Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ (70 годин)

ВСТУП

УРОК №1 ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА. ОСНОВНІ ЛІТЕРАТУРНІ ЕПОХИ, НАПРЯМИ, ТЕЧІЇ

УРОК №2 ЛІТЕРАТУРИ: ЕПОС, ЛІРИКА, ДРАМА. ЇХНІ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

УРОК №3 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ СВЯЩЕННІ КНИГИ НАРОДІВ СВІТУ. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ СВЯЩЕННИХ КНИГ

УРОК №4 ВЕДИ ЯК ПАМ'ЯТКА ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ II—І ТИСЯЧОЛІТЬ ДО Н. Е. ОБРАЗИ ВЕДІЙСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

УРОК №5 БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ

УРОК №6 СТАРИЙ ЗАПОВІТІ РОЗПОВІДЬ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ СЮЖЕТІВ ПРО КАЇНА І АВЕЛЯ ТА ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ

УРОК №7 НОВИЙ ЗАПОВІТ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ НАГІРНОЇ ПРОПОВІДІ ХРИСТА. ХУДОЖНІ ТА ІДЕЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЧ ПРО СІЯЧА І НЕМИЛОСЕРДНОГО БОРЖНИКА

УРОК №8 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНФЕРЕНЦІЯ «УТІЛЕННЯ СЮЖЕТІВ І ОБРАЗІВ БІБЛІЇ В МИСТЕЦТВІ»

УРОК №9 КОРАН — ГОЛОВНА КНИГА ІСЛАМУ. БУДОВА КОРАНУ, ОХОПЛЕННЯ В НЬОМУ РІЗНИХ СФЕР ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

УРОК №10 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМОЮ «СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ». НАПИСАННЯ ТВОРУ

АНТИЧНІСТЬ

УРОК №11 ПОНЯТТЯ ПРО АНТИЧНІСТЬ. КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ. ОСНОВНІ РИСИ, ПЕРІОДИ, РОДИ І ЖАНРИ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УРОК №12 МІФИ ТРОЯНСЬКОГО ЦИКЛУ: «ТРОЯ», «ПАРІС ВИКРАДАЄ ЄЛЕНУ», «ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ». КЛЮЧОВІ ОБРАЗИ ЦИКЛУ

УРОК №13 ТВІР ГОМЕРА «ІЛІАДА». ЕПІЗОД ДВОБОЮ АХІЛЛА Й ГЕКТОРА. ОБРАЗИ АХЕЙСЬКОГО ТА ТРОЯНСЬКОГО ГЕРОЇВ

УPOK №14 ОБРАЗИ АХІЛЛА Й ПРІАМА У ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТІЙ ПІСНІ «ІЛІАДИ ГОМЕРА. ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ «ІЛІАДИ»

УРОК №15 ЛІРИКА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: ВИНИКНЕННЯ, ОСНОВНІ ВИДИ. ТВОРЧІСТЬ ТІРТЕЯ. УСЛАВЛЕННЯ ХОРОБРОСТІ В ПОЕЗІЇ ТІРТЕЯ «ДОБРЕ ВМИРАТИ ТОМУ, ХТО, БОРОНЯЧИ РІДНУ КРАЇНУ...»

УРОК №16 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТ САПФО.ЗВЕРНЕННЯ ДО БОГИНІ КОХАННЯ У ВІРШІ «ДО АФРОДІТИ» («БАРВНОШАТНА ВЛАДАРКО, АФРОДІТО...»)

УРОК №17 ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ТЕАТРУ. ОСНОВНІ ЖАНРИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ДРАМИ. ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА «ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ»

УРОК №18 ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА«ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ»КОНФЛІКТ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ІДЕЯ ТВОРУ

УPOK №19 ТРАГЕДІЯ СОФОКЛА«АНТІГОНА».ДОЛЯ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ ТРАГЕДІЇ

УРОК №20 «ЗОЛОТА ДОБА» ДАВНЬОРИМСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВЕРГІЛІЯ. МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА ПОЕМИ ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». ЗАСПІВ ДО ПОЕМИ

УРОК №21 ПОЕМА ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». УТВЕРДЖЕННЯ ІДЕЇ ВЕЛИЧІ РИМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ТВОРІ

УРОК №22 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ КВІНТА ГОРАЦІЯ ФЛАККА. ТЕМА МИСТЕЦТВА І ПРИЗНАЧЕННЯ МИТЦЯ У ТВОРІ ГОРАЦІЯ «ДО МЕЛЬПОМЕНИ». РОЗУМІННЯ АВТОРОМ ЗНАЧЕННЯ СВОГО ДОРОБКУ

УРОК №23 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА. ТРАГЕДІЯ ВІДТОРГНЕНОГО ПОЕТА В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ЕЛЕГІЇ X («ЖИТТЯ ПОЕТА») З ЦИКЛУ «СУМНІ ЕЛЕГІЇ»

УРОК №24 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТЕМОЮ «АНТИЧНІСТЬ»

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

УРОК №25 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК ДОБА, її ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ. РЕЛІГІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ОСНОВНІ ЖАНРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХОДІ І СХОДІ

УРОК №26 СВОЄРІДНІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. КИТАЙСЬКИЙ ЛІРИК ЛІ БО. ОСНОВНІ ТЕМИ І МОТИВИ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА. СВОЄРІДНІСТЬ ПЕЙЗАЖІВ У ВІРШАХ «ПЕЧАЛЬ НА ЯШМОВОМУ ҐАНКУ», «СОСНА БІЛЯ ПІВДЕННОЇ ГАЛЕРЕЇ»

УРОК №27 КИТАЙСЬКИЙ ГЕРОЯ, ЙОГО СПРИЙНЯТТЯ ЖИТТЯ І ДУМА ПРО БАТЬКІВЩИНУ У ВІРШАХ «ПІСНЯ ПРО ХЛІБ І ШОВК», «ВЕСНЯНИЙ КРАЄВИД»

УРОК №28 РОЗКВІТ ПЕРСЬКО-ТАДЖИЦЬКОЇ ЛІРИКИ, ЇЇ ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ОМАРА ХАЙЯМА. ЖАНР РУБАЇ. РОЗДУМИ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РУБАЇ ХАЙЯМА

УРОК №29 УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЩАСТЯ, ПРАГНЕННЯ ДО РАДОЩІВ ЖИТТЯ В ПОЕЗІЇ ОМАРА ХАЙЯМА. ЛАКОНІЗМ І ТЕМАТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РУБАЇ ПОЕТА

УPOK №30 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧІСТЬ РУДАКІ

УРОК №31 ФРАНЦУЗЬКИЙ СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА». ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ Й ПОЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В НЬОМУ РЕАЛЬНИХ ПОДІЙ

УРОК №32 «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА»ПАТРІОТИЧНА ТЕМА ТВОРУ, ЗОБРАЖЕННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ ФРАНКІВ ПРОТИ ІНОВІРЦІВ

УРОК №33 ОБРАЗ РОЛАНДА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОЕМИ «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА ХОРОБРІСТЬ І МОГУТНІСТЬ ЛИЦАРЯ

УРОК №34 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСПУТ «ІСТИННИЙ ГЕРОЙ, ПОНЯТТЯ ПРО ЧЕСТЬ І ЗРАДУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ЕПОСІ "ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА"»

УРОК №35 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ІТАЛІЙСЬКО ДАНТЕ АЛІГЄРІ. СОНЕТ 11 («В СВОЇХ ОЧАХ ВОНА НЕСЕ КОХАННЯ...»). УТІЛЕННЯ В СОНЕТІ КРАСИ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ

УРОК №36 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТЕМОЮ «СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»

ВІДРОДЖЕННЯ

УPOK №37 ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ (РЕНЕСАНСУ) В ЄВРОПІ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ І ЛІТЕРАТУРИ. ПОНЯТТЯ ПРО ГУМАНІЗМ

УРОК №38 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ. ЛІРИЧНА ЗБІРКА ПЕТРАРКИ «КАНЦОНЬЄРЕ». ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ №61, 132. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ

УРОК №39 АНГЛІЙСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЙОГО ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ В. ШЕКСПІРА. ОСОБЛИВОСТІ СОНЕТІВ ПОЕТА. ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ СОНЕТА №66

УРОК №40 ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА №116, 130. ОБРАЗ СМАГЛЯВОЇ ЛЕДІ»

УPOK №41 ТЕАТР АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА ». КОНФЛІКТ СПРАВЖНЬОГО ПОЧУТТЯ І ЗАБОБОНІВ У ТРАГЕДІЇ

УРОК №42 ОСПІВУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИСТРАСНОГО КОХАННЯ В П'ЄСІ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА». ТРАГЕДІЯ І ТОРЖЕСТВО КОХАННЯ ГЕРОЇВ

УРОК №43 ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА

УРОК №44 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. УРОК-СЕМІНАР «ОБРАЗИ РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТИ У СВІТОВОМУ МИСТЕЦТВІ»

УPOK №45 ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ «ДОН КІХОТ». ПАРОДІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТВОРУ

УРОК №46 ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ М. ДЕСЕРВАНТЕСА «ДОН КІХОТ». МАНДРИ ДОН КІХОТА В ПОШУКАХ СПРАВЕДЛИВОСТІ

УРОК №47 ДОН КІХОТ І САНЧО ПАНСА ЯК УТІЛЕННЯ ВИСОКОЇ МРІЇ І ПРАГМАТИЗМУ (ЗА РОМАНОМ М. ДЕСЕРВАНТЕСА «ДОН КІХОТ»)

УPOK №48 КОНФЛІКТ ВИСОКИХ ПРАГНЕНЬ ДОН КІХОТА І БУДЕННОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ПОНЯТТЯ «ДОНКІХОТСТВО». ШИРОТА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ТВОРУ

УРОК №49 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ІСПАНСЬКОГО ДРАМАТУРГА ЛОПЕ ДЕ ВЕГИ. ГОЛОВНІ ОБРАЗИ, КОНФЛІКТ ТА ІДЕЯ КОМЕДІЇ «СОБАКА НА СІНІ»

УРОК №50 КОНТРОЛЬНА ЗА ТЕМОЮ «ВІДРОДЖЕННЯ»

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

УРOK №51 БАРОКО ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ІНШИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА. ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО

УРОК №52 ЛУЇС ДЕ ГОНГОРА-І-АРГОТЕ. ВІРШ «ГАЛЕРНИК»! ТЕМА ЛЮДИНИ І ДОЛІ У ТВОРІ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ

УРОК №53 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНА ДОННА. ЦИКЛ «СВЯЩЕННІ СОНЕТИ». НАПРУГА ПОЧУТТІВ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В СОНЕТІ №19 («ЩОБ МУЧИТЬ МЕНЕ...»)

УРОК №54 ІСТОРИЧНІ УМОВИ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КЛАСИЦИЗМУ ЯК ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ МОЛЬЄРА

УPOK №55 МОЛЬЄР МАЙСТЕР КЛАСИЦИСТИЧНОЇ КОМЕДІЇ. ВИСМІЮВАННЯ В КОМЕДІЇ «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ» БЕЗПІДСТАВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ПАНА ЖУРДЕНА НА АРИСТОКРАТИЗМ

УPOK №56.ТЕМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КОМЕДІЇ

УPOK №57 ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». РОЛЬ СМІХУ У ТВОРІ

УРОК №58 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. СУСПІЛЬНІ ТА МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМЕДІЇ Д. ФОНВІЗІНА «НЕДОРОСТОК»

УРОК №59 КОНТРОЛЬНА ЗА ТЕМОЮ БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ».НАПИСАННЯ ТВОРУ

ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТ.

УРОК №60 ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТ., ПІДКОРЮВАЧ НЕБА І ПИСЬМЕННИК АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА

УРОК №61 ЗНАЙОМСТВО З ГОЛОВНИМ ГЕРОЄМ КАЗКИ-ПРИТЧІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

УРОК №62 ВИГАДАНИЙ КОСМОС І РЕАЛЬНІ ЛЮДСЬКІ ВЗАЄМИНИ В КАЗЦІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

УРОК №63 ДІТИ Й ДОРОСЛІ В КАЗЦІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». СУТЬ ПРОТИСТАВЛЕННЯ СВІТУ ДИТИНСТВА І СВІТУ ДОРОСЛИХ

УРОК №64 ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ КАЗКИ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»: ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ, ЗМІСТ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ

УРОК №65 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ТВІР-РОЗДУМ «РОЗМОВА З МАЛЕНЬКИМ ПРИНЦОМ» (УЯВНИЙ ДІАЛОГ З ЛІТЕРАТУРНИМ ГЕРОЄМ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ)

УРОК №66 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ РІЧАРДА БАХА. ПОВІСТЬ «ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛІВІНГСТОН». УТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ ЧАЙКИ ДЖОНАТАНА ЛЮДСЬКОГО ПРАГНЕННЯ ДО ВИСОКОЇ МЕТИ

УРОК №67 СЮЖЕТ ТВОРУ Р. БАХА «ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛІВІНГСТОН» ЯК МЕТАФОРА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ. ХУДОЖНІЙ КОНФЛІКТ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ПОДОЛАННЯ. ПРИТЧЕВИЙ ХАРАКТЕР ТВОРУ

УРОК №68 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. БУНІНА. ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ КРАСИ ВНУТРІШНЬОМУ МОРАЛЬНОМУ КАЛІЦТВУ В ОПОВІДАННІ «КРАСУНЯ»

УРОК №69 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕПЛОЮ «ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТ.»

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 70 ЗМАГАННЯ «ЛІТЕРАТУРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»! УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.