Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Проблема поколінь у романі Д. Коупленда «Покоління Ікс»

Столикий соціокультурний контекст життя середнього класу Америки 1980-90-х рр., зображений у романі "Покоління Х", з усією повнотою і виразністю передав найяскравіші художні тенденції, накопичені американською літературою протягом більшої частини ХХ ст.

У романі "Покоління Х", як і в наступних творах Д. Коупленда, відчутна традиція нонконформістської американської літератури і літератури бітництва, з якою Д. Коупленда споріднює загострений інтерес до місця покоління у суспільстві, до його долі у переборенні назрілих суспільних конфліктів. Наявність паралелей у системі героїв та їх ставлення до сучасного їм суспільства дає підставу вважати роман Д. Коупленда своєрідним літературним римейком найвідомішого нонконформістського твору Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" (1951).

Літературно-художня течія бітництва, що позначила аутсайдерство як соціальну позицію індивіда у суспільстві, є ще однією історико-культурною точкою перетину з творчістю Д. Коупленда. Вплив бітництва і нонконформізму очевидний передусім у створенні автором "поколіннєвих" творів, у художньому відтворенні соціально-демографічного зрізу суспільства. При цьому роман "Покоління Х" втілює певний результат всього того, що було розроблено у творчості письменників-бітників і нонконформістів. У своєму особливому баченні проблем молоді 80-90-х рр. ХХ ст. Д. Коупленд зіставляється у дослідженні з таким письменником контркультури "розбитого покоління", як Дж. Керуак. Канадець, як і Д. Коупленд, за походженням, він першим сформулював духовні орієнтири молоді "середини століття", а його книга "На дорозі" (1957) стала маніфестом прози бітників. Знаменним є звертання Селінджера, Керуака і Коупленда до мотиву й образу дороги, що стала однією з центральних метафор літератури ХХ ст. і символізує безкінечну і часто безглузду втечу від уявного добробуту суспільства і цивілізації. Роман Дж. Керуака "На дорозі" та "Покоління Х" Д. Коупленда поєднує тенденція до руйнування канонів літературної форми, до змішування жанрових характеристик. Новели-мініатюри у творі Дж. Керуака поєднані з автобіографічними фрагментами і ліричними замальовками. Композиція роману Д. Коупленда являє собою аналогічне поєднання різножанрових текстових пластів, у яких унікальним способом відображена конкретна історична і соціокультурна реальність.

Аналіз специфічної, "колажної" форми "Покоління Х" обумовив його зіставлення з творчістю ще одного яскравого прозаїка "втраченого покоління", Джона (Родриго) Дос Пасоса, чиї стилістичні новації (літературне конструювання, кінематографічний прийом монтажу художнього й нехудожнього матеріалу, симбіоз документалістики і попкультури) багато в чому схожі з естетичними принципами, постульованими у творчості Д. Коупленда.