Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року - ПІДСУМОК - ІI семестр

Усі уроки світової літератури 10 клас

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати вивчений упродовж навчального року матеріал, з’ясувати учнівські інтереси, читацькі уподобання; розвивати пам’ять, навички виокремлення головних рис, індивідуальних стилів письменників, уміння аналізувати твори, характеризувати героїв, висловлювати власне ставлення до них, проводити паралелі із сучасністю, реальним життям; виховувати любов до літератури, повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки.

Оснащення: «портретна галерея» письменників, виставка їх творів, узагальнювальні таблиці; учнівські ілюстрації.

Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Світ художньої літератури різноманітний і майже неосяжний. Але кожна людина, яка прагне бути освіченою, повинна ознайомитися з «вершинами» — найвидатнішими письменниками світової літератури та їх творами. У цьому навчальному році ми здійснили мандрівку в ХІХ століття й, можливо, відкрили для себе, що деякі цінності не змінюються з часом, є цінностями вічними — любов, дружба, честь, порядність, доброта. І якими б різними не були люди, їм хочеться саме цього. Хто ж обирав інші для себе пріоритети — владу, багатство — неодмінно розчаровувався, зазнавав нищівної поразки. Сьогодні ми ще раз повернемося до творів, їх героїв, ідей, над якими розмірковували на уроках літератури, та спробуємо осягнути їх значення, естетичну привабливість із позицій людини ХХІ століття.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Узагальнення та систематизація вивченого

1. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького та проблемного характеру

¦ Пригадайте, до яких країн ми мандрували, яких письменників і які твори вивчали.

¦ Поєднайте письменників та їхні твори.

Ч. Діккенс

О. де Бальзак

Ф. Достоєвський

Л. Толстой

Е. Золя

Стендаль

А. Чехов

О. Уайльд

А. Рембо

П. Верлен

«Червоне і чорне»

«Кар’єра Ругонів»

«Людина у футлярі»

«Гобсек»

«Злочин і кара»

«Пригоди Олівера Твіста»

«Анна Кареніна»

«Портрет Доріана Грея»

«Поетичне мистецтво»

«П’яний корабель»

¦ Знайдіть поняття, що об’єднує.Примітка. Слова, написані курсивом, учні вписують самостійно.

¦ Розкажіть про свого улюбленого героя з літератури ХІХ століття (або підготуйте презентацію улюбленої книжки).

¦ Які літературні течії та напрями зіткнулися, поєдналися у ХІХ столітті? Чому письменники постійно перебували у пошуку?

¦ Продовжте речення:

Верлібр — це... (неримований нерівноскладовий вірш). Верлібром писав. (В. Вітмен).

Поетами-символістами є... (П. Верлен, А. Рембо)

До психологічно-філософських романів належить... («Злочин і кара»).

«Сімейний» роман написав... (Л. Толстой).

Представником натуралізму є... (Е. Золя).2. Міні-диспут «Чи може література ХІХ століття чогось навчити сучасну людину»?


3. Розв’язування кросвордів

Учитель. Розгадайте кросворд, заповнивши «драбинку» назвами літературних течій і напрямів XIX — початку XX ст.(Відповіді: естетизм, символізм, натуралізм, імпресіонізм, неоромантизм)

Розгадайте кросворд, що складається з художніх прийомів та засобів, які ви вивчали впродовж навчального року.По горизонталі:

1. Вислів, що розходиться із загальноприйнятим поняттям; поєднання несумісних понять. (Парадокс)

2. Навіювання певного емоційного стану. ( Сугестія)

По вертикалі:

2. Умовний знак, що відображає якесь явище; має загальнозначущий смисл; невизначеність, багатозначний. (Символ)

V. Домашнє завдання

Підготуватися до презентації творчого проекту.

VI. Підбиття підсумків уроку

Примітка. Можна оголосити результати рейтингу успішності десятикласників, відзначити роботу учнів на уроці.