ТЕСТИ - XX - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТЬ - підготовка до ЗНО та ДПА

1025. Письменники «срібної доби» російської літератури

А Лев Толстой, Федір Достоєвський, Іван Тургенєв

Б Олександр Пушкін, Михайло Лєрмонтов, Микола Гоголь

В Іван Крилов, Гавриїл Державін, Деніс Фонвізін

Г Євген Баратинський, Костянтин Батюшков, Денис Давидов

Д Анна Ахматова, Олександр Блок, Марина Цвєтаєва, Борис Пастернак


1026. Найбільш яскраво в історії розвитку російської поезії «срібного віку» виявили себе три напрями

А кубізм, імажизм, експресіонізм

Б символізм, естетизм, сюрреалізм

В символізм, акмеїзм, футуризм

Г кубофутуризм, імажинізм, естетизм

Д неоромантизм, імпресіонізм, експресіонізм


1027. Початок «срібному віку» російської поезії поклав літературний напрям

А футуризм

Б символізм

В акмеїзм

Г імажинізм

Д кубофутуризм


1028. Поетами-футуристами були

А Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок

Б Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак

В Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький

Г Сергій Єсенін, Анатолій Марієнгоф, Вадим Шершеневич, Рюрик Івнєв

Д Сергій Єсенін, Анна Ахматова, Костянтин Бальмонт, Ігор Сєвєрянін


1029. Поетами-символістами були

А Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергій Городецький

Б Велимир Хлєбников, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак

В Сергій Єсенін, Анатолій Марієнгоф, Вадим Шершеневич, Рюрик Івнєв

Г Сергій Єсенін, Анна Ахматова, Костянтин Бальмонт, Ігор Сєвєрянін

Д Дмитро Мережковський, Костянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок


1030. Акмеїзм об’єднав поетів

А Дмитра Мережковського, Костянтина Бальмонта, Валерія Брюсова, Олександра Блока, Андрія Бєлого

Б Сергія Єсеніна, Анну Ахматову, Костянтина Бальмонта, Ігоря Сєвєряніна

В Велимира Хлєбникова, братів Бурлюків, Володимира Маяковського, Ігоря Сєвєряніна, Бориса Пастернака, Миколу Асєєва

Г Миколу Гумільова, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергія Городецького, Георгія Іванова, Володимира Нарбута

Д Сергія Єсеніна, Анатолія Марієнгофа, Вадима Шершеневича, Рюрика Івлєва


1031. Лауреат Нобелівської премії

А Олександр Блок

Б Борис Пастернак

В Володимир Маяковський

Г Анна Ахматова

Д Марина Цвєтаєва


1032. Автором поеми «Дванадцять» є

А Олександр Блок

Б Борис Пастернак

В Володимир Маяковський

Г Анна Ахматова

Д Микола Гумільов


1033. Автором всесвітньо відомого роману «Доктор Живаго» є

А Володимир Маяковський

Б Олександр Блок

В Борис Пастернак

Г Анна Ахматова

Д Сергій Єсенін


1034. Поетичні збірки «Вечір», «Біла зграя», «Аппо Оотіпі»тощо належать перу

А Олександра Блока

Б Анни Ахматової

В Бориса Пастернака

Г Марини Цвєтаєвої

Д Костянтина Бальмонта


1035. Образ Прекрасної Дами наявний у творчості

А Анни Ахматової

Б Олександра Блока

В Бориса Пастернака

Г Володимира Маяковського

Д Марини Цвєтаєвої


1036. Реквіємом жертвам сталінського терору стала поема

А Бориса Пастернака

Б Анни Ахматової

В Володимира Маяковського

Г Олександра Блока

Д Миколи Гумільова


1037. Зимовий місяць лютий як пору, що безпосередньо пов’язана з творчістю і народженням поезії, уславив(ла)

А Анна Ахматова

Б Борис Пастернак

В Марина Цвєтаєва

Г Олександр Блок

Д Осип Мандельштам


1038. Поетичні рядки

Зорі смерті стояли над нами,

І безвинна судомилась Русь

Під кривавими каблуками

І під шинами чорних «марусь». (Пер. В. Затуливітра)

належать перу

А Анни Ахматової

Б Бориса Пастернака

В Олександра Блока

Г Володимира Маяковського

Д Марини Цвєтаєвої


1039. Представником якої літературної течії був Олександр Блок?

А акмеїзму

Б футуризму

В символізму

Г імажинізму

Д кубофутуризму


1040. Перша книга віршів Олександра Блока мала назву

А «Вірші про прекрасну Даму»

Б «Сестра моя — життя»

В «Біла зграя»

Г «Теми та варіації»

Д «Аnnо Dоmini»


1041. Образ Вічної жіночності був втілений Олександром Блоком у творі

А «Про доблесті, про подвиги, про славу...»

Б «Весно, весно, без меж і без краю...»

В «Незнайома»

Г «Скіфи»

Д «Дванадцять»


1042. I кожен вечір, в час умовлений,

    (Чи це не мариться мені?),

    Дівочий стан, шовками зловлений,

    Пливе в туманному вікні. (Пер. М. Литвинця)

Це — уривок із твору Олександра Блока...

А «Про доблесті, про подвиги, про славу...»

Б «Незнайома»

В «Скіфи»

Г «Дванадцять»

Д «Весно, весно, без меж і без краю...»


1043. Образ Вічної Жіночності в поезії Блока сягає своїм корінням філософії

А 3. Фрейда

Б М. Бердяєва

В Л. Флоренського

Г Ф. Ніцше

Д В. Соловйова


1044. Рядком «Це правда: істина — в вині!» закінчується твір Блока

А «Весно, весно...»

Б «Вітер далекий навіяв...»

В «Скіфи»

Г «Дванадцять»

Д «Незнайома»


1045. Музикальність вірша Блока «Незнайома»

І все зажурена, одна,

Духами дишачи й туманами,

Сідає мовчки у вікна. (Пер. М. Литвинця)

досягається за допомогою

А асонансу

Б алітерації

В анафори

Г епіфори

Д повторенням слів


1046. Події революції відображено у творі Блока

А «Дванадцять»

Б «Весно, весно, без меж і без краю...»

В «Незнайома»

Г «Скіфи»

Д «Про доблесті, про подвиги, про славу...»


1047. Поетичні рядки

O життя! Пізнаю і приймаю!

Шлю привіт тобі дзвоном щита! (Пер. Г. Кочура)

взято з твору Блока

А «Скіфи»

Б «Весно, весно, без меж і без краю...»

В «Незнайома»

Г «Дванадцять»

Д «Про доблесті, про подвиги, про славу...»


1048. Анна Ахматова була представником літературної течії

А акмеїзму

Б імажинізму

В футуризму

Г символізму

Д егофутуризму


1049. Ні, не під чужинним небозводом

    Вирієм я тішила судьбу —

    Я тоді була з своїм народом,

    Там, де мій народ, на лихо, був. (Пер. В. Затуливітра)

Епіграфом до якого твору Анни Ахматової є цей чотиривірш?

А до книги «Чотки»

Б до поеми «Реквієм»

В до книги «Біла зграя»

Г до книги «Аnnо Domini»

Д до книги «Вечір»


1050. тами «срібного віку», була книга...

А «Вервиця» («Чотки»)

Б «Вечір»

В «Біла зграя»

Г «Аnnо Domini»

Д «Подорожній»


1051. Уособленням усієї Росії, російської історії стало в поезії Анни Ахматової місто

А Петербург

Б Москва

В Київ

Г Одеса

Д Псков


1052. Поетичні рядки

Пробач, що сумно так жила

I сонце бачила несміло.

Пробач, пробач, що багатьма

Я багатьма переболіла. (Пер. С. Жолоб)

узято з твору Анни Ахматової

А «Дав мені юнь ти сутужную...»

Б «Реквієм»

В «Довкола жовтий вечір ліг...»

Г «Сіроокий король»

Д «Був ти нещирим у ніжності...»


1053. Борис Пастернак на початку своєї творчості належав до

А акмеїзму

Б футуризму

В символізму

Г імажинізму

Д неоромантизму


1054. Знаменитий вірш Бориса Пастернака «Зимова ніч» входить до збірки або циклу

А «Сестра моя — життя»

Б «Вірші Юрія Живаго»

В «На ранніх потягах»

Г «Теми і варіації»

Д «Поверх бар’єрів»


1055. Борис Пастернак в «Охоронній грамоті» писав: «Я бачив літо на землі, що не пізнавало себе, природне і доісторичне, як одкровення. Я залишив про нього книгу. У ній я висловив все, що можна довідатися про революцію небувалого, невловимого» про свою збірку

А «Теми і варіації»

Б «Сестра моя — життя»

В «Поверх бар’єрів»

Г «На ранніх потягах»

Д «Вірші Юрія Живаго»


1056. Борис Пастернак є автором поетичних збірок

А «Близнюк у хмарах», «Сестра моя — життя», «На ранніх потягах»

Б «Вервиця», «Біла зграя», «Аппо Оотіпі»

В «Вірші про Прекрасну Даму», «Відплата», «Сніжні маски»

Г «Вечірній альбом», «Чарівний ліхтар», «З двох книг»

Д «Я», «Просто як мукання», «Іспанія. — Океан. — Гавана. — Мексика. — Америка»


1057. Важливою ознакою творчості Бориса Пастернака є

А фантасмагоричність сюжетів

Б відчуття музики

В гіперболізація і гротеск

Г увага до сугестивного значення слова

Д фрагментарність


1058. Борис Пастернак визначає поезію у вірші «Визначення поезії» як

А «загуслий заливистий плач»

Б «загуслий заливистий крик»

В «загуслий заливистий спів»

Г «загуслий заливистий свист»

Д «загуслий заливистий сміх»


1059. У 1958 р. Борисові Пастернаку було присуджено

А Державну премію СРСР

Б Ленінську премію

В Нобелівську премію

Г Сталінську премію

Д Пулітцерівську премію


1060. Союз письменників СРСР відреагував на присудження цієї премії Пастернакові

А привітанням

Б мовчанням

В виключенням зі своїх рядів

Г гучним бенкетом

Д доносом в органи


1061. «Високою хворобою» Борис Пастернак назвав

А кохання

Б політику

В славу

Г поезію

Д музику