ПЕРЕДМОВА - КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ПЕРЕДМОВА - КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Плани-конспекти створені для допомоги вчителям-словесникам, які читають курс «Зарубіжна література» у 8 класі.

Посібник містить розробки 70 уроків і календарний план. Уроки розподілено на темами, передбаченими чинною програмою курсу:

1) «Вступ»;

2) «Священні книги людства як пам’‎ятки культури і джерело літератури»;

3) «Античність»;

4) «Середньовіччя»;

5) «Відродження»;

6) «Бароко і класицизм»;

7) «Література ХХ-ХХІ ст.».

У виданні враховано кількість годин, відведених програмою на текстуальне вивчення творів, позакласне читання та розвиток мовлення.

Наприклад, автор пропонує такі уроки з позакласного читання: «Трагедія Софокла «Антігона». Доля головної героїні трагедії», «Життєвий шлях і творчість Рудакі», «Життя і творчість іспанського драматурга Лопе де Веги. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні»», «Суспільні та моральні проблеми комедії Д. Фонвізіна «Недоросток»», «Життя і творчість І. Буніна. Протиставлення зовнішньої краси внутрішньому моральному каліцтву в оповіданні «Красуня»».

Для розвитку зв’‎язного мовлення призначено нестандартні за формою проведення уроки: диспут «Істинний герой, поняття про честь і зраду в середньовічному епосі «Пісня про Роланда»», урок- семінар «Образи Ромео і Джульєтти у світовому мистецтві» та ін.

Окрім того, видання містить розробки уроків для контролю знань, умінь та навичок учнів із кожної темп. А завершує цикл уроків узагальнювальне заняття «Літературний калейдоскоп» у формі змагання.

За допомогою видання вчитель зможе зробити уроки цікавими, адже в запропонованих сценаріях уроків використано найрізноманітніші види роботи:

- бесіда за змістом теоретичного матеріалу або художнього твору;

- виконання завдань у групах;

- робота з картками;

- обговорення епіграфів до уроків;

- повідомлення учнів;

- виконання вправи «Заверши речення»;

- конспектування повідомлення за планом;

- виразне читання творів;

- самоперевірка засвоєння матеріалу;

- заповнення таблиць і будування схем;

- написання контрольних творів;

- виконання контрольних завдань різних рівнів складності.

Заохотити учнів до вивчення літературних творів покликані також нестандартні уроки, що згадувалися вище.

Робота з посібником передбачає використання сайту interactive.ranok.com.ua. Зміст виступів учителя та повідомлень учнів викладено за наведеним посиланням.

У викладі теоретичного матеріалу, біографій авторів, у повідомленнях учнів використано не тільки літературознавчу, а й мистецтвознавчу, культурологічну інформацію, що зацікавить учнів, надихне на самостійні пошуки.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ (70 годин)

№ з/п

Тема уроку

Кількість годин

Дата

Примітки

Вступ

1

Література і культура. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії
2

Роди літератури: епос, лірика, драма. Їхні характерні ознаки
Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури

3

Світові релігії. Священні книги народів світу. Загальнокультурне значення священних книг
4

Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності II—І тисячоліть до н. е. Образи ведійської міфології
5

Біблія: структура, символічний зміст, ключова ідея книги
6

Старий Заповіт. Розповідь про створення світу. Моральний зміст сюжетів про Каїна і Авеля та десяти заповідей
7

Новий Заповіт. Моральний зміст Нагірної проповіді Христа. Художні та ідейні особливості притч про сіяча і немилосердного боржника
8

Розвиток зв'язного мовлення. Конференція «Утілення сюжетів і образів Біблії в мистецтві»
9

Коран — головна книга ісламу. Будова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя
10

Контрольна робота № 1 за темою «Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури». Написання твору
Античність

11

Поняття про античність. Культура Давньої Греції та Риму. Основні риси, періоди, роди і жанри античної літератури
12

Міфи троянського циклу: «Троя», «Паріс викрадає Єлену», «Троянський кінь». Ключові образи циклу
13

Твір Гомера «Іліада». Епізод двобою Ахілла й Гектора. Образи ахейського та троянського героїв
14

Образи Ахілла й Пріама у двадцять четвертій пісні «Іліади» Гомера. Гуманістичний зміст «Іліади»
15

Лірика Давньої Греції: виникнення, основні види. Творчість Тіртея. Уславлення хоробрості в поезії Тіртея «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну...»
16

Життя і творчість Сапфо. Звернення до богині кохання у вірші «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...»)
17

Особливості давньогрецького театру. Основні жанри давньогрецької драми. Трагедія Есхіла «Прометей закутий»
18

Трагедія Есхіла «Прометей закутий»: конфлікт, центральний образ, ідея твору
19

Урок поза класного читання. Трагедія Софокла «Антігона». Доля головної героїні трагедії
20

«Золота доба» давньоримської літератури. Життя і творчість Вергілія. Міфологічна основа поеми Вергілія «Енеїда». Заспів до поеми
21

Поема Вергілія «Енеїда». Утвердження ідеї величі Римської держави у творі
22

Життя і творчість Квінта Горація Флакка. Тема мистецтва і призначення митця у творі Горація «До Мельпомени». Розуміння автором значення свого доробку
23

Життя і творчість Публія Овідія Назона. Трагедія відторгненого поета в автобіографічній елегії X («Життя поета») з циклу «Сумні елегії»
24

Контрольна робота №2 за темою «Античність»
Середньовіччя

25

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі та специфічні ознаки. Релігія, філософія та культура в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході і Сході
26

Своєрідність середньовічної китайської літератури. Китайський лірик Лі Бо. Основні теми і мотиви творчості поета. Своєрідність пейзажів у віршах «Печаль на яшмовому ґанку», «Сосна біля південної галереї»
27

Китайський поет Ду Фу. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і дума про батьківщину у віршах «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид»
28

Розквіт персько-таджицької лірики, її видатні представники. Життя і творчість Омара Хайяма. Жанр рубаї. Роздуми про життя людини у філософських рубаї Хайяма
29

Утвердження права людини на щастя, прагнення до радощів життя в поезії Омара Хайяма. Лаконізм і тематична різноманітність рубаї поета
30

Урок позакласного читання. Життєвий шлях і творчість Рудакі
31

Французький середньовічний героїчний епос. «Пісня про Роланда». Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій
32

«Пісня про Роланда»: патріотична тема твору, зображення героїчної боротьби франків проти іновірців
33

Образ Роланда — головного героя поеми «Пісня про Роланда». Хоробрість і могутність лицаря
34

Розвиток зв'язного мовлення. Диспут «Істинний герой, поняття про честь і зраду в середньовічному епосі "Пісня про Роланда"»
35

Життя і творчість італійського поета Данте Аліг'єрі. Сонет 11 («В своїх очах вона несе Кохання...»). Утілення в сонеті краси високого почуття кохання
36

Контрольна робота №3 за темою «Середньовіччя»
Відродження

37

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Характерні риси ренесансної культури і літератури. Поняття про гуманізм
38

Життя і творчість Франческо Петрарки. Лірична збірка Петрарки «Канцоньєре». Тема кохання в сонетах №61, 132. Образ ліричного героя
39

Англійське Відродження та його видатний представник Вільям Шекспір. Життя і творчість В. Шекспіра. Особливості сонетів поета. Ідейний зміст сонета №66
40

Тема кохання в сонетах Вільяма Шекспіра №116, 130. Образ «смаглявої леді»
41

Театр англійського Відродження. Трагедія В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Конфлікт справжнього почуття і забобонів у трагедії
42

Оспівування чистого пристрасного кохання в п'єсі В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Трагедія і торжество кохання героїв
43

Ідейно-художні особливості трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»
44

Розвиток зв'язного мовлення. Урок-семінар «Образи Ромео і Джульєтти у світовому мистецтві»
45

Життєвий шлях М. де Сервантеса. Історія створення роману «Дон Кіхот». Пародійний характер твору
46

Образ головного героя роману М. де Сервантеса «Дон Кіхот». Мандри Дон Кіхота в пошуках справедливості
47

Дон Кіхот і Санчо Панса як утілення високої мрії і прагматизму (за романом М. де Сервантеса «Дон Кіхот»)
48

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності в романі М. де Сервантеса. Поняття «донкіхотство». Широта філософського змісту твору
49

Урок позакласного читання. Життя і творчість іспанського драматурга Лопе де Беги. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні»
50

Контрольна робота №4 за темою «Відродження»
Бароко і класицизм

51

Бароко як художній напрям у європейській літературі та інших видах мистецтва. Видатні представники європейського бароко
52

Луїс де Гонгора-і-Арготе. Вірш «Галерник». Тема людини і долі у творі. Образ ліричного героя
53

Життя і творчість Джона Донна. Цикл «Священні сонети». Напруга почуттів ліричного героя в сонеті №19 («Щоб мучить мене...»)
54

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму. Життя і творчість Мольєра
55

Мольєр — майстер класицистичної комедії. Висміювання в комедії «Міщанин-шляхтич» безпідставних претензій пана Журдена на аристократизм
56

Тематика і проблематика твору Мольєра «Міщанин- шляхтич». Загальнолюдське значення комедії
57

Засоби творення комічного в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». Роль сміху у творі
58

Урок позакласного читання. Суспільні та моральні проблеми комедії Д. Фонвізіна «Недоросток»
59

Контрольна робота №5 за темою «Бароко і класицизм». Написання твору
Література XX—XXI ст.

60

Видатний представник французької літератури XX ст., підкорювач неба і письменник Антуан де Сент-Екзюпері. Життя і творчість письменника
61

Знайомство з головним героєм казки-притчі А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
62

Вигаданий космос і реальні людські взаємини в казці А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
63

Діти й дорослі в казці А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Суть протиставлення світу дитинства і світу дорослих
64

Художня своєрідність казки А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: особливості жанру, зміст символічних образів
65

Розвиток зв'язного мовлення. Твір-роздум «Розмова з маленьким принцом» (уявний діалог з літературним героєм про найважливіші проблеми життя)
66

Життя і творчість Річарда Баха. Повість «Чайка Джонатан Лівінгстон». Утілення в образі чайки Джонатана людського прагнення до високої мети
67

Сюжет твору Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон» як метафора людського буття. Художній конфлікт і можливість його подолання. Притчевий характер твору
68

Урок поза класного читання. Життя і творчість І. Буніна. Протиставлення зовнішньої краси внутрішньому моральному каліцтву в оповіданні «Красуня»
69

Контрольна робота №6 за темою «Література XX—XXI ст.»
Узагальнення вивченого

70

Змагання «Літературний калейдоскоп». Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом рокуНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.