ДО ВИВЧЕННЯ ПОВІСТІ ШИНЕЛЬ - МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ГОГОЛЬ (1809-1852) - РОЗКРИВАЮЧИ ДІЙСНІСТЬ: РОЗКВІТ РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - Оріон 2017

ДО ВИВЧЕННЯ ПОВІСТІ ШИНЕЛЬ - МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ГОГОЛЬ (1809-1852) - РОЗКРИВАЮЧИ ДІЙСНІСТЬ: РОЗКВІТ РЕАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1. Намалюйте чи словесно опишіть, що ви відчули й побачили, читаючи цей твір.

2. У робочій редакції 1839 р. твір мав назву «Повість про чиновника, що краде шинелі». Як ви думаєте, чому письменник змінив назву твору? Який з варіантів назви вам здається доречнішим і чому?

3. Визначте тему та головні проблеми повісті.

4. Схарактеризуйте головного героя. Висловте своє ставлення до Акакія Акакійовича. Простежте за текстом, як автор ставиться до свого героя.

5. Підготуйте цитатний матеріал на тему «Трагедія «маленької людини» в повісті М. Гоголя «Шинель»».

6. Розкрийте роль образу значної особи у творі.

7. У чому, на вашу думку, полягає головна ідея повісті? Аргументуйте свою відповідь.

8. Поясніть роль фантастичних елементів у творі.

9. Розкрийте символічне значення фіналу повісті.

10. Проаналізуйте особливості сюжету та композиції твору.

11. Підготуйте повідомлення на тему «Образ міста в повісті «Шинель»».

12. Прокоментуйте таке твердження російського дослідника гоголівської творчості І. Золотуського: «...сама шинель у повісті не предмет гардероба, а щось живе, дружина, подруга Акакія Акакійовича, створіння, що гріє його не тільки в прямому, а й у переносному значенні. Вона не ображає його, і тому він готовий віддати їй усі свої почуття, усю свою любов. Усе, що переносив він раніше на переписування, весь невичерпний запас бажання розділити з кимось свою самотність, він віддав після появи шинелі їй, і перетворення Акакія Акакійовича в повісті, його радість і звільнення пов’‎язані з нею».

13. Письмово закінчіть таке речення: «Читаючи повість М. Гоголя «Шинель», я замислився/замислилася над ...».

14. Уважно розгляньте ілюстрації до твору — Сави Бродського (1), Бориса Кустодієва (2) і Натана Альтмана (3). Порівняйте їх із прочитаним твором.

15. У парах складіть режисерський коментар до екранізації повісті «Шинель» або буктрейлер за прочитаним твором (за бажанням).

ЧИТАЧУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Повість М. Гоголя «Шинель» вплинула на подальший розвиток світової літератури. За визначенням французького публіциста Ежена Вогюе, з гоголівської «Шинелі» вийшла вся російська література.

Водночас не тільки письменники російської літератури вважали Гоголя своїм учителем. Відомий японський письменник Акутагава Рюноске у своєму оповіданні «Бататова каша», опублікованому 1916 р., використав сюжет гоголівської «Шинелі». У літературній критиці першим на це звернув увагу відомий письменник-фантаст Аркадій Стругацький у статті «Три відкриття Рюноске Акутагави». Які в повісті М. Гоголя,основу оповідання Акутагави склав анекдот. У М. Гоголя — про чиновника, який загубив шинель, а в японського письменника — про самурая, який усе життя мріяв удосталь наїстися бататової каші. Героя Акутагави можна назвати своєрідним «літературним братом» Акакія Акакійовича. А чому — це ми вам і пропонуємо дослідити, зіставивши повість Миколи Гоголя й оповідання Рюноске Акутагави.

МИСТЕЦЬКІ ПЕРЕДЗВОНИ

Повість М. Гоголя «Шинель» має багато кіноверсій. Першою екранізацією твору став фільм режисерів Григорія Козинцева й Леоніда Трауберга, що вийшов на екрани ще 1926 р. Підзаголовок фільму «Кіноповість у манері Гоголя» підкреслював, що це не стільки фільм за повістю М. Гоголя, скільки стилізація в манері письменника. У цій екранізації головна увага була приділена містико-романтичним мотивам повісті. Режисери зосередилися на пошуках кінематографічних рішень створення містичної атмосфери твору.

1952 р. італійський режисер Альберто Латтуада запропонував свою інтерпретацію «Шинелі» М. Гоголя. Однойменний фільм у багатьох аспектах далеко відійшов від тексту твору. Так, режисер переносить діюу провінційну Італію 30-х років ХХ от. Акакій Акакійович стає Карміне де Карміне — чиновником, що обіймає найнижчу посаду в канцелярії маленького містечка.

Найвдалішою й найбільш наближеною до тексту стала екранізація повісті режисера Олексія Баталова, яка вийшла 1959 р. Головну роль у фільмі виконав відомий актор і режисер Ролан Биков. Завдяки спільним зусиллям усієї знімальної групи вдалося переконливо показати, як самотня маленька людина стає заручником мрії про річ, здатну, на її думку, повністю змінити її жалюгідне існування.

Постери кіноверсій повісті «Шинель»