РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (УСНО). СКЛАДАННЯ ВІТАЛЬНОГО СЛОВА НА ЧЕСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ АБО АВТОРА: Ґ. Ґ. МАРКЕС ТА ЙОГО «СТАРИГАНЬ ІЗ КРИЛАМИ» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (УСНО). СКЛАДАННЯ ВІТАЛЬНОГО СЛОВА НА ЧЕСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ АБО АВТОРА: Ґ. Ґ. МАРКЕС ТА ЙОГО «СТАРИГАНЬ ІЗ КРИЛАМИ» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про творчість Ґ. Ґ. Маркеса; уміння аналізувати художні образи (зокрема, на прикладі оповідання «Старигань із крилами») щодо їхньої проблематики, образної системи, композиції, поетичної мови); ключові (уміння вчитися: навички виразного читання, аналізу тексту, самостійного мислення; уміння порівнювати літературні тексти; соціальні: свідоме ставлення до світу, його протиріч і розмаїття; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок розвитку усного та писемного мовлення.

Обладнання: тексти повісті Е. Хемінґуея «Старий і море» та оповідання Ґ. Ґ. Маркеса «Старигань із крилами», ілюстрації до творів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

♦ У чому полягає суть «магічного реалізму» Маркеса? (Це дивовижний сплав європейської культури та культури аборигенів з її народною вірою у надзвичайне.)

♦ Який світ описує Ґ. Маркес у своєму оповіданні? Доведіть.

♦ Чим світ, описаний Маркесом у творі, відрізняється від світу, описаного Е. Хемінґуеєм у повісті «Старий і море»?

♦ Чому ми обидва твори називаємо притчами? Що у них спільного?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Згідно з біблійною традицією, Бог виявляє свою волю через янголів. Слово янгол означає вісник, той, хто доносить божественну істину, Господню волю до людей. Образ янгола — це втілення прагнення до високого ідеалу. Люди не здатні сприймати благородні істини, адже перебувають у полоні корисливості, байдужості Саме тому янгол у Маркеса не помирає, а одужує У нього виростають могутні крила, він відлітає у піднебесся Чи повернеться він на грішну землю? У творі Маркеса реалістичні події переплітаються з фантастичними, а незвичайне допомагає висвітлити проблеми повсякденного У Хемінґуея — навпаки, буденність допомагає розкрити приховану, але величну сутність людини Сьогодні ми спробуємо завдяки порівнянню знайти відповідь на запитання: «Чи варто янголам відвідувати землю?».

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Порівняльна робота (у групах)

План складання порівняльної характеристики

Старий

Хлопчик

Зовнішній вигляд, вік, ім’‎я.

Поведінка.

Дії, вчинки, життєва позиція.

Ставлення до людей, навколишнього світу. Ставлення до хлопчика.

Ставлення оточуючих до нього.

Символічний сенс образу

Вік, зовнішність, ім’‎я.

Поведінка.

Дії, вчинки.

Ставлення до старого.

Символічний сенс образу

♦ Порівняйте подібні персонажі (хлопчика і старого) повісті Е. Хемінґуея «Старий і море» та оповідання Ґ. Ґ. Маркеса «Старигань із крилами». Складіть їхню цитатну характеристику.

2. Інтерактивний прийом «Кола Венна»

♦ Складіть «Кола Венна» за темами «Сантьяґо — янгол», «Маноліно — хлопчик»

Коментар. «Кола Венна» («діаграма Венна») — навчальний вид роботи, який використовують для того, щоб навчити учнів здійснювати порівняльний аналіз з обов’‎язковим синтезом його результатів. Учитель називає підтеми, проблеми, літературні образи, біографії авторів тощо, які необхідно проаналізувати під час розкриття теми (зазвичай 2-3). Інформацію, що стосується конкретної проблеми, занотовують в окреме коло, у спільну частину записують інформацію, що є спільною та стосується всіх складових.

3. Запитання-узагальнення

♦ Існує англійська мудрість: «Є тільки дві речі, які ми можемо дати нашим дітям. Перша — крила, друга — коріння». Поясніть її значення. Як ви вважаєте, чи зможуть Пелайо і його дружина Елісенда дати своїй дитині «крила»? Аргументуйте свою відповідь. (Приземленість світосприйняття не дає змоги родині Пелайо осягнути непересічність того, що відбувається. Їхній син — жорстоке дитя хворого суспільства.)

♦ Що спільного в стариганях із творів Е. Хемінґуея та Ґ. Ґ. Маркеса, крім віку?

♦ Як ви вважаєте, що криється за самотністю та видимою безпомічністю обох старих? (В образі Сантьяґо — внутрішня сила справжньої людини з власним етичним кодом, в образі янгола — вразлива особа, єдиною «надприродною» властивістю якої є терплячість.)

♦ Опишіть вісника Бога. (Це старенький дідуган, який упав обличчям у багнюку; такий старий і немічний; циркова звірина; рот беззубий; лисий череп; великі півнячі крила, обскубані та брудні; швидше старезна курка, ніж людське створіння; надто схожий на земну людину ) Що приховане за цими словосполученнями? (Ставлення людей до божественного.)

♦ Чому янгол постає у подобі стариганя з крилами? (Старий янгол — це втілення людської совісті, світлих ідеалів, істини, беззахисного добра. Він старий через гріхи людей )

♦ Чому люди не готові до появи янгола? (Вони убогі духом.)

♦ Доведіть, що вони жили у духовно хворому суспільстві. (У центрі «тюрми» — янгол. Він відкритий для всіх, але всі сприймають його однобоко: одні прийшли задля розваги, інші намагаються використати його )

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Слово вчителя (узагальнення; див. с. 114 цього посібника)

2. Постановка та розв'язання проблемного питання

♦ Складіть тези для відповіді на запитання: «Чи варто янголам відвідувати землю?»

3. Творча робота

♦ Складіть вітальне слова на честь художнього образу або автора твору, спираючись на складені тези (за оповіданням Ґ. Ґ. Маркеса «Старигань із крилами»)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до написання контрольної роботи за темою «Зарубіжна проза другої половини ХХ ст.»