ПРО ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ В ЛІТЕРАТРІ ХХ СТОЛІТТЯ - НА ЗАХИСТІ ВІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ: ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - Оріон 2017

ПРО ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ В ЛІТЕРАТРІ ХХ СТОЛІТТЯ - НА ЗАХИСТІ ВІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ: ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Література має самовіддано нести свій хрест — втручатися у труднощі життя для того, щоб людина знала, любила, тривожилася за все добре, найкраще, гідне в собі, у людях, у суспільстві.

Чингіз Айтматов, киргизький письменник

...Мистецтво призначене лише, щоб відображати і тлумачити життя — завжди столике, завжди суперечливе і завжди недосконале.

Дмитро Затонський, український літературознавець

Читаючи сторінки цього розділу, ви зможете:

· дізнатися, які питання порушуються в літературі ХХ-ХХІ ст., і спробувати дати на них відповіді;

· продовжувати розкривати особливості творчості Шолом-Алейхема та Рея Бредбері;

· відкрити для себе твори Еріка Вольфа Сіґала;

· зрозуміти, що таке масова і класична література;

· розширити свої знання про міжнародні літературні премії;

· дати відповідь на запитання: «Від чого застерігають і до чого закликають читачів автори прочитаних творів?».

ПРО ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ В ЛІТЕРАТРІ ХХ СТОЛІТТЯ

Уламки вір. Уламки сподівань.

Так захаращують безмежну душу, що, мабуть, вже не віднайтись самому.

Василь Стус, український поет-перекладач

Світовий літературний процес ХХ - початку ХХІ ст. позначений співіснуванням і взаємодією різних стилів, напрямів і течій.

ХХ століття, незважаючи на свій стрімкий науково-технічний розвиток, геніальні відкриття й інновації, небачений злет людської думки, увійшло в історію людства насамперед як найскладніша й найсуперечливіша епоха. Як століття кривавих війн і революцій, бурхливих потрясінь і тоталітарних режимів, трагедій окремої людини й навіть цілих народів... Численні драматичні події цієї епохи справили серйозний вплив на розвиток культури людства. Наслідки багатьох із них без перебільшення можна назвати катастрофічними, адже змінювався не тільки соціальний устрій, установлювалися інші моральні пріоритети, формувався новий світогляд, зовсім знищувалися одні й виникали інші духовні цінності людини.

Одним з вершинних досягнень цієї епохи стала її література, позначена свободою самовиявлення письменників, розмаїттям напрямів, течій і стилів, оригінальними формами відображення дійсності.

На межі ХХ-ХХІ ст. у суспільстві відчувається ще більша вичерпаність культурних традицій минулого. Система звичних для людини цінностей стрімко розмивається, а звичні норми і стереотипи поведінки зникають. Культурну ситуацію цього періоду можна схарактеризувати як культурний хаос. Ціннісні орієнтири в суспільстві переплуталися настільки, що в єдиному просторі почали співіснувати іноді абсолютно несумісні ідеали. «Високе» й «низьке» часом стає взаємозамінним. Тому не дивно, що на межі ХХ-ХХІ ст. активно поширюється «масова культура», яка протистоїть ідеї «обраності» й за допомогою якої людині почасти нав’‎язуються певні стереотипи. Водночас поняття масова культура необов’‎язково є синонімом культури низького штибу. На заході навіть виникло таке поняття, як «middlcult» — культура середнього класу, культура менеджерів, так званих «білих комірців». Вона висуває високі вимоги до продукції масової культури, пропагує незмінні вічні цінності.

У таких змінених культурних реаліях розвивається й література кінця ХХ — початку ХХІ ст., для якої характерні:

· пошуки нових форм осмислення дійсності;

· роздуми про творчу особистість у цьому перенасиченому інформацією сучасному світі;

· розмитість меж між «високим» і «низьким».

Сучасна світова література настільки різнобарвна, настільки незвична і нетрадиційна, що сьогодні й у літературознавчій науці, і просто серед читачів не стихають дискусії щодо її існування й подальших шляхів розвитку.

Пропонуємо і вам долучитися до цієї дискусії, відкривши для себе твори, про які йдеться в цьому розділі.

ДО ТАЄМНИЦЬ МИСТЕЦТВА СЛОВА