Основні тенденції розвитку прози XX століття - Ніколенко О. М. 2010

Практичне заняття на тему: Джеймс Джойс - ірландський письменник-модерніст
Джеймс Джойс (1882 - 1941)

План заняття

1. Світоглядні та естетичні позиції Дж. Джойса (звернення до внутрішньої дисгармонії особистості та її бажання знайти гармонію з самим собою, оточуючим світом).

2. Психологічне есе «Джакомо», його автобіографічний характер.

3. Загальна картина світу в романі «Улісс».

4. Характерні риси поетики модерністських творів Дж. Джойса (фрагментарність композиції, двосвіття, гра слів, ремінісценції, алюзії, інтертекст тощо).

5. Значення творчості митця для світової літератури.

Література

1. Бегун Б. Джеймс Джойс и его «Джакомо» / Б. Бегун // Вікно в світ - 2001. - № 3. - С. 123-126.

2. Головченко Н. І. Дослідження авторської концепції шляхом аналізу структурно- стильових домінант твору у стилі «потоку свідомості» «Джакомо Джойс» / Н. І. Головченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України - 2006. - № 3. - С. 32-39.

3. Івашова В. Безвихідь Джеймса Джойса / В. Івашова // Всесвіт - 1966 - №5 - с. 104-113

4. Кабкова О. Складний і чарівний «Джакомо Джойс»/ О. Кабкова // Зарубіжна література - 2000. - № 17 - С. 8.

5. Ковбасенко Ю. Дж. Джойс. Штрихи до портрета / Ю. Ковбасенко // Тема - 2002. - № 2 - С. 72-74.

6. Попов Е. Триумф воли Джеймса Джойса / Е. Попов // Новое время - 1999. - № 32 - С. 38-39

7. Чекалова С. Кое-что о J.J / С.Чекалова // Знамя - 1999. - № 10. - С. 202-213.

8. Шеина С. Е. Способы введения музыки в структуру произведений Дж. Джойса / С. Е. Шеина // Музыковедение. - 2008. - №4. - С. 35-39.

Рекомендації до практичного заняття

Ознайомтеся з біографією Дж. Джойса і знайдіть її відображення у новелі «Джакомо».

Прочитайте літературно-критичні статті Дж. Джойса «Драма і життя», «Нова драма Ібсена», «Оскар Уайльд - поет «Саломеї» і складіть тези на тему «Естетичні погляди Дж.Джойса».

Перечитуючи роман Дж. Джойса «Улісс», випишіть приклади стилістичної неоднорідності твору.

Читаючи твори ірландського письменника, звертайте увагу та фіксуйте особливості його художнього стилю: прийом «потоку свідомості», гра слів, алюзії, ремінісценції, пародії, інтертекстуальність.

Повторіть значення літературознавчих термінів: есе, психологічне есе, роман-міф, експериментальна проза, прийом «потоку свідомості», ремінісценція, алюзія, асоціація.

Працюємо з текстом художнього твору

1. Знайдіть у тексті новели «Джакомо» приклади ремінісценцій з відомих вам літературних творів:

Невже ви не помічали?

Вона йде перед мене коридором, і повільно розсипається темний вузол її волосся, повільний водоспад волосся. Вона чиста і йде попереду, проста і горда. Так ішла вона з Данте, проста і горда, і так само, не заплямована кров ’ю і насиллям, дочка Ченчі, Беатріче, простувала до своєї смерті:

.... Мені

Пояс затягни і зав’яжи волосся У простий, звичайний вузол.

Покоївка каже, що її довелося негайно віднести до лікарні, poveretta [бідолашна], це дуже серйозно... Я лишаю її спорожнілий дім. Сльози навертаються на очі. Ні! Цього не може бути, так відразу, ані слова, ані погляду! Ні, ні! Моє дурне щастя не зрадить мені!

(Переклад Я. Стельмаха)

2. Проаналізуйте особливості зображення портрета у новелі «Джакомо». Подумайте, які прийоми переважають?

Хто? Бліде обличчя в ореолі пахкого хутра. Рухи її сором ’язливі, нервові. Вона дивиться в лорнет.

Так: зітхання. Сміх. Змах вій.

Павутинний почерк, видовжені та витончені літери, сповнені пихи і покори: знатна молода особа.

3. Прослідкуйте прийоми психологічного аналізу, які використовує автор у новелі «Джакомо». Наведіть конкретні приклади.

4. Наведіть приклади кольорової символіки у романі «Улісс» та розкрийте значення «наскрізного» кольору в творі.

5. Знайдіть у романі «Улісс» приклади кумедних характеристик і гумору. Прокоментуйте особливості їх використання у творі.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте філософські засади світогляду Дж. Джойса.

2. Роман «Улісс» критики називають «євангелієм модернізму». З’ясуйте риси модернізму у творі. Знайдіть елементи постмодернізму в романі.

3. Філософ і історик С. Хоружій у коментарі до роману «Улісс» писав:» Це все- таки роман, і у ньому розповідається про почуття і стосунки людей». Поміркуйте, чи згодні ви з думкою дослідника.

4. Прокоментуйте слова Дж. Джойса: «Якщо я розкрию все це негайно, я втрачу моє безсмертя. Я вклав у свої твори настільки багато загадок і головоломок, що професори будуть століттями сперечатися, що я мав на увазі, і то єдиний спосіб забезпечити безсмертя». Висловіть свою думку щодо особливостей художнього стилю письменника.

5. З’ясуйте роль біблійних асоціацій у новелі Дж. Джойса «Джакомо».

Завдання для індивідуальної роботи

1. Доведіть правильність вислову американського письменника Е. Хемінгуея, який назвав роман Дж.Джойса «Улісс» «великою книгою».

2. Знайдіть елементи карнавально-сміхової архітектоніки у романі Дж. Джойса «Улісс».

3. Схарактеризуйте образ Стівена Дедалуса як символ людини нового типу - людини XX століття.

4. Проаналізуйте загальну картину світу в творах Дж. Джойса.

5. Напишіть твір-роздум на тему: «Специфіка художнього світу та проблема творчого методу у творах Дж. Джойса».

Теми для дискусій

1. Чи згодні ви з думкою, що роман «Улісс» - «хвора книга хворого століття» ?

2. Діалог з собою і Богом. Яким він був для Дж. Джойса?

Теми для студентських проектів та презентацій

1. Хроніка подорожі Дубліном з Леопольдом Блумом ( за романом Дж. Джойса «Улісс»)

2. Шлях Джакомо до розп’яття.

Рядки, що завжди в серці...

«Вам здаються темними мої слова? Темрява в наших душах - це вам не здається?» (Дж.Джойс)

«Геній не робить помилок. Його промахи - навмисні». (Дж.Джойс)

«Життя - безліч днів. Це скінчиться». (Дж.Джойс)

«Ми не можемо змінити батьківщину. Давайте-но змінимо тему». (Дж.Джойс)

«Я завжди пишу про Дублін, тому що, якщо я зможу осягнути суть Дубліна, тоді я зможу осягнути суть усіх міст у світі». (Дж.Джойс)

«Для посмішки не існує відстаней» (Дж.Джойс)

«Революція має відбуватися на виплат» (Дж.Джойс)

Тести модульного контролю

Тести закритої форми

Початковий рівень

1. Який з творів Дж. Джойса критики назвали «євангелієм модернізму»:

а) «Дублінці»;

б) «Джакомо»;

в) «Улісс»*.

2. Який з творів письменника став визначним етапом в історії розвитку ірландської та

англійської малої прози:

а) «Камерна музика»;

б) «Дублінці»*;

в) «Джакомо».

3. Який з романів Дж. Джойса має риси автобіографічного твору:

а ) «Портрет художника в молоді роки»*;

б) «Улісс»;

в) «Поминки за Фіннеганом».

4. З якого твору взяті ці рядки: «Вона говорить. Слабкий голос з-поза холодних зірок. Голос мудрості. Лунай! О, говори, обдаруй мене мудрістю! Я ніколи не чув цього голосу»:

а) «Портрет художника в молоді роки»;

б) «Улісс»;

в) «Джакомо»*.

5. В останньому романі «Поминки за Фіннеганом» автор викладає концепцію:

а) взаємин людини з природою;

б) історії як вічно повторюваних циклів*;

в) подальшого розвитку цивілізації.

6. Дж. Джойс стає літературним героєм свого твору:

а) «Поминки за Фіннеганом»;

б) «Улісс»;

в) «Джакомо»*.

7. У «Джакомо» використано асоціації з п’єсою В. Шекспіра:

а) «Гамлет»*;

б) «Отелло»;

в) «Макбет».

8. Про яке місто Ірландії Дж. Джойс писав: «Це місто видається мені центром паралічу»:

а) Дублін*;

б) Корк;

в) Монівей?

9. «Аравія»— це назва:

а) міста;

б) магазину;

в) благодійного базару*.

10. Стівен Дедалус - це головний герой твору:

а) «Дублінці»;

б) » Улісс»;

в) » Портрет художника в молоді роки»*.

Середній рівень

1. Які чинники вплинули на формування світогляду письменника?

2. Який твір був першим у творчому доробку митця?

3. Який новий вимір реальності відобразив Дж. Джойс у своїх творах?

4. Якою постає людина у творах письменника?

5. У романі «Улісс» є:

а) 16 епізодів;

б) 17 епізодів;

в) 18 епізодів*.

6. Прийоми кіномонтажу письменник використав у своєму творі:

а) «Улісс»*;

б) «Джакомо»;

в) » Портрет художника в молоді роки».

7. Яка тематика роману «Поминки за Фіннеганом»?

8. Який з романів Дж. Джойса вважають вершинним твором модернізму?

9. Визначте жанрову своєрідність «Джакомо».

10. У чому полягає особливість композиції «Джакомо»?

Тести відкритої форми

Достатній рівень

1. Визначте, у чому полягає новаторство Дж. Джойса-модерніста.

2. Поясніть назву психологічного есе «Джакомо». Яка різниця між автором і його ліричним героєм? У чому вони схожі?

3. 3’ясуйте значення міфологічних, культурних, біблійних ремінісценцій в есе «Джакомо». Як вони впливають на розкриття образу головного героя?

4. Схарактеризуйте образ головного героя роману «Улісс» Леопольда Блума.

5. Розкрийте особливості зображення людської особистості у романах Дж. Джойса.

6. Знайдіть приклади іронії, сарказму, пародії, контрасту в есе «Джакомо». Подумайте, яка функція цих прийомів у творі.

7. З’ясуйте, у чому полягає особливість використання біблійних асоціацій в «Джакомо». Яка їхні роль у творі?

8. Згадайте естетичну програму Стівена ДедалусаЛоміркуйге, як вона пов’язана з естетикою модернізму.

9. Доведіть, що твір «Джакомо» є психологічним есе.

10. Подумайте, яке значення для розуміння проблематики роману «Улісс» має його композиція.

Високий рівень

1. Назвіть та проілюструйте прикладами з тексту характерні риси поетики Дж. Джойса (твір на вибір студента).

2. Схарктеризуйте особливості «потоку свідомості» в есе «Джакомо».

3. Дайте свою інтерпретацію фіналу есе «Джакомо». Подумайте, яке місце посідає В. Шекспір у художній системі твору?

4. З’ясуйте, які часові простори використовуються в есе «Джакомо». Як, на вашу думку, вони проектуються на сучасні проблеми?

5. Подумайте, яку роль у розкритті проблематики твору відіграють античні мотиви, використані автором у романі «Улісс».

6. Проаналізуйте, з якою метою в романі «Улісс» автор використовує прийом «потоку свідомості».

7. Дж. Джойс так визначив тематику свого роману «Улісс»: «Це епопея двох народів (ізраїльського та ірландського) і в той же час цикл всього людського тіла, так само як і скромна розповідь про один день життя»>. Поясніть, як ви розумієте слова письменника.

8. Подумайте, який художній прийом використовує Дж. Джойс в романі «Улісс» для зображення «мандрів» Леопольда Блума. Яку мету переслідує автор?

9. Визначте стилістико-композиційні особливості зображення еволюції свідомості Стівена Дедалуса, головного героя роману «Портрет художника в молоді роки».

10. Висловіть власне судження на тему: «Принципи створення образу реальності у творах Дж. Джойса».