Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Композиція та ідейно-політичні завдання «Енеїди» Вергілія. Художні особливості «Енеїди»

Поема Вергілія «Енеїда» пов’язана з гомерівським епосом і була створена з орієнтаціями на нього. В перших шести піснях вона сюжетно наслідує «Одіссею», тут розповідається про мандри Енея із Трої в Італію, в наступних шести — «Іліаду», тут йдеться про війну й заснування Рима. Проте «Енеїда» є твором з іншою ідейною парадигмою і поетикою. Це вже не народний героїчний епос, а класицистична епопея, в основу якої закладена державно-політична ідеологема — прославлення Римської держави.

У цій поемі зустрічаємо вже знайомі з поеми Гомера "Іліада" імена героїв. Так головний герой поеми Вергілія Еней був сином Анхіза й Венери, Анхіз же доводився двоюрідним братом троянському царю Пріаму. Таким чином, Вергілій ніби розповідає про ті події, що залишилися за межами "Іліади". В "Іліаді" Енея показано багато разів як одного з найвидатніших троянських вождів, першого після Гектора. Уже там він користується прихильністю богів, а потім говориться про подальше царювання його та нащадків над троянцями. В "Енеїді" Вергілій змальовує прибуття Енея та його товаришів після падіння Трої до Італії для заснування римської держави. Сюжет "Енеїди" складається з двох частин: перші шість пісень присвячені мандрам Енея від Трої до Італії, а інші шість - війнам Енея в Італії. Вергілій багато в чому наслідував Гомера, так що першу половину "Енеїди" можна назвати наслідуванням "Одіссеї", а другу - "Іліади". Цікаво, що й у відношенні стилю Вергілій багато в чому наслідує попередніх античних авторів, зокрема Гомера. Його поезія відзначається стилем монументальності, поєднаним із деталізацією. Цю деталізацію бачимо і в поемах Гомера. Тут можна теж провести деякі паралелі.

Композиція — «Енеїда» складається з 12 книг. Вона чітко поділяється на дві частини, кожна з яких складається з шести книг: книги І—VI — розповідь про мандри Енея (схожі на мандри Гомерового Одіссея); книги VII—XII — опис боїв у Італії, це наче римська «Іліада».

Вся своєрідність художнього стилю Вергілія в тому, що в нього міфологізм неможливо відрізнити від історизму. Історією наповнене у Вергілія майже все. Походження Риму, його зростаюча міць і принципат, який виник в кінці кінців — це ті ідеї, яким підпорядковано майже всякий художній прийом у нього, навіть такий, наприклад, як опис чи мова. Побудова художніх образів в «Енеїді» відрізняється великою раціональною й організаційною міццю, що тут і не могла не бути, оскільки вся поема є прославляння могутньої світової імперії. У психологізмі Вергілія немає нічого кволого, неврівноваженого. Всі істеричні характери (Сивіла, Дідона) складно психологічні, але є сильними за своєю організованістю і логічній послідовності у вчинках.