Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ (70 годин)

ВСТУП

УРОК №1 ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА. ОСНОВНІ ЛІТЕРАТУРНІ ЕПОХИ, НАПРЯМИ, ТЕЧІЇ

УРОК №2 ЛІТЕРАТУРИ: ЕПОС, ЛІРИКА, ДРАМА. ЇХНІ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

УРОК №3 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ СВЯЩЕННІ КНИГИ НАРОДІВ СВІТУ. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ СВЯЩЕННИХ КНИГ

УРОК №4 ВЕДИ ЯК ПАМ'ЯТКА ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ II—І ТИСЯЧОЛІТЬ ДО Н. Е. ОБРАЗИ ВЕДІЙСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

УРОК №5 БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ

УРОК №6 СТАРИЙ ЗАПОВІТІ РОЗПОВІДЬ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ СЮЖЕТІВ ПРО КАЇНА І АВЕЛЯ ТА ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ

УРОК №7 НОВИЙ ЗАПОВІТ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ НАГІРНОЇ ПРОПОВІДІ ХРИСТА. ХУДОЖНІ ТА ІДЕЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЧ ПРО СІЯЧА І НЕМИЛОСЕРДНОГО БОРЖНИКА

УРОК №8 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНФЕРЕНЦІЯ «УТІЛЕННЯ СЮЖЕТІВ І ОБРАЗІВ БІБЛІЇ В МИСТЕЦТВІ»

УРОК №9 КОРАН — ГОЛОВНА КНИГА ІСЛАМУ. БУДОВА КОРАНУ, ОХОПЛЕННЯ В НЬОМУ РІЗНИХ СФЕР ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

УРОК №10 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ЗА ТЕМОЮ «СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ». НАПИСАННЯ ТВОРУ

АНТИЧНІСТЬ

УРОК №11 ПОНЯТТЯ ПРО АНТИЧНІСТЬ. КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ. ОСНОВНІ РИСИ, ПЕРІОДИ, РОДИ І ЖАНРИ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УРОК №12 МІФИ ТРОЯНСЬКОГО ЦИКЛУ: «ТРОЯ», «ПАРІС ВИКРАДАЄ ЄЛЕНУ», «ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ». КЛЮЧОВІ ОБРАЗИ ЦИКЛУ

УРОК №13 ТВІР ГОМЕРА «ІЛІАДА». ЕПІЗОД ДВОБОЮ АХІЛЛА Й ГЕКТОРА. ОБРАЗИ АХЕЙСЬКОГО ТА ТРОЯНСЬКОГО ГЕРОЇВ

УPOK №14 ОБРАЗИ АХІЛЛА Й ПРІАМА У ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТІЙ ПІСНІ «ІЛІАДИ ГОМЕРА. ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ «ІЛІАДИ»

УРОК №15 ЛІРИКА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: ВИНИКНЕННЯ, ОСНОВНІ ВИДИ. ТВОРЧІСТЬ ТІРТЕЯ. УСЛАВЛЕННЯ ХОРОБРОСТІ В ПОЕЗІЇ ТІРТЕЯ «ДОБРЕ ВМИРАТИ ТОМУ, ХТО, БОРОНЯЧИ РІДНУ КРАЇНУ...»

УРОК №16 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТ САПФО.ЗВЕРНЕННЯ ДО БОГИНІ КОХАННЯ У ВІРШІ «ДО АФРОДІТИ» («БАРВНОШАТНА ВЛАДАРКО, АФРОДІТО...»)

УРОК №17 ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ТЕАТРУ. ОСНОВНІ ЖАНРИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ДРАМИ. ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА «ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ»

УРОК №18 ТРАГЕДІЯ ЕСХІЛА«ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ»КОНФЛІКТ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ІДЕЯ ТВОРУ

УPOK №19 ТРАГЕДІЯ СОФОКЛА«АНТІГОНА».ДОЛЯ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ ТРАГЕДІЇ

УРОК №20 «ЗОЛОТА ДОБА» ДАВНЬОРИМСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВЕРГІЛІЯ. МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА ПОЕМИ ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». ЗАСПІВ ДО ПОЕМИ

УРОК №21 ПОЕМА ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА». УТВЕРДЖЕННЯ ІДЕЇ ВЕЛИЧІ РИМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ТВОРІ

УРОК №22 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ КВІНТА ГОРАЦІЯ ФЛАККА. ТЕМА МИСТЕЦТВА І ПРИЗНАЧЕННЯ МИТЦЯ У ТВОРІ ГОРАЦІЯ «ДО МЕЛЬПОМЕНИ». РОЗУМІННЯ АВТОРОМ ЗНАЧЕННЯ СВОГО ДОРОБКУ

УРОК №23 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА. ТРАГЕДІЯ ВІДТОРГНЕНОГО ПОЕТА В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ЕЛЕГІЇ X («ЖИТТЯ ПОЕТА») З ЦИКЛУ «СУМНІ ЕЛЕГІЇ»

УРОК №24 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ЗА ТЕМОЮ «АНТИЧНІСТЬ»

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

УРОК №25 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК ДОБА, її ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ. РЕЛІГІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ОСНОВНІ ЖАНРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХОДІ І СХОДІ

УРОК №26 СВОЄРІДНІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. КИТАЙСЬКИЙ ЛІРИК ЛІ БО. ОСНОВНІ ТЕМИ І МОТИВИ ТВОРЧОСТІ ПОЕТА. СВОЄРІДНІСТЬ ПЕЙЗАЖІВ У ВІРШАХ «ПЕЧАЛЬ НА ЯШМОВОМУ ҐАНКУ», «СОСНА БІЛЯ ПІВДЕННОЇ ГАЛЕРЕЇ»

УРОК №27 КИТАЙСЬКИЙ ГЕРОЯ, ЙОГО СПРИЙНЯТТЯ ЖИТТЯ І ДУМА ПРО БАТЬКІВЩИНУ У ВІРШАХ «ПІСНЯ ПРО ХЛІБ І ШОВК», «ВЕСНЯНИЙ КРАЄВИД»

УРОК №28 РОЗКВІТ ПЕРСЬКО-ТАДЖИЦЬКОЇ ЛІРИКИ, ЇЇ ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ОМАРА ХАЙЯМА. ЖАНР РУБАЇ. РОЗДУМИ ПРО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РУБАЇ ХАЙЯМА

УРОК №29 УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЩАСТЯ, ПРАГНЕННЯ ДО РАДОЩІВ ЖИТТЯ В ПОЕЗІЇ ОМАРА ХАЙЯМА. ЛАКОНІЗМ І ТЕМАТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РУБАЇ ПОЕТА

УPOK №30 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧІСТЬ РУДАКІ

УРОК №31 ФРАНЦУЗЬКИЙ СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА». ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ Й ПОЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В НЬОМУ РЕАЛЬНИХ ПОДІЙ

УРОК №32 «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА»ПАТРІОТИЧНА ТЕМА ТВОРУ, ЗОБРАЖЕННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ ФРАНКІВ ПРОТИ ІНОВІРЦІВ

УРОК №33 ОБРАЗ РОЛАНДА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПОЕМИ «ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА ХОРОБРІСТЬ І МОГУТНІСТЬ ЛИЦАРЯ

УРОК №34 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСПУТ «ІСТИННИЙ ГЕРОЙ, ПОНЯТТЯ ПРО ЧЕСТЬ І ЗРАДУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ЕПОСІ "ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА"»

УРОК №35 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ІТАЛІЙСЬКО ДАНТЕ АЛІГЄРІ. СОНЕТ 11 («В СВОЇХ ОЧАХ ВОНА НЕСЕ КОХАННЯ...»). УТІЛЕННЯ В СОНЕТІ КРАСИ ВИСОКОГО ПОЧУТТЯ КОХАННЯ

УРОК №36 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ЗА ТЕМОЮ «СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»

ВІДРОДЖЕННЯ

УPOK №37 ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ (РЕНЕСАНСУ) В ЄВРОПІ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ І ЛІТЕРАТУРИ. ПОНЯТТЯ ПРО ГУМАНІЗМ

УРОК №38 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ. ЛІРИЧНА ЗБІРКА ПЕТРАРКИ «КАНЦОНЬЄРЕ». ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ №61, 132. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ

УРОК №39 АНГЛІЙСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЙОГО ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ В. ШЕКСПІРА. ОСОБЛИВОСТІ СОНЕТІВ ПОЕТА. ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ СОНЕТА №66

УРОК №40 ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА №116, 130. ОБРАЗ СМАГЛЯВОЇ ЛЕДІ»

УPOK №41 ТЕАТР АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА ». КОНФЛІКТ СПРАВЖНЬОГО ПОЧУТТЯ І ЗАБОБОНІВ У ТРАГЕДІЇ

УРОК №42 ОСПІВУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИСТРАСНОГО КОХАННЯ В П'ЄСІ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА». ТРАГЕДІЯ І ТОРЖЕСТВО КОХАННЯ ГЕРОЇВ

УРОК №43 ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА

УРОК №44 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. УРОК-СЕМІНАР «ОБРАЗИ РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТИ У СВІТОВОМУ МИСТЕЦТВІ»

УPOK №45 ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ «ДОН КІХОТ». ПАРОДІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТВОРУ

УРОК №46 ОБРАЗ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ М. ДЕСЕРВАНТЕСА «ДОН КІХОТ». МАНДРИ ДОН КІХОТА В ПОШУКАХ СПРАВЕДЛИВОСТІ

УРОК №47 ДОН КІХОТ І САНЧО ПАНСА ЯК УТІЛЕННЯ ВИСОКОЇ МРІЇ І ПРАГМАТИЗМУ (ЗА РОМАНОМ М. ДЕСЕРВАНТЕСА «ДОН КІХОТ»)

УPOK №48 КОНФЛІКТ ВИСОКИХ ПРАГНЕНЬ ДОН КІХОТА І БУДЕННОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ПОНЯТТЯ «ДОНКІХОТСТВО». ШИРОТА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ТВОРУ

УРОК №49 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ІСПАНСЬКОГО ДРАМАТУРГА ЛОПЕ ДЕ ВЕГИ. ГОЛОВНІ ОБРАЗИ, КОНФЛІКТ ТА ІДЕЯ КОМЕДІЇ «СОБАКА НА СІНІ»

УРОК №50 КОНТРОЛЬНА ЗА ТЕМОЮ «ВІДРОДЖЕННЯ»

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

УРOK №51 БАРОКО ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ІНШИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА. ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО

УРОК №52 ЛУЇС ДЕ ГОНГОРА-І-АРГОТЕ. ВІРШ «ГАЛЕРНИК»! ТЕМА ЛЮДИНИ І ДОЛІ У ТВОРІ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ

УРОК №53 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ДЖОНА ДОННА. ЦИКЛ «СВЯЩЕННІ СОНЕТИ». НАПРУГА ПОЧУТТІВ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В СОНЕТІ №19 («ЩОБ МУЧИТЬ МЕНЕ...»)

УРОК №54 ІСТОРИЧНІ УМОВИ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КЛАСИЦИЗМУ ЯК ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ МОЛЬЄРА

УPOK №55 МОЛЬЄР МАЙСТЕР КЛАСИЦИСТИЧНОЇ КОМЕДІЇ. ВИСМІЮВАННЯ В КОМЕДІЇ «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ» БЕЗПІДСТАВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ПАНА ЖУРДЕНА НА АРИСТОКРАТИЗМ

УPOK №56.ТЕМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КОМЕДІЇ

УPOK №57 ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». РОЛЬ СМІХУ У ТВОРІ

УРОК №58 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. СУСПІЛЬНІ ТА МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМЕДІЇ Д. ФОНВІЗІНА «НЕДОРОСТОК»

УРОК №59 КОНТРОЛЬНА ЗА ТЕМОЮ БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ».НАПИСАННЯ ТВОРУ

ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТ.

УРОК №60 ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТ., ПІДКОРЮВАЧ НЕБА І ПИСЬМЕННИК АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА

УРОК №61 ЗНАЙОМСТВО З ГОЛОВНИМ ГЕРОЄМ КАЗКИ-ПРИТЧІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

УРОК №62 ВИГАДАНИЙ КОСМОС І РЕАЛЬНІ ЛЮДСЬКІ ВЗАЄМИНИ В КАЗЦІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

УРОК №63 ДІТИ Й ДОРОСЛІ В КАЗЦІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». СУТЬ ПРОТИСТАВЛЕННЯ СВІТУ ДИТИНСТВА І СВІТУ ДОРОСЛИХ

УРОК №64 ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ КАЗКИ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»: ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ, ЗМІСТ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ

УРОК №65 РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ТВІР-РОЗДУМ «РОЗМОВА З МАЛЕНЬКИМ ПРИНЦОМ» (УЯВНИЙ ДІАЛОГ З ЛІТЕРАТУРНИМ ГЕРОЄМ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ)

УРОК №66 ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ РІЧАРДА БАХА. ПОВІСТЬ «ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛІВІНГСТОН». УТІЛЕННЯ В ОБРАЗІ ЧАЙКИ ДЖОНАТАНА ЛЮДСЬКОГО ПРАГНЕННЯ ДО ВИСОКОЇ МЕТИ

УРОК №67 СЮЖЕТ ТВОРУ Р. БАХА «ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛІВІНГСТОН» ЯК МЕТАФОРА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ. ХУДОЖНІЙ КОНФЛІКТ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ПОДОЛАННЯ. ПРИТЧЕВИЙ ХАРАКТЕР ТВОРУ

УРОК №68 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. БУНІНА. ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ КРАСИ ВНУТРІШНЬОМУ МОРАЛЬНОМУ КАЛІЦТВУ В ОПОВІДАННІ «КРАСУНЯ»

УРОК №69 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕПЛОЮ «ЛІТЕРАТУРА XX—XXI СТ.»

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 70 ЗМАГАННЯ «ЛІТЕРАТУРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»! УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ