Усі уроки світової літератури 10 клас - авторські уроки

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

I семестр

1. ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

ВСТУП

УРОК № 1. Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі

УРОК № 2. Тема. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті XIX ст.; зв’язок із розвитком природничих наук. Видатні майстри соціальної прози: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

УРОК № 3. Тема. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця

УРОК № 4. Тема. Стендаль. «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі. Гостра критика режиму Реставрації. Сюжет твору

УРОК № 5. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту

УРОК № 6. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя

УРОК № 7. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману

УРОК № 8. Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

УРОК № 9. Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»

УРОК № 10. Тема. О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика й структура. Бальзак і Україна

УРОК № 11. Тема. Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек»

УРОК № 12. Тема. О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека

УРОК № 13. Тема. О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору

УРОК № 14. Тема. (ПЧ) Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка»

УРОК № 15. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»

УРОК № 16. Тема. Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника

УРОК № 17. Тема. Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Співчуття письменника до принижених і знедолених, передусім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса

УРОК № 18. Тема. Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

УРОК № 19. Тема. Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу

УРОК № 20. Тема. Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста. Соціальна дієвість творчості Діккенса

УРОК № 21. Тема. Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Ч. Діккенс як майстер іронії та сарказму

УРОК № 22. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса»

УРОК № 23. Тема. Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах

УРОК № 24. Тема. Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення

УРОК № 25. Тема. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 26. Тема. Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 27. Тема. Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини

УРОК № 28. Тема. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського

УРОКИ № 29-30. Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 31. Тема. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

УРОК № 32. Тема. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця

ІI семестр

УРОК № 33. Тема. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів

УРОК № 34. Тема. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю

УРОК № 35. Тема. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого

УРОК № 36. Тема. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»

УРОК № 37. Тема. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі

УРОК № 38. Тема. Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

УРОКИ № 39-40. Тема. (ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання

УРОК № 41. Тема. (КР) Контрольна робота за творами Л. Толстого та А. Чехова

2. ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — II ПОЛОВИНИ XIX ст.

УРОК № 42. Тема. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс

УРОК № 43. Тема. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника

УРОК № 44. Тема. М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув...», «Роздуми біля парадного під’їзду»

УРОК № 45 (з резервного часу). Тема. М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка». Поетичне новаторство автора, поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації; перегуки з Шевченком

УРОК № 46. Тема. В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом

УРОК № 47. Тема. В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру)

УРОК № 48. Тема. Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Світогляд та естетичні погляди Бодлера й збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантикообразна вісь збірки. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»)

УРОК № 49. Тема. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія»

УРОК № 50. Тема. Традиції та новаторство розв'язання проблеми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»

УРОК № 51. Тема. Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів

УРОК № 52. Тема. «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму. Художньо-смислове новаторство «поезії душі» П. Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче...»

УРОК № 53. Тема. Артюр Рембо. Художній світ поезії. Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття», «Голосівки». Розкодування змісту у вірші «П’яний корабель»

УРОКИ № 54-55. Тема. (РМ) Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо

УРОК № 56. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть»

3. РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ

УРОК № 57. Тема. Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Цикл романів «Ругон-Маккари»

УРОК № 58. Тема. Цикл романів Е. Золя «Ругон-Маккари» — «природнича й соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії». Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів

УРОК № 59. Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Шлях сім’ї Ругонів до багатства та влади. Сюжет

УРОК № 60. Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі

УРОК № 61. Тема. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману

УРОК № 62. Тема. Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея»

УРОК № 63. Тема. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману

УРОК № 64. Тема. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)

УРОК № 65. Тема. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»?

УРОКИ № 66-67. Тема. Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. (РМ) Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»

УРОК № 68. Тема. (КР) Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби»

4. ПІДСУМОК

УРОК № 69. Тема. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року

УРОК № 70. Тема. Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту)

ЛІТЕРАТУРА