КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕМОЮ НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 ЗА ТЕМОЮ НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. - НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань учнів за темою «Нові тенденції у драматургії кінця XIX — початку XX ст.»; розвивати письмове зв'язне мовлення, вміння узагальнювати, формулювати та обстоювати власну думку, формувати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність, зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння застосовувати знання з теми, писати творчу роботу на одну з запропонованих тем; ключові — спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; уміння створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби), уміння вчитися впродовж життя (уміння здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію).

Обладнання: теми творчих робіт (на дошці), аркуші для чернеток.

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМ ТВОРІВ (НА ВИБІР УЧНІВ)

1. Есе «Шлях Нори Хельмер від ляльки до особистості» (за драмою Г. Ібсена «Ляльковий дім»).

2. Рецензія на драму Г. Ібсена «Ляльковий дім».

3. Твір-роздум «Чому Г. Ібсен та Б. Шоу залишили фінали своїх творів відкритими?».

4. Твір «Мій улюблений персонаж у п’‎єсі Б. Шоу «Пігмаліон».

5. Твір «Що споріднює Елізу Дулітл з міфічною Галатеєю та казковою Попелюшкою?».

III. РОБОТА УЧНІВ НАД ТВОРОМ

Учні пишуть твір на чернетці, редагують його, переписують у зошит. Учитель збирає зошити.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

До І варіанта уроку. Прочитати повість Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар».

Індивідуальне завдання. Підготувати розповідь (або проект) про біографію Шолом-Алейхема.

До II варіанта уроку. Прочитати повість М.О. Булгакова «Собаче серце». Групове завдання. Групі біографів підготувати розповідь (або проект) про біографію М. О. Булгакова, зв’‎язок письменника з Україною.