персонажа?

6. Розкрийте тему «Образ Греції очима Байрона». Зверніть увагу на художні засоби творення цього образу.

7. З якими закликами поет звертається до грецького народу?

8. Порівняйте поетичний і живописний образи Греції, створені Байроном й Еженом Делакруа (див. репродукцію картини на с. 118).

9. Якими художніми засобами Байрон змальовує море? Підтвердіть відповідь цитатами. Яке враження справив на вас цей опис?

10. Чи відчувається в поемі ставлення автора до політики Англії? Аргументуйте відповідь.

11. Поміркуйте, чи актуальною є проблематика першої та другої пісень поеми.

У ТВОРЧІЙ МАЙСТЕРНІ ПИСЬМЕННИКА

ПРО ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНУ СУТНІСТЬ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ ПІСЕНЬ ПОЕМИ «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА»

Тема першої пісні поеми «Паломництво Чайльд-Гарольда» — нашестя наполеонівських військ на Піренейський півострів. Симпатія поета повністю на боці іспанців, які протистоять загарбнику. Байрону вдається створити образ народу в русі, у дії. Охоплюючи його в цілому, показуючи в масових сценах, як народ бореться, трудиться, веселиться, він зупиняється також на окремих деталях: на прояві характеру іспанського народу в окремих героїчних особистостях; із захватом він говорить про діву із Сарагоси, учасницю народного руху. Боротьба іспанського народу важлива не лише для самої Іспанії — поет вірить, що вона може стати натхненним прикладом для інших народів. У єдності героїчної особистості з народом Байрон вбачає запоруку успіху іспанців у боротьбі за гідну справу. Зовсім інший погляд у поета на тих, хто досягнув почестей і слави в результаті загарбницьких воєн.

Тема народу, що бореться за свою незалежність, продовжує розвиватися у другій пісні. Чайльд-Гарольд потрапляє спочатку до Албанії, потім до Греції, народи яких були тоді під турецьким ярмом. Тут звучить тема зрадництва — Байрон глибоко зневажає зрадників народу, тих, які стали служити турецькому султанові, виконувати його волю. Таким був Алан-Паша — правитель Албанії, який фактично здав країну турецькому володарю. Йому протиставлено простих волелюбних албанців, які свято зберігають пам’‎ять про справжнього героя — захисника рідної землі.

Значну частину другої пісні присвячено Греції. Контраст між славним минулим країни та нинішнім приниженим її становищем знаходить відгук у серці поета. Строфи весь час інтонаційно змінюються: захоплення прекрасною Елладою, в якій жив дух свободи, змінюється гнівом на нащадків, які скорилися рабству. Поету важко бачити, як Греція, підкорена турецьким султаном, «втоптана у тлін». Але гнів змінює надія, що в очах народу «ще не пригашений вогонь», і логічним завершенням цієї думки стає заклик: «Ні, Греціє, здіймись на ворога сама. Або у рабстві скній. Де третій шлях? Нема! »

Строфи про Грецію в цій поемі допомагають краще зрозуміти, чому Байрон стане борцем за свободу грецького народу.

Перші дві пісні «Паломництва Чайльд-Гарольда» поставили Байрона в ряди поетів-романтиків, але це був романтик нового типу. Обстоюючи свободу народів, їхнє право на національно- визвольну боротьбу, Байрон не тікав від дійсності, а закликав втручатися в неї. Виступаючи на захист людини від насильства та приниження, він боровся за духовне розкріпачення людей, вимагав від них активних дій, таврував ганьбою того, хто підкорявся рабству, схиляв голову перед тираном. Як і всі романтики, Байрон оспівував природу, але при цьому стверджував думку, що тільки духовно розвинена вільна людина здатна розуміти красу, відчувати гармонію між людиною і природою. Чудовою особливістю перших двох, а потім і наступних пісень поеми є утвердження нерозривного зв’‎язку часів: минуле висвітлено світлом сучасності, а минуле й теперішнє дають поетові змогу зазирнути в майбутнє.

За статтею Раузи Усманової1 «Джордж Гордон Байрон»

ДО ТАЄМНИЦЬ МИСТЕЦТВА СЛОВА

БАЙРОНІЗМ І БАЙРОНІЧНИЙ ГЕРОЙ

З ім’‎ям англійського поета пов’‎язана поява в літературознавстві таких понять, як байронізм і байронічний герой.

Під байронізмом розуміють ідейно-естетичну концепцію, яка проявилась у європейській літературі ХІХ ст. під впливом творчості й особистості Байрона.

До основних рис байронізму відносять такі: тираноборство, волелюбність, бунтарство, абсолютне заперечення недосконалої дійсності.

Байронічним героєм називають образ романтичного героя-бунтаря.

Для нього характерні втеча від буденного життя як форма протесту проти дійсності, самотність, настрої світової скорботи й водночас — невпинний пошук гармонії. Це особистість бунтівна, горда й непокірна.

1Усманова Рауза Фатихівна (1923-2014) — татарський літературознавець і театральний критик.

Титульна сторінка видання творів Байрона (XIX ст.)

Явище байронізму пережила вся європейська духовна культура, а особистість Байрона стала символом волелюбства, боротьби з усілякою тиранією. Особливий інтерес до байронізму виник у країнах, де найбільш гостро стояли питання протистояння бунтівної особистості й життєвого устрою. Байронівські сюжети й мотиви активно використовували польські поети Адам Міцкевич і Юліуш Словацький. Французький письменник Віктор Гюго цінував Байрона насамперед як поета, який оспівує політичну свободу, як захисника принижених народів, особливо греків. Серед шанувальників творчості Байрона і продовжувачів його традицій у літературі — англієць Персі Біші Шеллі, німець Генріх Гейне, росіянин Михайло Лермонтов, угорець Шандор Петефі.

1. Поясніть значення понять «байронізм», «байронічний герой».

2. Чи можна Мазепу або Чайльд-Гарольда вважати байронічним героєм? Аргументуйте свою відповідь.

3. Наведіть приклади байронічного героя в українському романтизмі.

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

«Байрон відчув дух нової поезії і знайшов її епічні форми...».

Адам Міцкевич, польський поет

«Так, ця людина була великою, вона в муках відкривала нові світи, по-прометеєвськи повставала проти жалюгідних людей та їхніх ще жалюгідніших богів, і слава його імені досягла снігових гір Фуле і пекучих пісків Леванта».

Генріх Гейне, німецький поет

«...Він охоплював усі сторони людського життя, примушував звучати струни божественної арфи, видобував з неї і найніжніші звуки, і могутні акорди, що потрясають серця. Навряд чи знайдеться така пристрасть чи така ситуація, яка б уникнула його пера».

Вальтер Скотт, англійський письменник

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В Україні інтерес до Байрона виник понад 180 років тому. Тарас Шевченко називав його поетом «великим» і «знаменитим'». Іван Франко наголошував, що Байрон «поет такий національний, як мало хто з часів Шекспіра». Саме під впливом Байрона з’‎явились українські твори про Мазепу — поеми Степана Руданського й Володимира Сосюри, роман Богдана Лепкого. Вірші та поеми англійського письменника перекладали такі класики вітчизняної літератури, як Іван Франко, Леся Українка, Павло Грабовський, Пантелеймон Куліш. Один з найобдарованіших українських перекладачів XIX ст. Михайло Старицький писав у «Заспіві» до власного перекладу романтичної поеми Дж. Г. Байрона «Маzeppa»:

...Британця пісню голосну

Я переклав на рідну мову,

Щоб неокриленому Слову

Добути силу чарівну.

Цінною для шанувальників творчості поета є збірка перекладів, підготовлених Дмитром Паламарчуком (Дж. Байрон. Лірика. — К. : Дніпро, 1982). Серед сучасних перекладачів творчості великого британця — Дмитро Павличко, Іван Драч, Максим Стріха.

А дослідивши тему «Байрон і Україна», ви дізнаєтесь і про інші цікаві факти сприймання творчості видатного англійця українськими читачами.

ЛІТЕРАТУРНІ НОТАТКИ ПОДОРОЖНЬОГО

У грецькому місті Міссолонгі, де помер Байрон, на вшанування героїв боротьби за незалежність від турецького ярма створено парк. Тут можна побачити й пам’‎ятник Байрону, якого скульптор зобразив у албанському костюмі.

Пам’‎ятник Байрону в Міссолонгі

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Підготуйте таблицю або схему «Особливості романтизму». Запропонуйте коментар до неї.

2. Видатними представниками романтизму є:

А Байрон і Ґете

Б Гейне і Байрон

В Байрон і Шиллер

3. Поясніть, чому сучасні поетові критики називали Г. Гейне «німецьким Байроном».

4. Продовжіть речення: «Читаючи вірші Генріха Гейне, я замислився/замислилася над ...»

5. Порівняйте мотиви лірики Дж. Байрона та Г. Гейне.

6. Продовжіть речення: «Байронічний герой — це ...».

7. Схарактеризуйте образ Мазепи або Чайльд-Гарольда (за поемами Байрона).

8. Напишіть відгук на твір, який вам сподобався найбільше.

9. Підготуйте запитання до дискусії на тему «Романтизм: погляд у минуле, в сьогодення чи в майбутнє?».

10. Роздивіться репродукції картин європейських художників ХІХ-ХХ ст. — Ежена Делакруа й Теодора Шассеріо. З якими епізодами із прочитаних творів вони у вас асоціюються? Як ви думаєте, чому француз Т. Шассеріо зобразив дівчину, яка зовсім не схожа на українку?

Ежен Делакруа. Греція на руїнах Міссолонгі (1826)

Теодор Шассеріо. Козачка біля Мазепи, прив’‎язаного до коня (1851)На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.