Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Періодизація грецької літератури

Греція пройшла довгий історичний шлях, на якому відбувалися відчутні зміни в суспільно-політичному та економічному житті країни. Докорінно змінювалися умови існування грецьких племен, зростала й ускладнювалася свідомість людей, їхнє сприйняття навколишнього світу. Всі ці зміни позначилися на процесі творення літератури й мистецтва, що жваво відгукувалися на запити часу.

Взаємний зв’язок між літературою і потребами суспільства був в античному світі завжди надзвичайно тісний. Отже, для того щоб зрозуміти причини появи тих чи інших літературних жанрів у різні періоди розвитку грецького суспільства, слід визначити найголовніші етапи становлення літератури.

Кожна зі створених досі періодизацій давньогрецької літератури має, безперечно, умовний характер. Важко розкласти по поличках літературні напрями, види, жанри, розміри, що розвиваються протягом тривалого часу, поступово набувають певної форми, ускладнюються, змінюються і ніяк не хочуть вміщуватися у прокрустове ложе історичних періодів. Тому й наведена нижче періодизація давньогрецької літератури, розроблена в основному радянськими вченими, також є умовною і не вільна від вад, проте, здається, вона найлогічніше поєднує етапи історичного розвитку грецького суспільства з загальним літературним процесом.

Найчастіше вирізняють чотири епохи, окремі автори дві останні поєднують в одну — елліністично — римську. Отже, маємо чотири головні епохи розвитку давньогрецької літератури:

І. Література архаїчної Греції (до VII ст. до н. е.):

1) долітературний період (до середини IX ст. до н. е.);

2) гомерівський період (до VII ст. до н. е.).

II. Класична література Греції:

1) післягомерівський період (VII—VI ст. до н. е.);

2) аттичний період (V—1V ст. до н. е.).

III. Література доби еллінізму (кінець IV— II ст. до н. е.).

IV. Література епохи римського панування (середина II ст. до н. е. — IV ст. н. е.).