КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ВОЛЬТЕР, Й. В. ҐЕТЕ, Ф. ШІЛЛЕР - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО - 9 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Просвітництво як ідейний рух і літературна епоха»

1. Дайте визначення епохи Просвітництва.

Епоха Просвітництва, яка прийшла на зміну епосі Відродження,— одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Просвітництво — ідейна течія, що грунтувалася на переконанні у вирішальній ролі розуму і науки в пізнанні «природного порядку» для людини і суспільства.

2. Яке століття називають епохою Просвітництва?

3. Де зародилося Просвітництво ?

4. Який період називають віком Просвіти ?

5. Визначте основу ідеології Просвітництва.

Основа ідеології Просвітництва — віра у перетворювальну силу людського розуму й освіти.

6. Яка ідея у добу Просвітництва була однією з провідних?

7. Які завдання діячі епохи покладали на літературу?

Художню літературу вона вважали важливим засобом пропаганди просвітницьких ідей.

8. Назвіть представників доби Просвітництва.

Дж. Свіфт, Д. Дефо, Дж. Аддісон — Англія; Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Бомарше, Дідро — Франція; Лессінг, Гете, Шіллер — Німеччина; Д. Фонвізін, О. Радищев, поети-декабристи — Росія; Г. Сковорода — Україна.

9. Що просвітники вважали причиною людських нещасть?

Невігластво, релігійний фанатизм, феодально-абсолютистські порядки, відсутність політичних свобод і рівності громадян.

10.Кого письменники-просвітники, представники просвітницького реалізму, зробили героями своїх творів?

На першому плані творів письменників-просвітників були герої з демократичного середовища. У творах показана їхня боротьба за існування, за визнання в суспільстві, за утвердження почуття гідності.

11.Кого в добу Просвітництва називали енциклопедистами?

Енциклопедистами називали осіб, які входили до складу колективу авторів

французької «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел» (1751 — 1780), опублікованої в 35 томах.

12.Які жанри розвивалися в добу Просвітництва, які виникли нові?

13.Яке значення мала доба Просвітництва для розвитку літератури і суспільства ?

У добу Просвітництва її діячі піднесли естетичні цінності, демократизували літературу, зробивши мистецтво слова доступним широким верствам суспільства. Просвітництво можна назвати революційною добою не лише за соціально-економічні та політичні перетворення, а й за перетворення у сфері духовної культури. Завдяки творчості вчених, філософів-просвітителів, письменників та діячів мистецтва людство отримало принципово нові підходи до розуміння філософських, етичних і естетичних проблем, які не втратили своєї актуальності й сьогодні.

14.Дайте визначення сентименталізму.

Сентименталізм — напрям (течія) в літературі і мистецтві другої половини XVIII ст., позначений підвищеним інтересом до людського почуття, емоційного сприйняття оточуючого світу. Сентименталісти мали нове бачення особистості людини. Для них було важливим, у якій мірі людина здатна на великі, відверті й глибокі переживання. Персонажем сентименталізму була проста, незнатна людина; пейзаж набуває емоційної характеристики.

До теми «Вольтер, Й. В. Ґете, Ф. Шіллер»

1. Яку головну ідею Просвітництва розвиває Вольтер у повісті «Простак» ?

2. Дайте визначення «природної людини».

Це людина, якій немає місця в суспільстві, до краю спотвореному «законом умовним». Головні риси «природної людини» — здоровий глузд і відвертість. Така людина вступає в конфлікт із суспільством, яке вважає героя дивним і навіть небезпечним.

3. Дайте визначення філософської повісті — нового жанру літератури Просвітництва. Філософська повість — середній за обсягом епічний прозовий твір, що характеризується однолінійним сюжетом, головними героями якого є не люди, а філософські ідеї; логіка розвитку подій у ньому зумовлена не логікою людських вчинків, а логікою філософської полеміки.

4. Визначте головні мотиви повісті «Простак».

5. Який головний конфлікт повісті «Простак» ?

6. Визначте жанр твору Й. В. Гете «Фауст».

7. Назвіть ознаки філософської трагедії?

Гострий та непримиренний конфлікт через неможливість розв'язати суперечності між головним героєм та оточенням. Герой не розв'язує конфлікт, а лише поглиблює і загострює його.

8. Які проблеми зазвичай вирішуються у філософській трагедії?

Проблема ролі людини на землі, сенсу буття; пошук законів, що визначають розвиток суспільства та природи.

9. Які думки стосовно людини звучать у «Пролозі на небі» трагедії «Фауст» ?

Бог і Диявол сперечаються про цінності, які визначають людське єство, сенс людського життя. Зміст духовних прагнень людини. Диявол стверджує, що людина слабка та грішна істота, піддається спокусам. Бог вірить в людину, вважає її «божественним створінням».

10.У чому вбачає сенс життя Фауст наприкінці твору?

11.Які ідеї доби Просвітництва втілено в народній драмі Шіллера «Вільгельм Телль»? Ідеї рівності австрійців і швейцарців, природного права на самовизначенняі державну самостійність швейцарців; ідея неприпустимості порушення природних прав людини. Наприклад, Геслер не мав права наказувати Теллю збивати яблуко з голови сина. Чітко звучить у творі й ідея гуманності та особистої свободи кожної людини.

12.Яка ідея драми Шіллера?

13.Визначте драматичний конфлікт народної драми.

Непримиренний конфлікт вільнолюбства і тиранії, природних прав і несправедливих суспільних законів, вільної особистості і тиранічної влади.

14.Чому Шіллер назвав свою драму народною ?

Письменник ввів у сценічну дію велику кількість персонажів — представників народу (47, з них 36 — селяни та представники інших незаможних прошарків населення трьох швейцарських кантонів), народною є також ідея твору.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.