Усі уроки світової літератури 10 клас - авторські уроки

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

I семестр

1. ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

ВСТУП

УРОК № 1. Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі

УРОК № 2. Тема. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті XIX ст.; зв’язок із розвитком природничих наук. Видатні майстри соціальної прози: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

УРОК № 3. Тема. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця

УРОК № 4. Тема. Стендаль. «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі. Гостра критика режиму Реставрації. Сюжет твору

УРОК № 5. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту

УРОК № 6. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя

УРОК № 7. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману

УРОК № 8. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

УРОК № 9. Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»

УРОК № 10. Тема. О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика й структура. Бальзак і Україна

УРОК № 11. Тема. Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек»

УРОК № 12. Тема. О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека

УРОК № 13. Тема. О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору

УРОК № 14. Тема. (ПЧ) Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка»

УРОК № 15. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»

УРОК № 16. Тема. Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника

УРОК № 17. Тема. Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Співчуття письменника до принижених і знедолених, передусім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса

УРОК № 18. Тема. Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

УРОК № 19. Тема. Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу

УРОК № 20. Тема. Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста. Соціальна дієвість творчості Діккенса

УРОК № 21. Тема. Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Ч. Діккенс як майстер іронії та сарказму

УРОК № 22. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса»

УРОК № 23. Тема. Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах

УРОК № 24. Тема. Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення

УРОК № 25. Тема. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 26. Тема. Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 27. Тема. Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини

УРОК № 28. Тема. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського

УРОКИ № 29-30. Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 31. Тема. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 32. Тема. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця

ІI семестр

УРОК № 33. Тема. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів

УРОК № 34. Тема. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю

УРОК № 35. Тема. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого

УРОК № 36. Тема. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»

УРОК № 37. Тема. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі

УРОК № 38. Тема. Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

УРОКИ № 39-40. Тема. (ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання

УРОК № 41. Тема. (КР) Контрольна робота за творами Л. Толстого та А. Чехова

2. ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — II ПОЛОВИНИ XIX ст.

УРОК № 42. Тема. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс

УРОК № 43. Тема. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника

УРОК № 44. Тема. М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув...», «Роздуми біля парадного під’їзду»

УРОК № 45 (з резервного часу). Тема. М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка». Поетичне новаторство автора, поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації; перегуки з Шевченком

УРОК № 46. Тема. В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом

УРОК № 47. Тема. В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру)

УРОК № 48. Тема. Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Світогляд та естетичні погляди Бодлера й збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантикообразна вісь збірки. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»)

УРОК № 49. Тема. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія»

УРОК № 50. Тема. Традиції та новаторство розв'язання проблеми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»

УРОК № 51. Тема. Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів

УРОК № 52. Тема. «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму. Художньо-смислове новаторство «поезії душі» П. Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче...»

УРОК № 53. Тема. Артюр Рембо. Художній світ поезії. Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття», «Голосівки». Розкодування змісту у вірші «П’яний корабель»

УРОКИ № 54-55. Тема. (РМ) Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо

УРОК № 56. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть»

3. РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ

УРОК № 57. Тема. Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Цикл романів «Ругон-Маккари»

УРОК № 58. Тема. Цикл романів Е. Золя «Ругон-Маккари» — «природнича й соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії». Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів

УРОК № 59. Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Шлях сім’ї Ругонів до багатства та влади. Сюжет

УРОК № 60. Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі

УРОК № 61. Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману

УРОК № 62. Тема. Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея»

УРОК № 63. Тема. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману

УРОК № 64. Тема. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)

УРОК № 65. Тема. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»?

УРОКИ № 66-67. Тема. Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. (РМ) Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»

УРОК № 68. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби»

4. ПІДСУМОК

УРОК № 69. Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року

УРОК № 70. Тема. Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту)

ЛІТЕРАТУРАНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.