ПОЛЕМІЧНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРО ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД - ЧИТАЧУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - Оріон 2017

ПОЛЕМІЧНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРО ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД - ЧИТАЧУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Передача чужоземної поезії, поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями.

Іван Франко (1826-1916), український письменник і перекладач, учений, громадський і політичний діяч

Переклад — це наче міст між двома мовами. Він з’‎єднує два береги одного материка. Через такі мости постійно струменить жвавий транспортний потік. Саме це показник роботи перекладача.

Ганс-Ґеорг Ґадамер (1900-2002), німецький філософ і літературознавець

...переклад з однієї мови на іншу є не тільки способом збагачення духовного досвіду читачів, а й способом збагачення мови, на яку той чи інший твір перекладається.

Максим Рильський (1895-1964), український поет і перекладач

Перекладач у прозі — раб, у поезії — суперник.

Василь Жуковський (1783-1852), російський письменник і перекладач

Найкраща властивість доброго перекладача та, що він не намагається висувати свою особистість на перший план, він намагається підкорити її творчій особистості автора оригіналу. То вже перекладачева індивідуальність виявляється у перекладі сама собою, незалежно від намірів перекладача.

Григорій Кочур (1908-1994), український перекладач

Перекладений вірш повинен відображати той самий час, що й оригінал. Праця перекладача схожа на працю годинникаря.

Юліан Тувім (1894-1953), польський поет і перекладач

Зважаючи на надзвичайно складні умови формування та життя нашої нації за різних політичних режимів, художній переклад для українців — завжди щось більше, ніж просто засіб ознайомлення власного громадянства з надбаннями світового письменства. Починаючи від старокиївської доби перекладна література відіграє суттєву роль у нашому культурному житті — і як пізнавальний засіб, і як виховний, і як засіб саморозвитку нації та збагачення рідної мови.

Роксолана Зорівчак (нар. 1934), український перекладознавець

Справжнє безсмертя мистецтва — не в погруддях зацькованих геніїв, а в перекладах. Справжня свобода мистецтва — не в зухвалих маніфестах, а в перекладах.

Душа мистецтва живе донорською кров’‎ю перекладачів.

Марина Новикова (нар. 1944), український літературознавець і перекладач

1. Які з прочитаних висловлювань про художній переклад змусили вас замислитися і чому?

2. Підготуйте повідомлення або мультимедійну презентацію про одного із відомих вам українських перекладачів.

3. У парах або мікрогрупах підготуйте буктрейлер на один із перекладів твору зарубіжної літератури і презентуйте його у класі.