НІМЕЧЧИНА. РОМАНТИЗМ У НІМЕЧЧИНІ - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст.

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

НІМЕЧЧИНА. РОМАНТИЗМ У НІМЕЧЧИНІ - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст.

Він у Німеччині туманній Засвоїв, учений палкий,

І дух, тривожний та чудний,

І волелюбні поривання...

О. Пушкін

Як відомо, романтизм з’‎явився в Німеччині. Цьому сприяла філософська та творча спадщина енських романтиків (А. і Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, И. Фіхте, Новаліс та ін.), які вже в 1790-х роках заклали засади нового напряму й почали розробляти його принципи. Передумовами виникнення німецького романтизму вважають діяльність поетичного угруповання «Буря й натиск». Також на розвиток німецького романтизму вплинула творчість И. В. Ґете та Ф. Шиллера, яких уважають митцями, що поєднали у своїй спадщині різні літературні напрями й течії — класицизм (веймарський), просвітницький реалізм, сентименталізм і преромантизм. У німецькому романтизмі виокремлюють чотири етапи.

Перший етап (1795-1806) представлений творами енських романтиків і Ф. Гельдерліна. У цей час зародилася рання (філософська) течія романтизму.

Другий етап (1806-1815) німецького романтизму припадає на період нашестя війська Наполеона в європейські країни. Німеччина теж опинилася під владою Наполеона, що викликало національний спротив і як наслідок — звернення до міфології та фольклору. Рідна культура й мова стали своєрідним засобом боротьби проти навали чужинців. На цьому етапі також велику культурну діяльність проводили вчені-філологи й збирачі народних казок і легенд — брати Я. і В. Ґрімм, поет Й. фон Ейхендорф, драматург і прозаїк Г. фон Клейст.

На третьому етапі (1815-1830) формується гротескно-фантастичний романтизм, представлений творчістю Е. Т. А. Гофмана.

Протягом четвертого етапу (1830-1848) розвивалися різні тенденції, виникли угруповання, діяльність яких була зумовлена демократичними процесами підготовки до Німецької революції 1848 р. До цього періоду належить пізня творчість Г. Гейне.

Романтизм у Німеччині проявився не тільки в художній літературі, а й у музиці (Р. Вагнер), і у філософії (Ф. Ніцше).

Обізнаність. 1. Назвіть етапи й представників німецького романтизму. Читацька діяльність. 2. Про якого літературного героя йдеться в епіграфі? Чому О. Пушкін наголосив, що той приїхав саме з Німеччини? 3. Які казки, зібрані або оброблені німецькими романтиками, ви читали? Визначте в них актуальний зміст. Сучасні технології. 4. За допомогою Інтернету знайдіть інформацію про представників німецького романтизму (1-2 за вибором), підготуйте презентацію. 5. Знайдіть відомості про культурні центри німецького романтизму (Єна, Гейдельберг, Берлін, Гамбург та ін.). Які письменники та філософи там працювали? Ми — громадяни. 6. У чому проявилася громадянська позиція німецьких романтиків під час наполеонівського нашестя? Наведіть факти. Творче самовираження. 7. Пригадайте відомі вам вірші Г. Гейне й образ його ліричного героя. Підготуйте усну розповідь на тему «Новий час — новий герой». Доведіть, що в образі героя Г. Гейне втілено образ поета.