ТЕСТИ - КЛАСИЦИЗМ - підготовка до ЗНО та ДПА

269. Зародження класицизму пов’язують з

А Іспанією

Б Італією

В Францією

Г Росією

Д Англією


270. Взірцем для наслідування у класицизмі були

А Відродження

Б Античність

В Просвітництво

Г Середньовіччя

Д Бароко


271. Ідеальним героєм класицизму є

А мрійник, який мріє про світле майбутнє

Б громадянин, відданий державі й монарху

В песиміст, який скорився долі

Г лицар, відданий Чарівній Пані

Д бунтівник, який повстає проти влади


272. У драматургії класицизму діяло правило

А трьох відповідностей

Б трьох розбіжностей

В трьох закономірностей

Г трьох єдностей

Д трьох протилежностей


273. До високих жанрів у ієрархічній жанровій системі класицизму належали

А комедія, сатира, байка

Б трагедія, ода, епічна героїчна поема (епопея)

В роман, оповідання, повість

Г сонет, еклога, елегія

Д казка, легенда, балада


274. В основу класицизму було покладено філософське вчення

А матеріалізм

Б раціоналізм

В стоїцизм

Г ідеалізм

Д екзистенціалізм


275. Ознакою класицизму як літературного-художнього напряму є

А протиставлення реальності та ілюзії

Б схильність до наукового аналізу закономірностей розвитку суспільства

В прагнення до неясності вислову, навіювання певного настрою

Г ігнорування усіх літературних канонів, змішування жанрів

Д дотримання «правила трьох єдностей»


276. Автором твору «Життя пана де Мольєра» є

А Андре Моруа

Б Іван Тургенєв

В Федір Достоєвський

Г Лев Толстой

Д Михайло Булгаков


277. Мольєр та його трупа для свого театру в 1658 р. після тріумфу комедії «Закоханий лікар» отримали приміщення

А Бургундського отелю

Б Пті-Бурбон

В Пале-Рояль

Г Лувру

Д Пантеону


278. «Мольєр чи не найвсенародніший і тому прекрасний художник нового часу». Так писав про Мольєра

А Михайло Булгаков

Б Лев Толстой

В Федір Достоєвський

Г Борис Пастернак

Д Гійом Аполлінер


279. Творчість Мольєра репрезентує літературний напрям

А бароко

Б просвітницький класицизм

В сентименталізм

Г класицизм

Д романтизм


280. Жанр, який уславив Мольєра

А епічна поема

Б комедія

В трагедія

Г сонет

Д роман


281. П’єса Мольєра «Міщанин-шляхтич» — це

А комедія-опера

Б трагікомедія

В драматична комедія

Г комедія-буф

Д комедія-балет


282. В основу комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» покладено

А історію візиту делегації посла турецького султана

Б випадок із життя самого Мольєра

В анекдот

Г старофранцузьку хроніку

Д розповідь дружини Мольєра


283. Справжнє ім’я Мольєра

А Жан Батіст Люллі

Б Жан Батіст Поклен

В Анрі Марі Бейль

Г Франсуа Марі Аруе

Д Жан-Жак Руссо


284. Яка п’єса Мольєра була заборонена в перший день прем’єри, а Мольєр так висловився про цю подію: «Оригінали домоглися заборони копії»?

А «Мізантроп»

Б «Тартюф»

В «Дон Жуан»

Г «Міщанин-шляхтич»

Д «Удаваний хворий»


285. Мольєр убачав призначення комедії в тому, щоб

А повчати людей

Б навчати людей гарних манер

В виховувати достойного громадянина

Г розважати людей, виправляючи їх

Д примусити людей замислитись над важливими питаннями


286. Церковна влада відмовлялася ховати Мольєра за християнським обрядом, тому що він був

А атеїстом

Беретиком

В актором

Г злидарем

Д самовбивцею


287. Мольєра вважають творцем

А низької комедії

Б високої комедії

В трагедії

Г комедії-буф

Д комедії-балету


288. Перекладачі творів Мольєра українською мовою

А Тарас Шевченко, Іван Франко

Б Леся Українка, Ольга Кобилянська

В Ірина Стешенко, Максим Рильський

Г Борис Тен, Анатоль Перепадя

Д Василь Щурат, Богдан Лончина


289. Автор музики до комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

А Жан Батіст Люллі

Б Вольфганг Амадей Моцарт

В Крістоф Глюк

Г Йозеф Гайдн

Д Йоганн Себастьян Бах


290. Герой, який мріяв стати дворянином, виведений у комедії Мольєра

А «Дон Жуан»

Б «Міщанин-шляхтич»

В «Удаваний хворий»

Г «Тартюф»

Д «Мізантроп»


291. Головний герой комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

А Клеонт

Б Журден

В Дорант

Г Ков’єль

Д Ніколь


292. Пан Журден переслідує таку мету:

А він хоче здобути освіту і стати вченим

Б він вирішив стати коханцем маркізи Дорімени і завдяки їй увійти до аристократичних кіл

В він хоче стати актором

Г він хоче стати драматургом

Д він хоче стати композитором


293. Пан Журден для того, щоб стати освіченим

А займається самоосвітою

Б вступає до єзуїтського коледжу

В купує собі диплом Сорбонни

Г наймає вчителів музики, танців, фехтування, філософії

Д відвідує бібліотеку


294. Головна риса пана Журдена

А пиха

Б відвага

В прагнення до знань

Г патріотизм

Д пристрасність


295. Ім’я дочки пана Журдена

А Ніколь

Б Дорімена

В Росаура

Г Люсіль

Д Офелія


296. Після вдаваної посвяти панові Журдену було присвоєно неіснуючий титул

А кишмиш

Б мушмула

В мамалига

Г мамамуші

Д бешбармак


297. Події у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» тривають

А 1 день

Б 3 дні

В 2 тижні

Г 1 місяць

Д 1 рік


298. Пан Журден не хотів одружувати свою доньку з Клеонтом, тому що він

А був бідний

Б був недворянського походження

В не кохав Люсіль

Г був неосвічений

Д був не французом


299. Образ Клеонта є втіленням

А лицемірства

Б розрахунку

В честі та людської гідності

Г захланності та пихатості

Д зарозумілості


300. Пан Журден подарував маркізі

А кімнатну собачку

Б діамантовий перстень

В абонемент в оперу

Ґ берилову діадему

Д картину


301. Здивувався, дізнавшись про те, що він говорить прозою, персонаж комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

А Дорант

Б Ков’єль

В Клеонт

Г Журден

Д Ніколь


302. Покарання пана Журдена за чванство відбувається у сцені

А бійки вчителів

Б примірки костюма

В посвячення в мамамуші

Г весілля його дочки Люсіль

Д бенкету на честь маркізи Дорімени


303. Фразеологізм, який характеризує сутність пана Журдена

А вовк в овечій шкурі

Б стріляний горобець

В собака на сіні

Г молодець серед овець

Д ворона в павиному пір’ї


304. Увідповідніть письменника-класициста і країну, яку він представляє.

1    П’єр Корнель    А Німеччина

2    Дмитро Фонвізін    Б Англія

3    Семюел Джонсон    В Росія

4    Мартін Опіц    Г Франція

    Д Іспанія


305. Вкажіть відповідність між представниками доби Класицизму і видом мистецтва, яке вони представляли.

1 Н. Пуссен, К. Лорен, Ж.-Л. Давід, Ж. О. Д. Енгр, К. Брюллов

2 А. Канова, Ф. Шубін, М. Козловський, Б. Торвальдсен

3 Ж.-Б. Люллі, Й. Гайдн, К. Глюк, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен

4 Ж. Расін, П. Корнель, Ж. Лафонтен, Мольєр, Дж. Свіфт

А живопис

Б музика

В скульптура

Г література

Д архітектура