НІМЕЧЧИНА. РОМАНТИЗМ У НІМЕЧЧИНІ - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст.

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

НІМЕЧЧИНА. РОМАНТИЗМ У НІМЕЧЧИНІ - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст.

Він у Німеччині туманній Засвоїв, учений палкий,

І дух, тривожний та чудний,

І волелюбні поривання...

О. Пушкін

Як відомо, романтизм з’‎явився в Німеччині. Цьому сприяла філософська та творча спадщина енських романтиків (А. і Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, И. Фіхте, Новаліс та ін.), які вже в 1790-х роках заклали засади нового напряму й почали розробляти його принципи. Передумовами виникнення німецького романтизму вважають діяльність поетичного угруповання «Буря й натиск». Також на розвиток німецького романтизму вплинула творчість И. В. Ґете та Ф. Шиллера, яких уважають митцями, що поєднали у своїй спадщині різні літературні напрями й течії — класицизм (веймарський), просвітницький реалізм, сентименталізм і преромантизм. У німецькому романтизмі виокремлюють чотири етапи.

Перший етап (1795-1806) представлений творами енських романтиків і Ф. Гельдерліна. У цей час зародилася рання (філософська) течія романтизму.

Другий етап (1806-1815) німецького романтизму припадає на період нашестя війська Наполеона в європейські країни. Німеччина теж опинилася під владою Наполеона, що викликало національний спротив і як наслідок — звернення до міфології та фольклору. Рідна культура й мова стали своєрідним засобом боротьби проти навали чужинців. На цьому етапі також велику культурну діяльність проводили вчені-філологи й збирачі народних казок і легенд — брати Я. і В. Ґрімм, поет Й. фон Ейхендорф, драматург і прозаїк Г. фон Клейст.

На третьому етапі (1815-1830) формується гротескно-фантастичний романтизм, представлений творчістю Е. Т. А. Гофмана.

Протягом четвертого етапу (1830-1848) розвивалися різні тенденції, виникли угруповання, діяльність яких була зумовлена демократичними процесами підготовки до Німецької революції 1848 р. До цього періоду належить пізня творчість Г. Гейне.

Романтизм у Німеччині проявився не тільки в художній літературі, а й у музиці (Р. Вагнер), і у філософії (Ф. Ніцше).

Обізнаність. 1. Назвіть етапи й представників німецького романтизму. Читацька діяльність. 2. Про якого літературного героя йдеться в епіграфі? Чому О. Пушкін наголосив, що той приїхав саме з Німеччини? 3. Які казки, зібрані або оброблені німецькими романтиками, ви читали? Визначте в них актуальний зміст. Сучасні технології. 4. За допомогою Інтернету знайдіть інформацію про представників німецького романтизму (1-2 за вибором), підготуйте презентацію. 5. Знайдіть відомості про культурні центри німецького романтизму (Єна, Гейдельберг, Берлін, Гамбург та ін.). Які письменники та філософи там працювали? Ми — громадяни. 6. У чому проявилася громадянська позиція німецьких романтиків під час наполеонівського нашестя? Наведіть факти. Творче самовираження. 7. Пригадайте відомі вам вірші Г. Гейне й образ його ліричного героя. Підготуйте усну розповідь на тему «Новий час — новий герой». Доведіть, що в образі героя Г. Гейне втілено образ поета.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.