З КОРАНУ - СВІТЛО НЕБЕСНОЇ КНИГИ - Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури

Підручник Зарубіжна література 8 клас - Є.В. Волощук - Генеза 2016

З КОРАНУ - СВІТЛО НЕБЕСНОЇ КНИГИ - Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури

(Уривки)

Сура 1. Аль-Фатіха (Відкриваюча)

1. Ім’‎ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

2. Хвала Аллаху, Господу Світів!

3. Милостивому, Милосердному!

4. Володарю Судного Дня!

5. Лише Тобі ми поклоняємося, і лише в Тебе просимо допомоги,

6. веди нас шляхом прямим,

7. шляхом тих, кого Ти наділив благами, а не тих, хто під гнівом Твоїм1, і не тих, хто заблукав2!

Сура 2. Аль-Бакара (Корова3)

Ім’‎ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

(...) І сказали Ми: «О Адам! Живи разом зі своєю дружиною4 у Раю. Їжте досхочу, хоч коли б ви побажали. Але не наближайтесь до цього дерева, бо станете одними з нечестивців!»

36. Проте шайтан5 змусив їх вийти звідти. Тож вони залишили те, що було там, і сказали Ми: «Вийдіть! І одні з вас будуть ворогами для інших! Земля стане для вас притулком і ви матимете там прожиток - до певного часу!»

37. І прийняв Адам слова Господа свого й покаявся перед Ним. Воістину, Він - Приймаючий Каяття, Милосердний!

1Ті, хто під гнівом Твоїм - ідеться про тих, хто знає істину, але не живе згідно з нею.

2Т і, хто заблукав - ідеться про тих, хто не йде прямим шляхом.

3Суру названо так тому, що цю тварину згадано в 67-му аяті.

4У Корані ім’‎я Єва не вживається, використовується лише словосполучення «дружина Адама».

5Шайтан - диявол.

38. I сказали Ми: «Вийдіть звідти всі!» А якщо прийде від Мене до вас прямий шлях, то ті, хто йтиме прямим шляхом Моїм, не матимуть страху й не будуть засмучені!

39. А ті, які не вірували та й вважали Наші знамення брехнею, вони - жителі пекла. Будуть вони там довіку! (...)

42. Не вбирайте істину в неправду та не приховуйте істини, адже ви її знаєте! (...)

164. Воістину, у створенні небес і землі, у розрізненні дня і ночі, у кораблі, що пливе морем, маючи в собі те, що приносить користь людям; у воді, яку Аллах зіслав із неба та якою оживив землю після смерті її, розселивши там різних тварин; у зміні вітрів, у покірній хмарі, яка висить між небом і землею, у всьому тому - знамення для людей, які розуміють! (...)

261. Прикладом тих, які жертвують майно своє на шляху Аллаха, є зернина, з якої виросло сім колосків, а в кожному колоску - сто зернин. Аллах дає більше тому, кому побажає. Аллах - Всеосяжний, Всезнаючий! (...)

263. Добре слово і прощення кращі за милостиню, яка супроводжується образою. Аллах - Багатий, Жалісливий!

264. О ви, які увірували! Не зіпсуйте милостині вашої докором та образою, наче той, хто витратив майно на жертву задля того, щоб побачили це люди. Адже він не увірував у Аллаха та в Останній День. Його прикладом є слизька скеля, вкрита землею. Та ось змочив її дощ, і лишилася скеля та чистою. Немає у них жодної сили над тим, що отримали вони! Аллах не веде прямим шляхом невіруючих людей!

265. Прикладом тих, які витрачають своє майно, прагнучи до вдоволення Аллаха та переконуючи самих себе, є сад на пагорбі. Якщо зросить його дощ, то вдвічі примножаться його плоди. А якщо не зросить його дощ, то зросить хоча б мряка. Аллах бачить те, що робите ви!

266. Невже хтось із вас хоче - якщо буде в нього сад із пальмами та виноградником, де будуть текти ріки й будуть різні плоди, - щоб торкнулась його старість, тоді як діти ще будуть слабкими, а сам сад вразить вихор, у якому цей сад і згорить? Ось так Аллах пояснює вам знамення - можливо, замислитеся ви! (...)

269. Аллах дарує мудрість, кому побажає, а кому дарована мудрість, тому дароване велике благо! Але згадують це лише обдаровані розумом. (...)

Сура 6. Аль-Анам (Худоба)

Ім’‎ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

(...) 151. Скажи: «Приходьте, я прочитаю вам про те, що заборонив вам Господь ваш: нікого не вважайте рівним Йому, якнайкраще ставтеся до батьків. Не вбивайте дітей своїх, боячись бідності, адже Ми наділяємо і вас, і їх. Не наближайтеся до огидних учинків - явних і прихованих. Не вбивайте душі, вбивство якої заборонив Аллах, якщо не маєте права на те. Він заповів вам це - можливо, ви зрозумієте!»

152. І не наближайтеся до майна сироти, хіба для його ж блага, поки не досягне він зрілості. Наповнюйте міру й вагу справедливо! Ми не вимагаємо від людини понад її можливості. І коли ви щось говорите, будьте справедливі, навіть якщо йдеться про вашого родича. Виконуйте завіт Аллаха. Він заповів вам це - можливо, ви зрозумієте!

153. Такий Мій прямий шлях, тож ідіть ним, але не йдіть іншими дорогами, які зіб’‎ють вас із Його шляху! Він заповів вам це - можливо, ви будете богобоязливі! (...)

Сура 19. Мар’‎ям

Ім’‎ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

16. І згадай у Писанні Мар’‎ям, коли вона віддалилася від своїх рідних у місце східне,

17. і сховалася від них за завісою. І Ми послали до неї Нашого Духа, який уподібнився статному чоловіку.

18. Вона сказала: «Воістину, шукаю в Милостивого захисту від тебе, хіба що ти богобоязливий!»

19. Він відповів: «Воістину, я тільки посланець Господа твого і маю дарувати тобі пречистого хлопчика!»

20. Вона сказала: «Як може бути в мене хлопчик, коли жоден чоловік не торкався мене і не була я блудницею?»

21. Він сказав: «Так станеться, бо сказав те Господь твій...» (...)

22. Тож вона завагітніла й віддалилася в місце далеке.

23. Підійшла з пологовими муками до стовбура пальми й сказала: «Як би я хотіла вмерти раніше й бути назавжди забутою».

24. І вигукнув із-під неї [Іса]: «Не журись, Господь створив біля тебе струмок!

25. Нахили до себе стовбур пальми й струсони - на тебе посипляться свіжі фініки!

26. Їж, пий та заспокойся!..»

27. Вона прийшла до своїх рідних, несучи його. Сказали ті: «О Мар’‎ям! Ти зробила жахливу річ!» (...)

29. Та вона вказала [на Ісу]. Вони запитали: «Як ми можемо говорити з ним, коли він - немовля?»

30. Він сказав: «Воістину, я - раб Аллаха. Він дарував мені Писання й зробив мене пророком.

31. Він зробив мене благословенним [усюди], де б я не був, зобов’‎язав.

32. бути шанобливим до матері моєї й не зробив мене зверхнім.

33. Мир мені в день мого народження, у день моєї смерті та в день, коли я воскресну до життя!» (...)

Переклад М. Якубовича

Літературний практикум

1. Яке значення має перша сура Корану? Що означає назва «Аль-Фатіха»?

2. Чим схожі й чим відрізняються перша сура Корану й головна молитва християн?

3. У Корані Аллах має дев’‎яносто дев’‎ять імен. Знайдіть і прокоментуйте постійні епітети, які супроводжують його ім’‎я в прочитаних уривках. Яку роль ці епітети відіграють у втіленні головного твердження ісламу?

4. Які образи й сюжети Старого Заповіту відобразилися в прочитаних вами уривках Корану? Про що свідчить їх використання?

5. Розкрийте значення алегоричних образів скелі, зернини й саду в сурі «Корова».

6. Знайдіть спільні мотиви в десяти біблійних заповідях і настановах сури «Худоба». Які загальнолюдські моральні уявлення втілено в цих рядках?

7. Які подробиці народження їси (Ісуса) описано в сурі «Мар’‎ям»? Ким постає Іса в Корані?

8. Наведіть приклади втілення у священній книзі мусульман особливостей культури арабського народу.

9. Доведіть, що мова Корану афористична. Випишіть з прочитаних сур афористичні вислови. Які загальні гуманістичні цінності вони відображають?

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

Веди, Біблія та Коран є невичерпним джерелом творчих пошуків у різних видах мистецтва і для різних культур. Кожен народ має самобутній світогляд і, відповідно, по-своєму переосмислює багатий матеріал священних книг людства.

Архітектурним втіленням образів і мотивів Вед стали великі й малі храми, присвячені численним індуїстським божествам. Зведено їх як в Індії, так і за її межами. Квіткою лотоса здіймається над пустельним океанським узбережжям храм Сур’‎ї в Конараці (Індія). Споруду прикрашають величні скульптурні зображення загадково усміхненого бога Сонця. Це не просто божественне помешкання, але й колісниця бога, що має двадцять чотири колеса часу. Кожне колесо уособлює певну шкалу часу - від атомного до всесвітнього.

Унікальним є храмово-монастирський комплекс в Аджанті. Це прямовисна скеля у вигляді підкови з двадцятьма дев’‎ятьма печерами. Близько двох тисяч років тому тут оселилися ченці, які поступово перетворили стіни свого пристановища на справжній витвір мистецтва. Більшість створених ними фресок мають солідний вік, але й досі вражають виразністю, вишуканістю малюнка, яскравістю й майстерним добором кольорів.

Храм Сур’‎ї в Конараці

Колесо часу в храмі Сур’‎ї в Конараці

Згідно з Кораном, першим храмом людства є Кааба - святиня Мекки. Тому мусульмани вважають його найсвятішим місцем на землі. Слово «кааба» арабською буквально означає «куб». Усередині храму три стовпи підтримують дах, а на стелі висять сотні золотих і срібних ламп. На східному куті Кааби встановлено священний Чорний Камінь, оправлений у срібло. Імовірно, це уламок метеорита, але давні мудреці вважали його символом людської душі, що сяє під троном Бога. Не менше за священний камінь вражає уяву паломників величезне чорне полотно, на якому золотою ниткою виткано мусульманський девіз.

Загалом ісламська архітектура, що виникла в VII ст. на Близькому Сході, сягнула дуже високого рівня. Араби створили нові, до того часу невідомі типи будівель. До таких, зокрема, належить знаменита восьмигранна мечеть Куббат ас-Сахра (Купол скелі). Храм увінчано куполом, прикрашено мозаїками й мармуровими колонами. Мінарети, нарівні з куполами, - типова ознака мусульманського зодчества. Це високі, стрункі вежі, з яких служителі - муедзини - закликають вірян до молитви.

Іслам забороняє зображувати Аллаха й живих істот у будь-яких видимих формах. Тому, на відміну від християнства, не живопис і не

Спіральний мінарет аль-Мальвійя

Аджанта

Храм Кааба

скульптура, а слово зберігає одкровення Корану в часі. Араби досягли вражаючої майстерності в мистецтві каліграфії. Стилізовані візерункові написи - цитати з Корану, поєднуючись зі складними геометричними, зірчастими й рослинними орнаментами, нагадують про безмежність Бога і Всесвіту. В ісламському світі високо цінують орнаментальне оформлення стін і порталів будівель, килимів та виробів художніх ремесел.

Арабська каліграфія. Напис на вході до мечеті. Стамбул

?

1. Назвіть визначні архітектурні пам’‎ятки індуїзму. Чому, на вашу думку, храм бога Сур’‎ї побудовано у вигляді колісниці?

2. Чому Кааба є головною святинею мусульман?

3. Назвіть особливості ісламської архітектури.

4. Розгляньте фото мінарета аль-Мальвійя. Вважається, що його побудовано на зразок біблійного вавилонського стовпа. Про що свідчать такі перегуки мусульманської культури з біблійними оповідями?

5. Чому живопис і скульптура не поширені в мусульманському світі? Які види мистецтва стали носіями ідей ісламу?

Біблійні оповіді протягом майже двох тисячоліть втілюються в численних фресках, картинах, малюнках, гравюрах. І звісно, кожен митець пропонує власне бачення сюжетів зі Священного Письма. Своєрідність цих «творчих прочитань» визначається особистістю і обдарованістю художника, особливостями суспільного й культурного життя його країни, доби.

Здається, що створення світу не може бути темою для живопису, адже неможливо зобразити відсутність будь-якої форми. Однак видатний майстер доби Відродження Мікеланджело Буонарроті (1475-1564) узявся за це непросте завдання. Він геніально втілив біблійні сюжети «Відділення світла від темряви» та «Відділення землі від води» в розписах склепіння Сикстинської капели (Ватикан). Уперше живопис не ілюстрував текст Біблії, а повторював чудо виникнення світу з порожнечі в пориві творчого Божого натхнення.

Наприкінці XVIII ст. народився космічний сюжет створення світу англійського поета й художника Вільяма Блейка (1757-1827). Творця зображено у вигляді гігантського старця, який велетенським циркулем, подібним до двох блискавок, проектує Всесвіт. Так митець сприймає світ, основою якого бачить геометрію - чисту й абстрактну науку.

Біблійна «Притча про блудного сина» надзвичайно популярна в образотворчому мистецтві. Однак картина відомого голландського художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669) «Повернення блудного сина» є однією з найвідоміших. Рембрандт не прагнув достеменно відтворити текст. Вдумливо, проникливо читаючи біблійну оповідь, художник ніби вживався в неї, почувався безпосереднім свідком того, що сталося, і це дало йому право сказати недомовлене. Блудний син - це людина, що не лише втратила сім’‎ю, домівку, батьківщину, а й заблукала на життєвому шляху, загубила моральні орієнтири.

Мікеланджело. Відділення світла від темряви. Фрагмент розпису склепіння Сикстинської капели

Мікеланджело. Відділення землі від води. Фрагмент розпису склепіння Сикстинської капели

В. Блейк. Великий архітектор

Рембрандт ван Рейн. Повернення блудного сина

У центрі картини - жебрак у підперезаному мотузкою лахмітті, з голеною, як у каторжанина, головою. Стоячи на колінах, молодий чоловік ховає обличчя на грудях батька. Блудний син охоплений соромом і каяттям, можливо, уперше за багато років він відчуває тепло людських обіймів.

А батько старечими нетвердими руками з дбайливою ніжністю притискає сина до себе. За психологічною насиченістю ця хвилина дорівнює вічності: батько і син знову переживають роки розлуки й душевних мук.

Сумна біблійна оповідь про Каїна та Авеля привернула до себе увагу таких видатних художників, як Тиціан, Дюрер, Рубенс. І кожен з митців дав цьому сюжету оригінальне потрактування. Так, Тиціан Вечелліо (1488-1576) увиразнює трагедію братовбивства художньою деталлю: Каїн ногою зіштовхує Авеля в прірву. Альбрехт Дюрер (1471-1528) зосереджує увагу на символіці рук Авеля, простягнутих до брата. А в картині Пітера Пауля Рубенса (1577-1640) акцент зроблено на довершеності зображення тіла. Драматизму сюжету відповідає динамічна композиція: Каїн нависає над братом, хапає його за горло, здійнявши другу руку для удару, тим часом як Авель з німим криком намагається захиститися.

Тиціан. Каїн і Авель

А. Дюрер. Каїн убиває свого брата Авеля

П.П. Рубенс. Каїн убиває Авеля

?

1. Розгляньте репродукцію картини Рембрандта «Повернення блудного сина». Як ви гадаєте, чиї почуття важливіші для художника - батька чи сина? Чиї емоції яскравіше втілено в картині? Які символи використав митець, щоб передати своє розуміння біблійної притчі?

2. Розгляньте репродукції робіт Мікеланджело та картини В. Блейка «Великий архітектор». Чим різняться погляди митців різних епох на відомий біблійний сюжет?

3. Порівняйте бачення оповіді про Каїна та Авеля різними митцями. Яка з картин, на ваш погляд, емоційніша? Які деталі використали художники, щоб увиразнити трагічність сюжету?

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Яких ведійських богів ви знаєте?

2. Як перекладається назва священної книги християн?

3. Основою якої релігії є Коран?

Другий рівень

1. Які моральні настанови містять десять біблійних заповідей?

2. Розкрийте особливості побудови Корану.

3. Які книги входять до Вед?

Третій рівень

1. Які поетичні історії пов’‎язані з ведійською міфологією?

2. У чому своєрідність композиції Біблії? Які книги входять до Старого й Нового Заповітів?

3. Які крилаті вислови ввійшли в нашу мову зі священних книг? Поясніть їхнє значення.

Четвертий рівень

1. Розкажіть історію написання Вед, Біблії та Корану.

2. Яку роль у Біблії та Корані відіграють притчі? Назвіть втілені в них гуманістичні цінності.

3. Розкрийте загальнокультурне значення священних книг людства.

Теми творів

1. ««Хто ж може відати, звідки пішло все?» (Уявлення про створення світу в священних книгах людства)».

2. «Боротьба добра і зла в історії Каїна та Авеля».

3. ««Що таке істина?» (Людина та її цінності в Біблії)».

Клуб книголюбів

1. Підсумуйте знання про Веди, Біблію та Коран, склавши узагальнювальну таблицю. Зазначте, якій релігії належить кожна зі священних книг, а також укажіть час її створення, мову написання, особливості структури та ключові образи.

2. Складіть словничок основних теоретичних понять, пов’‎язаних із Ведами, Біблією та Кораном.

3. Групова робота. Розділившись на три групи, виконайте один з варіантів запропонованого завдання.

• З’‎ясуйте що споріднює і що відрізняє: а) зображення життя і діянь Ісуса (Іси) в Біблії та 3-5-й сурах Корану; б) зображення народження Ісуса Христа в Євангеліях від Луки та від Матфея; в) образи Самсона з біблійних оповідей та Іллі Муромця з билин часів Київської Русі. Відповідні уривки зі священних книг знайдіть самостійно.

4. Подискутуймо! Робота в парах. Обговоріть одне з поданих запитань. Готуючись до дискусії, стисло занотуйте основні міркування та докази на користь своєї позиції.

• Чому легендарний біблійний цар Соломон закликає: «Над усе... серце своє стережи, бо з нього походить життя»?

• Що означають слова з Біблії: «Стежку ніг своїх вирівняй; не вступайся ні вправо, ні вліво, - усунь свою ногу від зла!»?

5. Групова робота. Дізнайтеся, як зображено бога Сонця в міфологіях різних народів світу (на вибір). Порівняйте ці образи з образом бога Сур’‎ї у ведійських міфах.

6. Творчий проект. Дослідіть утілення образів і мотивів Вед, Біблії, Корану у творчості живописців та скульпторів різних часів і народів. Створіть віртуальний музей, де будуть представлені репродукції відомих творів мистецтва на вказану тему. За попередньо складеним планом проведіть екскурсію музеєм.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.