ТЕСТИ - XIX СТОЛІТТЯ - підготовка до ЗНО та ДПА

353. Які зміни в суспільстві спричинилися до виникнення романтизму?

А навколишній світ почав сприйматися як прекрасна дійсність

Б сформувались нові уявлення про світ, життя, суспільство, людину

В надзвичайно посилився влив церкви на розвиток культури і літератури

Г Європа пережила велике духовне потрясіння і глибоке розчарування у зв’язку з подіями у Франції

Д занепад економіки в багатьох країнах викликала кризу суспільної та індивідуальної свідомості, розгубленість багатьох митців перед гострими життєвими суперечностями


354. Романтики захоплювалися оспівуванням доби

А Середньовіччя

Б Відродження

В класицизму

Г античності

Д бароко


355. Романтизм як літературно-художній напрямок виник

А на межі XVII - XVIII ст.

Б наприкінці XIX - на початку XX ст.

В у 80-90-і рр. XVIII ст. - 30-40-і рр. IX ст.

Г на початку XX ст.

Д на початку XVII ст.


356. Не є ознакою романтизму як художнього методу

А ствердження духовної самобутності та неповторності кожної окремої людини

Б зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах

В герой — мрійник, ідеаліст, який пережив тяжкі розчарування, крах своїх ідеалів; самотній мандрівник, вигнанець, стихійний бунтівник

Г зображення типових обставин, що мали вплив на формування типових характерів різних соціальних прошарків

Д культ уяви, фантазії, почуттів; культ природи


357. В основі романтизму як літературно-мистецького напряму лежить

А зображення ідеальних героїв і високих почуттів

Б правдиве зображення дійсності

В обґрунтування концепції людини як істоти, що має права і свободи

Г зображення мужніх і доблесних героїв-воїнів, які захищають Батьківщину від ворогів

Д прагнення зламати усталені принципи побудови художнього твору й «норми» смаку публіки


358. Формування романтизму в багатьох країнах сприяло

А розвитку буржуазних стосунків

Б утвердженню монархії

В пробудженню національної свідомості, розвитку культурних традицій народів, боротьбі за волю

Г відродженню античного мистецтва

Д дослідженню людини як унікальної духовної істоти, здатної до вибору власної долі


359. Мотиви «світової скорботи» вперше прозвучали у творах

А Адама Міцкевича

Б Джорджа Байрона

В Генріха Гейне

Г Ернста Теодора Амадея Гофмана

Д Олександра Пушкіна


360. Роки життя Ернста Теодора Амадея Гофмана

А 1776-1822

Б 1749-1832

В 1759-1805

Г 1788-1824

Д 1799-1837


361. Ернст Теодор Амадей Гофман змінив одне зі своїх трьох імен на честь композитора

А Бетховена

Б Гайдна

В Глюка

Г Моцарта

Д Ліллі


362. Філістери — це

А кар’єристи

Б мізантропи

В люди з обмеженим світоглядом, заклопотані лише власним матеріальним благополуччям

Г творчі особистості

Д філантропи


363. Ентузіасти — це

А державні службовці

Б творчі особистості

В філантропи

Г пересічні обивателі

Д мізантропи


364. Твори Ернста Теодора Амадея Гофмана

А «Золотий горнець», «Життєва філософія    кота Мурра», «Лускунчик і Мишачий король»

Б «Зимова казка», «Лорелея», «Чому троянди немов неживі...»

В «Маленький Мук», «Каліф-Лелека», «Карлик-ніс»

Г «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...», «Дума»

Д «Я вас любив...», «Я мить чудову пам’ятаю...», «Я пам’ятник собі поставив    незотлінний...»


365. Жанр твору Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»

А казка-притча

Б повість-притча

В казка

Г повість

Д роман-парабола


366. Події у творі Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» відбуваються у

А князівстві Керепес

Б Австро-Угорській імперії

В Данському королівстві

Г країні Неверленд

Д Пруссії


367. «Чоловік, майже по-китайському зодягнений, тільки на голові в нього був берет з гарним плюмажем» — це портрет

А Бальтазара

Б Фабіана

В Цахеса

Г Проспера Альпануса

Д Пафнутія


368. Студент Бальтазар був

А поетом

Б музикантом

В скульптором

Г художником

Д хореографом


369. Гофман порівнює Крихітку Цахеса з

А часником

Б капустиною

В редькою

Г морквиною

Д кукурудзою


370. Фея Рожа-Гожа, прагнучи допомогти Цахесові, наділила його

А даром бачити душу людини наскрізь

Б трьома вогненно-блискучими волосками

В даром передбачати долю

Г незліченним багатством

Д чарівною паличкою


371. «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку» — це портрет

А Фабіана

Б Моша Терпіна

В Цахеса

Г Проспера Альпануса

Д Балтазара


372. «Запровадження освіти» в повісті-казці Гофмана здійснює

А князь Пафнутій

Б Мош Терпін

В Проспер Альпанус

Г Бальтазар

Д Фабіан


373. Прізвисько крихітки Цахеса Цинобер походить від слова

А циновка — підстилка із соломи, очерету

Б циндра — жужіль

В цинобра — кіновар, фарба яскраво-червоного кольору

Г цинубель — рубанок

Д цингель — щоглик


374. Крихітка Цахес хотів одружитися з

А Рожею-Гожею

Б Бальзаміною

В Кандідою

Г старостихою Анною

Д хотів залишитися парубком


375. Крихітка Цахес досяг найвищої посади

А таємного експедитора

Б генерального директора у природничих справах

В міністра іноземних справ

Г таємного радника

Д професора


376. Чари Цахеса знищив

А Бальтазар

Б Мош Терпін

В Фабіан

Г Проспер Альпанус

Д Пафнутій


377. Основний конфлікт твору Ернста Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес» — це протистояння

А краси і потворності

Б реального й уявного

В освіти і невігластва

Г багатства і бідності

Д митця й обивателя


378. Герої твору Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер» поділяються на два табори —

А оптимісти та песимісти

Б філістери та ентузіасти

В митці та обивателі

Г ідеалісти та матеріалісти

Д фізики і лірики


379. Чарівна сила Цахеса полягала у

А вмінні перетворюватися на різних істот

Б здатності привласнювати чужі здобутки

В вмінні передбачати долю

Г надзвичайній фізичній силі

Д вмінні переміщатися в часопросторі


380. Три вогненно-блискучі волоски, якими Рожа-Гожа наділила Цахеса, символізували владу

А мистецтва над людьми

Б золота над людьми

В диявола над людьми

Г краси над людьми

Д магії над людьми


381. «Її обличчя, хоч його і можна було назвати бездоганно прегарним, справляло іноді якесь дивне, майже моторошне враження» — це портрет

А Рожі-Гожої

Б Кандіди

В матері Цахеса, старої Лізи

Г Бальзаміни

Д покоївки Цахеса


382. Потворність Цахеса бачили

А Пафнутій

Б Фабіан

В Кандіда

Г Мош Терпін

Д Балтазар


383. Крихітка Цахес закінчив своє життя у

А своєму ліжку

Б коминку

В срібній посудині з ручкою, що стояла біля туалету

Г саду

Д чайнику


384. Ім’я феї, яка допомагала Крихітці Цахесу

А Бальзаміна

Б Кандіда

В Земфіра

Г Рожабельверде

Д Гін гема


385. Камердинер Андрес став першим міністром Керепеса, тому що

А був найосвіченішим і найталановитішим

Б був найвищим на зріст

В колись виручив князя, позичивши йому шість дукатів у корчмі

Г вмів найвище стрибати

Д був надзвичайно вродливим


386. «Стрункий юнак років двадцяти трьох або чотирьох, із темних блискучих очей якого промовляє живий і ясний розум» — це портрет

А Бальтазара

Б Фабіана

В Цахеса

Г Проспера Альпануса

Д Моша Терпіна


387. «Це ж дрібниця, яку я похапцем написав минулої ночі...» — ці слова Цахес сказав про

А працю-дослідження Моша Терпіна про відмінність вина від води

Б історію перетворення сурдута Фабіана

В доповідь міністрові іноземних справ

Г сонет, написаний Бальтазаром для Кандіди

Д історію свого народження


388. Князь Барсануф нагородив свого міністра Цинобра орденом

А Підв’язки

Б Сант-Яго

В Лазні

Г Зелено-плямистого Тигра

Д Почесного Легіону


389. Крихітка Цахес позбувся своєї могутності через те, що

А його виваляли в багнюці, і його волосся заплуталося

Б фея Рожа-Гожа скасувала свої чари

В Бальтазар висмикнув три вогненно-блискучі волосини і спалив їх

Г його постригли розгнівані мешканці князівства

Д його розлюбила Кандіда


390. Образ малюка Цахеса є

А сатиричним

Б романтичним

В гротескним

Г реалістичним

Д іронічним


391. Встановіть послідовність подій у творі Ернста Теодора Амадея Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер.

А історія з Фабіановим сурдутом

Б двобій Проспера Альпануса й Рожі-Гожої

В купівля Барсануфом цибулі в матері Цахеса

Г нагородження Цахеса орденом


392. Роки життя Генріха Гейне

А 1797-1856

Б 1776-1822

В 1799-1837

Г 1798-1855

Д 1802-1827


393. Генріх Гейне — це видатний

А англійський поет

Б єврейський поет

В німецький поет

Г польський поет

Д французький поет


394. Найвідоміша збірка поезій Генріха Гейне має назву

А «Пісня над піснями»

Б «Подорож до Гарцу»

В «Німеччина. Зимова казка»

Г «Книга пісень»

Д «Канцоньєре»


395. Збірка Генріха Гейне «Книга пісень» складається з розділів

А «Чому троянди немов неживі», «Білі глянцеві манжети», «Не знаю, що стало зо мною...»

Б «Подорож до Гарцу», «Ундіна», «Німеччина. Зимова казка»

В «Гяур», «Корсар», «Мазепа», «Лара»

Г «Страждання юності», «Ліричне інтермецо», «Знову на батьківщині», «Північне море»

Д «Книга пісень», «Книга сонетів», «Книга елегій»


396. Вірші циклу «Ліричне інтермецо» Генріха Гейне переважно належать до

А філософської лірики

Б інтимної лірики

В патріотичної лірики

Г пейзажної лірики

Д вільнолюбної лірики


397. Подані поетичні рядки

І бачить він сон про пальму,

Що десь у південній землі Сумує в німій самотині

На спаленій сонцем скалі. (Пер. Л. Первомайського)

взято з вірша Генріха Гейне

А «Лорелей»

Б «Білі глянцеві манжети»

В «Коли розлучаються двоє»

Г «Вмирають люди і роки»

Д «Самотній кедр на стромині»


398. Українською народною піснею став вірш Генріха Гейне

А «Хотів би я в слово єдине...»

Б «Коли розлучаються двоє»

В «Самотній кедр на стромині»

Г «Лорелей»

Д «Білі глянцеві манжети»


399. Назва збірки поезій «Книга пісень» Генріха Гейне свідчить про зв’язок з

А Біблією

Б творчістю Петрарки

В античністю

Г фольклором

Д релігією


400. Поетична збірка Гейне «Книга пісень» складається з

А п’яти розділів

Б чотирьох розділів

В двох розділів

Г трьох розділів

Д двох розділів


401. У вірші «Не знаю, що стало зо мною...» Гейне звертається до традиційного для романтиків образу

А Ундіни

Б Лорелей

В Ленори

Г Русалоньки

Д Світлани


402. Цикли «Страждання юності» та «Ліричне інтермецо», які увійшли до збірки Гейне «Книга пісень», присвячені

А романтичним, любовним пригодам, часто трагічним переживанням

Б патріотичним почуттям героя

В філософським роздумам над сенсом буття

Г іронічному зображенню німецької дійсності

Д сатирі на існуючу владу


403. На формування світогляду Гейне вплинув

А Фрідріх II

Б Наполеон

В Людовік XVI

Г Вольтер

Д Гете


404. Вірші Генріха Гейне «Самотній кедр на стромині», «Чому троянди немов неживі» входять до циклу зі збірки «Книга пісень»

А «Страждання юності»

Б «Ліричне інтермецо»

В «Знову на батьківщині»

Г «Північне море»

Д не входять до цієї збірки


405. Вірші Генріха Гейне «Не знаю, що стало зо мною», «Вмирають люди і роки» входять до циклу зі збірки «Книга пісень»

А «Страждання юності»

Б «Ліричне інтермецо»

В «Знову на батьківщині»

Г «Північне море»

Д не входять до цієї збірки


406. В основу вірша Генріха Гейне «Не знаю, що стало зо мною...» покладено

А реальний випадок із життя

Б німецьку народну пісню

В анекдот

Г німецький героїчний епос

Д старовинну німецьку легенду про річкову фею


407. Зіставлення внутрішніх переживань поета з явищами природи у літературознавстві називають

А алюзією

Б психологічним паралелізмом

В синтаксичним паралелізмом

Г олюдненням

Д ремінісценцією


408. Лорелей (за поезією Генріха Гейне «Не знаю, що стало зі мною...») була феєю річки

А Одер

Б Майн

В Рейн

Г Дунай

Д Ільм


409. Останній період свого життя Генріх Гейне назвав

А подорожжю у нікуди

Б сходами, що ведуть униз

В Сізіфовою працею

Г матрацною могилою

Д найвищим розквітом


410. Роки життя Джорджа Ноела Гордона Байрона

А 1797-1856

Б 1776-1822

В 1799-1837

Г 1802-1827

Д 1788-1824


411. Джордж Байрон брав участь у суспільно-політичному русі

А карбонаріїв

Б філаретів

В москвофілів

Г хлопоманів

Д декабристів


412. Твори, що належать перу Джорджа Байрона

А «Лотта у Веймарі», «Страждання молодого Вертера», «Фауст», «Вільшаний король»

Б «Розбійники», «Підступність і кохання», «Вільгельм Телль», «Марія Стюарт»

В «Золотий горнець», «Кавалер Глюк», «Лускунчик та Мишачий король», «Крейслеріана»

Г «Гяур», «Корсар», «Манфред», «Лара», «Дон Жуан»

Д «Зимова казка», «Лорелея», «Чому троянди немов неживі...», «Не знаю, що стало зо мною»


413. Європейську славу Байронові приніс твір

А «Дон Жуан»

Б «Манфред»

В «Мазепа»

Г «Паломництво Чайльд-Гарольда»

Д «Пррметей»


414. Цикл Джорджа Байрона «Єврейські мелодії» написаний за

А фольклорними мотивами

Б біблійними мотивами

В історичними мотивами

Г античними мотивами

Д фантастичними мотивами


415. Ліричний герой вірша Джорджа Байрона «Мій дух як ніч...» просить про те, щоб йому

А зіграли на арфі

Б розказали старовинну легенду

В заспівали пісню

Г станцювали танець

Д зіграли на флейті


416. Прометей в однойменному вірші Байрона постає

А самотнім бунтарем

Б романтиком-мрійником

В мандрівником-вигнанцем

Г полум’яним патріотом

Д відстороненим спостерігачем


417. Джордж Байрон у поемі «Мазепа» дав зразок

А барочного героя

Б класицистичного героя

В романтичного героя

Г реалістичного героя

Д модерного героя


418. Літературне джерело поеми Байрона «Мазепа»

А «Історія русів»

Б «Історія Карла XII» Вольтера

В поема «Полтава» Олександра Пушкіна

Г мемуари польського шляхтича Яна Пассека

Д «Літопис Самовидця»


419. Останній вірш Джорджа Байрона мав назву

А «Станси до Августи»

Б «Хотів би жити знов у горах...»

В «Прометей»

Г «У день, коли мені виповнилося тридцять шість років»

Д «Спомин»


420. В основу вірша Джорджа Байрона «Мій дух як ніч...» покладено легенду про царя (царів) Ізраїлю

А Саула і Давида

Б Соломона

В Осії

Г Ішбаала

Д Захарії


421. Літературне джерело вірша Джорджа Байрона «Прометей»

А «Прометей закутий» Есхіла

Б «Теогонія» Гесіода

В «Метаморфози» Овідія

Г «Бесіди» Лукіана

Д «Енеїда» Вергілія


422. Провідним у сюжетній лінії поеми Джорджа Байрона «Мазепа» є мотив

А кохання

Б вірного служіння пажа своєму господарю

В служіння своєму народові

Г зради

Д пошуків скарбів


423. Основний зміст поеми Джорджа Байрона «Мазепа» становить опис

А гетьманування Мазепи

Б війни росіян зі шведами

В поразки Карла XII

Г гонитви дикого коня

Д «зради» Мазепи


424. Вірш Джорджа Байрона «Мій дух як ніч...» пройнятий настроєм

А світової скорботи, самотності, трагічної безнадії

Б любові до життя, надій на краще майбутнє

В передчуття кохання

Г смутку за втраченим коханням

Д тріумфу


425. Яка художня деталь у вірші Джорджа Байрона «Прометей» свідчить про те, що Зевс боїться Прометея?

А у Зевса тремтить голос

Б він не хоче говорити з Прометеєм наодинці

В у нього трясуться блискавки в руках

Г він не може метати громи й блискавки

Д у нього бігають очі


426. Ліричний герой поезій Джорджа Байрона отримав назву

А романтичний герой

Б байронічний герой

В зайва людина

Г маленька людина

Д бунтівний герой


427. Оповідачем у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» виступає

А Карл XII

Б Мазепа

В Байрон

Г Вольтер

Д Тереза


428. Головним авторським завданням у поемі Джорджа Байрона «Мазепа» було зображення

А історичної правди

Б стосунків між двома володарями

В стосунків між закоханими

Г внутрішнього стану героя, його почуттів і переживань

Д стосунків героя та його вірного коня


429. Карл XII (за поемою Джорджа Байрона «Мазепа») порівнює Мазепу з

А Ксерксом

Б Річардом Левине Серце

В Петром І

Г Александром Македонським

Д Ганнібалом


430. Вірш Джорджа Байрона «Мій дух як ніч...» входить до циклу

А «Східні поеми»

Б «Єврейські мелодії»

В «До Тирзи»

Г «Ода Наполеонові Бонапартові»

Д він стоїть поза циклами


431. Мазепа, за поемою Джорджа Байрона «Мазепа», при дворі польського короля Яна Казимира був

А камердинером

Б пажем

В лакеєм

Г джурою

Д блазнем


432. Ім’я шляхтянки, у яку закохався Мазепа

А Марія

Б Ядвіга

В Данута

Г Корнелія

Д Тереза


433. Роки життя Адама Міцкевича

А 1797-1856

Б 1776-1822

В 1799-1837

Г 1798-1855

Д 1814-1841


434. 1824 року Адама Міцкевича заарештували за

А написання вільнолюбних віршів

Б небажання служити в царській армії

В участь у таємному патріотичному русі польської молоді

Г дуель з польським шляхтичем

Д зберігання забороненої літератури


435. Перу Адама Міцкевича належать поезії

А «Чому троянди немов неживі», «Не знаю, що стало зо мною...»

Б «Бахчисарай», «Гробниця Потоцької»

В «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...»

Г «Поетичне мистецтво», «Так тихо серце плаче»

Д «Я вас любив...», «Я мить чудову пам’ятаю...»


436. Новий напрям у польській поезії — романтизм — започаткувала книга Адама Міцкевича

А «Сонети»

Б «Балади і романси»

В «Дзяди»

Г «Пан Тадеуш»

Д «Кримські сонети»


437. Подані поетичні рядки

І, вчую я слова, що чув у ріднім краї,

Поет, складаючи тобі на честь пісні,

Побачить гроб і мій — для мене заспіває. (Пер. М. Рильського)

взято з вірша Адама Міцкевича

А «Гробниця Потоцької»

Б «Байдари»

В «Бахчисарай»

Г «Пілігрим»

Д «Буря»


438. Ідея «Кримських сонетів» Адама Міцкевича

А якими б чудовими не були інші землі, поет насамперед любить свою батьківщину і потерпає за її долю

Б поет-пілігрим понад усе любить мандрувати мальовничими куточками російської імперії

В краса величної природи співзвучна красі коханої жінки

Г Крим — найгарніший куточок російської імперії

Д Крим має стати незалежною державою


439. Адам Міцкевич не міг жити на батьківщині через

А любов до подорожей

Б матеріальну скруту

В слабке здоров’я

Г заборону царського уряду

Д несприятливий клімат


440. Подані поетичні рядки

Один лиш із гурта — самотній чужаниця —

Гадає: щастя той у світі міг найти,

Хто друзів має ще, хто може ще молиться (Пер. М. Рильського)

взято з вірша Адама Міцкевича

А «Плавба»

Б «Буря»

В «Байдари»

Г «Пілігрим»

Д «Гробниця Потоцької»


441. Епіграфом до «Кримських сонетів» Адама Міцкевича» послужили поетичні рядки

А «Хто бачив край, де розкішшю природи

Оживлені діброви і луги,

Де весело шумлять і грають води

І пестять тихомирні береги» О. Пушкіна

Б «Хотів би жити знов у горах

Дитям безжурним, як колись,

Блукать між скель, в морях суворих

Між хвиль розбурханих нестись» Дж. Байрона

В «Фонтане любощів живий!

Приніс я в дар тобі дві рози.

Люблю немовчний гомін твій

І поетичні чисті сльози» О. Пушкіна

Г «Моє серце в верховині і душа моя» Р. Бернса

Д «Хто поета хоче знати, мусить в край його рушати» Й. В. Гете


442. За легендою, у Бахчисарайському фонтані течуть «сльози»

А Роксолани

Б Марії Потоцької

В Зульфії

Г Джаніке-ханум

Д Земфіри


443. Життя і творчість Адама Міцкевича пронизувала провідна ідея

А визволення батьківщини

Б єдності всіх слов’янських народів

В туги за нездійсненним коханням

Г відміни кріпацтва

Д любові до природи


444. Після подорожі до Криму Адам Міцкевич створює ...

А «Кримські поеми»

Б «Кримські мелодії»

В «Кримські балади»

Г «Кримські сонети»

Д «Кримські елегії»


445. Поданий уривок

О де ви, де тепер, любов, могуття й славо,

Що мали у віках сіяти величаво?

Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить (Пер. М. Рильського) взято з вірша Адама Міцкевича

А «Гробниця Потоцької»

Б «Байдари»

В «Бахчисарай»

Г «Пілігрим»

Д «Буря»


446. Поетичні рядки

Там пел Мицкевич вдохновенній

и, посреди прибрежніх скал,

свою Литву воспоминал

присвятив Адамові Міцкевичу російський поет

А Михайло Лєрмонтов

Б Олександр Пушкін

В Анна Ахматова

Г Борис Пастернак

Д Сергій Єсенін


447. Мандрівник, розглядаючи руїни ханської столиці, доходить висновку про плинність усього, що колись було уособленням влади та могутності, у сонеті Міцкевича

А «Байдари»

Б «Бахчисарай»

В «Гробниця Потоцької»

Г «Аю-Даг»

Д «Буря»


448. До циклу «Кримські сонети» входить

А 38 віршів

Б 18 віршів

В 8 віршів

Г 28 віршів

Д 48 віршів


449. До циклу «Кримські сонети» входять твори

А «Залицяння», «Лілеї», «На грецьку кімнату»

Б «До матері-польки», «Візит», «Данаїди», «Два слова»

В «Плавець», «Пролісок», «Ода молодості», «Непевність»

Г «Бахчисарай», «Гробниця Потоцької», «Байдари», «Аю-Даг»

Д «Ода до молодості», «Гражина», «Дзяди», «Пан Тадеуш»


450. Поданий уривок

О Литво! Шум лісів, породжених тобою,

Миліший, ніж Байдар всі солов’ї гучні,

І більше я радів твоїй трясовині,

Як цим шовковицям з їх ніжною красою! (Пер. М. Рильського)

взято з вірша Адама Міцкевича

А «Гробниця Потоцької»

Б «Буря»

В «Бахчисарай»

Г «Пілігрим»

Д «Плавба»


451. Міцкевич назвав Крим

А «Дивний край Одіссея»

Б «Наш останній зоряний рай»

В «Кіммерії темна країна»

Г «Край синіх і лісистих гір»

Д «Схід у мініатюрі»


452. У рядках сонету Адама Міцкевича «Бахчисарай»

О де ви, де тепер, любов, могуття й славо,

Що мали у віках сіяти величаво?

Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить. (Пер. М. Рильського)

висловлена думка про те, що

А усе, що колись було уособленням влади та могутності, плинне і скороминуще

Б годі шукати вічного кохання

В немає нічого прекраснішого від кримських краєвидів

Г життя коротке, а мистецтво вічне

Д потрібно берегти джерела й струмки


453. Провідним мотивом сонета Міцкевича «Пілігрим» є

А страждання від нерозділеного кохання

Б єдність природи і людини

В оспівування краси природи

Г туга за батьківщиною

Д роздуми над сенсом буття