І нудно, і сумно! - і нікому руку подать... - МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841) - ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - Оріон 2017

І нудно, і сумно! - і нікому руку подать... - МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841) - ПОЄДНУЮЧИ НАЙКРАЩЕ: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

І нудно, і сумно! — і нікому руку подать,

Як горе у душу прилине... Бажання!..

Чи варто даремно і вічно бажать?..

А роки минають — найкращі хвилини!

Кохати. кого ж бо? На час, годину — дарма,

Кохання ж навік — неможливе.

Чи в себе заглянеш? — минулого й сліду нема:

І радість, і мука, і все це мінливе!

Що пристрасті? — Скоро вогонь їх солодких недуг

При слові розсудку згасає,

Й життя — як поглянеш на нього уважно навкруг —

Лиш жарт, де ні змісту, ні глузду немає!

Переклад з російської Миколи Терещенка

И скучно и грустно! — и некому руку подать...

И скучно и грустно! — и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды...

Желанья, что пользы напрасно и вечно желать?

А годы проходят — все лучшие годы!

Любить — но кого же? — на время не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа,

И радость, и муки, и всё там ничтожно.

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка,

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг —

Такая пустая и глупая шутка!

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1. Які думки й настрої пронизують цей вірш?

2. Чи згодні ви з тим, що твір побудований у формі діалогу із самим собою? Аргументуйте свою відповідь.

3. Схарактеризуйте ліричного героя цієї поезії. За допомогою яких художніх засобів автор створює його образ?

4. Поміркуйте, чи наявний у цій поезії мотив світової скорботи, характерний для романтиків. Обґрунтуйте свою думку.

5. Визначте художню роль антитези у вірші.

6. Пригадайте з вивченого у 8 класі, що таке елегія. Чи можна цей твір назвати елегією? Обґрунтуйте свою думку.

7. Підготуйте виразне читання вірша.