ТЕСТИ - ПРОСВІТНИЦТВО - підготовка до ЗНО та ДПА

306. Просвітництво зародилося в

А Англії

Б Україні

В Франції

Г Росії

Д Німеччині


307. XVIII століття називають

А віком театру

Б віком церкви

В віком книги

Г віком мистецтва

Д віком архітектури


308. Хронологічні рамки Просвітництва

АXV-XVI ст.

Б XV-XVII ст.

В XII-XIII ст.

Г кінець XVII - XVIII ст.

Д кінець XVIII - поч. XIX ст.


309. Просвітницький рух сягнув найвищої вершини у

А Іспанії.

Б Англії

В Франції

Г Німеччині

Д Росії


310. Діячі Просвітництва вважали найвищою цінністю, основою розвитку людини та суспільства

А розум

Б почуття

В релігію

Г красу

Д багатство


311. Письменниками-просвітниками є

А Гейне, Міцкевич, Гофман, Байрон

Б Петрарка, Сервантес, Шекспір, Боккаччо

В Вольтер, Дідро, Руссо, Шиллер, Гете, Свіфт, Дефо

Г Мольєр, Расін, Корнель, Лафонтен

Д Пушкін, Лєрмонтов, Гоголь


312. Підґрунтям Просвітництва стала філософська течія

А інтуїтивізм

Б кантіанство

В руссоїзм

Г вольтер’янство

Д раціоналізм


313. Автором одного з гасел доби Просвітництва «Знання — це сила» є

А Іммануїл Кант

Б Дені Дідро

В Джон Локк

Г Рене Декарт

Д Френсіс Бекон


314. Автором статті «Відповідь на запитання: що таке Просвітництво?» (1784), після якої закріпилася назва доби — Просвітництво, є

А Дені Дідро

Б Іммануїл Кант

В Джон Локк

Г Френсіс Бекон

Д Джонатан Світ


315. Головним літературним героєм за доби Просвітництва став

А дворянин

Б священик

В монарх

Г буржуа

Д селянин


316. Основоположники просвітницького роману

А Жан-Жак Руссо, Вольтер

Б Фрідріх Шиллер, Іоганн Вольфганг Гете

В Джонатан Свіфт, Даніель Дефо

Г Генрі Філдінг, Лоуренс Стерн

Д Дені Дідро, Жан-Жак Руссо


317. Письменниками-енциклопедистами є

А Шиллер, Лессінг, Гете, Лейбніц

Б Свіфт, Дефо, Поп, Філдінг, Стерн

В Дідро, Вольтер, Кондильяк, Гельвецій, Гольбах, Монтеск’є, Руссо

Г Радіщев, Кантемір, Державін, Фонвізін

Д Бомарше, Гольдоні, Шерідан, Гоцці


318. Представниками Просвітництва в Німеччині є

А Дідро, Вольтер, Монтескьє, Руссо

Б Свіфт, Дефо, Поп, Філдінг, Стерн

В Радіщев, Державін, Фонвізін

Г Шиллер, Лессінг, Гердер, Гете

Д Гейне, Гельдерлін, Брентано, Шаміссо


319. Роки життя Йоганна Вольфганга Гете

А 1797-1856

Б 1694-1778

В 1733-1822

Г 1759-1805

Д 1749-1832


320. Сучасниками і співвітчизниками Йоганна Вольфганга Гете були

А Данте, Боккаччо

Б Дідро, Вольтер, Руссо

В Шекспір, Сервантес, Кальдерон

Г Лессінг, Шиллер, Лейбніц, Глюк, Моцарт, Кант

Д Мольєр, Корнель, Расін


321. Твори Йоганна Вольфганга Гете

А «Лотта у Веймарі», «Страждання молодого Вертера», «Егмонт», «Рейнеке-Лис»

Б «Вільгельм Телль», «Розбійники», «Рукавичка»

В «Тартюф», «Скупий», «Міщанин-шляхтич», «Мізантроп»

Г «Життя — це сон», «Саламейський алькальд», «Великий театр світу»

Д «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лір»


322. Найславетніший твір Гете

А «Вільшаний король»

Б «Рейнеке-Лис»

В «Лотта у Веймарі»

Г «Гец фон Берліхінген»

Д «Фауст»


323. Літературний рух Німеччини, до якого належав Йоганн Вольфганг Гете

А «Молода Німеччина»

Б «Гейдельберзький гурток романтиків»

В «Дортмундська група»

Г «Буря і натиск»

Д не належав до жодного руху


324. Надзвичайне значення в житті Гете мала дружба з

А Гейне

Б Клінгером

В Шиллером

Г Гофманом

Д Лейбніцом


325. Твір Гете «Фауст» за жанром

А роман у віршах

Б поема у прозі

В трагедія

Г драма

Д комедія


326. «Фауст» Гете складається з

А Присвяти, Театрального вступу, 3-х частин

Б Присвяти та 2-х частин

В Присвяти, Театрального вступу, Прологу на небі, 2-х частин

Г Прологу на небі, 2-х частин

Д Присвяти та 3-х частин


327. Джерелом створення «Фауста» Гете стали

А реальний випадок з життя письменника

Б родинний переказ сім’ї Гете

В античний міф

Г середньовічна легенда

Д анекдот


328. Попередня робота Гете над поемою «Фауст» отримала назву

А «Пролог на небі»

Б «Пролог в театрі»

В «Доктор Фаустус»

Г «Прафауст»

Д «Післяфауст»


329. Тема поеми «Фауст»

А життя героя в ізольованому місті

Б мандри героя у вигадані письменником країни

В життєві шукання героя

Г виховання природної людини

Д боротьба за виживання


330. У «Пролозі на небі» в суперечці бере участь

А Бог і Мефістофель

Б Бог і Фауст

В Мефістофель і Фауст

Г Фауст і Вагнер

Д Фауст і Маргарита


331. Фауст вивчав

А теологію, медицину, астрологію, алхімію, чорну магію

Б алгебру, фізику, геометрію

В живопис, графіку, скульптуру

Г мовознавство, літературознавство, історію

Д біологію, хімію, фізику, географію


332. Мефістофель вперше явився Фаустові в подобі

А сови

Б чорного пуделя

В чорного кота

Г змії

Д чорної пантери


333. Ім’я Фауста

А Готфрід

Б Ганс

В Герберт

Г Готліб

Д Генріх


334. Фауст шукає

А філософський камінь

Б вічне кохання

В еліксир безсмертя

Г сенс буття

Д святий Крааль


335. Мефістофель сходить на землю для того, щоб

А спокутувати людські гріхи

Б посміятися над людьми

В допомогти людям стати кращими

Г випробувати Фауста

Д принести людям вогонь пізнання


336. Душа Фауста мала потрапити до рук диявола за умови, якщо він

А палко закохається

Б здійснить значне відкриття в науці

В почуватиметься цілком задоволеним життям і щасливим

Г знайде філософський камінь

Д збезчестить Маргариту


337. Слова «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого» промовив(ла)

А Фауст

Б Бог

В Мефістофель

Г Маргарита

Д Вагнер


338. Кохану Фауста звали

А Лотта

Б Лаура

В Гретхен

Г Гертруда

Д Гризельда


339. Ключовою в угоді Фауста і Мефістофеля є фраза

А «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

Б «Спинися, мить! Прекрасна ти!»

В «Теорія, мій друже, сіра, та дерево життя зелене»

Г «В житті тепер я переміг»

Д «Я ж — часть од часті лиш, що перше всім була, Частинка тої тьми, що світло привела»


340. Образ Вагнера у трагедії «Фауст» символізує

А пошуки істини

Б приречене кохання

!В скептичне заперечення

Г наукову схоластику

Д всеохопну хандру


341. У «Фаусті» репліка «Він поки що у мороці блукає, // Та я вкажу йому до правди вхід, // Бо знає садівник, як деревце плекає, // Який від нього буде цвіт і плід» належить

А Господу Богу

Б Фаусту

В Вагнеру

Г Мефістофелю

Д Маргариті


342. Ім’я «Мефістофель» означає

А злий дух

Б брехун і руйнівник

В чорт

Г грішний ангел

Д повелитель мух


343. Основною рисою Фауста є

А схиляння перед авторитетами

Б прагнення слави

В прагнення кохання

Г прагнення самостійно здобути істину

Д прагнення грошей


344. У Вальпуржину ніч на відьомському шабаші Фауст зустрів

А привид Маргарити

Б Вагнера

В Духа Землі

Г Мефістофеля

Д Бога


345. Образ Мефістофеля є втіленням ідеї

А перемоги диявола над людиною

Б перемоги мракобісся над наукою

В перемоги науки над мракобіссям

Г перемоги добра над злом

Д заперечення, зла, руйнації


346. Фауст погодився на пропозицію Мефістофеля, тому що він прагнув

А знайти істину за стінами свого кабінету, у реальному житті

Б багатства і слави

В знайти філософський камінь

Г вічного життя і влади над людьми

Д вічного кохання


347. Не є джерелом трагедії «Фауст» Гете

А скандинавська міфологія

Б середньовічні німецькі легенди

В «Народна книга»

Г трагедія англійського поета Крістофера Марло

Д ярмаркові лялькові вистави


348. Встановіть послідовність подій у першій частині «Фауста» Гете.

А смерть Маргарити

Б суперечка Бога і Мефістофеля

В спроба Фауста вчинити самогубство

Г омолодження Фауста на відьминій кухні


349. Визначте відповідність між твором Гете та його жанром.

1    «Страждання молодого Вертера» А поема

2    «Фауст»    Б роман

3    «Вільшаний король»    В балада

4    «Гец фон Берліхінгер»    Г трагедія

    Д комедія


350. Встановіть відповідність між цитатами з твору Гете «Фауст» і героями, яким ці слова належать.

1 «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

2 «Книжки, книжки читати —

От де втіха, Немає в світі кращої краси!»

3 «Ой тяжко-важко ходить попідтинням;

А ще до того з нечистим сумлінням»

4 «Спинися, мить! Прекрасна ти!»

А Мефістофель

Б Маргарита

В Фауст

Г Вагнер

Д Бог


351. Вкажіть відповідність між письменниками-просвітниками і країною, яку вони представляють.

1    Руссо, Вольтер, Дідро    А Німеччина

2    Гете, Шиллер    Б Англія

3    Свіфт, Дефо, Філдінг    В Росія

4    Радіщев, Кантемір, Державін    Г Франція

    Д Іспанія


352. Встановіть відповідність між письменниками та їх творами.

1    «Філософські листи»    А Монтеск’є

2    «Юлія, або Нова Елоїза»    Б Гете

3    «Страждання молодого Вертера»    В Руссо

4    «Перські листи»    Г Вольтер

    Д Дідро