НАЙВИДАТНІШІ ЗДОБУТКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ (XVII — СЕРЕДИНА ХІХ ст.) - УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

НАЙВИДАТНІШІ ЗДОБУТКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ (XVII — СЕРЕДИНА ХІХ ст.) - УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (узагальнені та систематизовані знання про найвидатніші явища зарубіжної літератури від XVII ст. до середини ХІХ ст.; пам'ять, аналітичне мислення; уміння визначати характерні ознаки літератур певних періодів та висловлювати судження про них); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з книгою; уміння і навички аналітичного характеру; загальнокультурні: любов до літератури, повагу до загальнолюдських цінностей, естетичний смак).

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань (урок-семінар).

Основні терміни та поняття: поетика, естетика, стилі, сентименталізм, Просвітництво, романтизм, реалізм.

Обладнання: портрети представників літератури романтизму XVII — середини ХІХ ст.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

♦ Коли і за яких умов виникла література?

♦ Назвіть перших митців слова.

♦ До якого жанру належать «Пісня про Нібелунґів» та «Пісня про Роланда»?

♦ Чому епоха Відродження має таку назву?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. На попередньому уроці ми пригадали, як народжувалася література, простежили її «дитячі та юнацькі роки». Сьогодні ми згадаємо шляхи подальшого розвитку мистецтва слова. Звісно, наш екскурс буде доволі нетривалим, однак хочеться процитувати вислів Маттіаса Клайдіуса: «Мудрий не той, хто думає, що все знає, а той, хто розуміє, що знає мало». Отже, з’‎ясуймо, що ми вже знаємо!

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням (запис до зошитів)

♦ За повідомленнями однокласників складіть опорний конспект найвидатніших здобутків зарубіжної літератури доби романтизму (XVII — середина ХІХ ст.).

Критерії складання опорного конспекту

XVII ст. (історія): історичний фон. Науково-технічний розвиток. Філософія Релігія.

XVII ст. (історія): національна самосвідомість, становлення національних мов, багатомовність.

XVII ст. (література): поетика й естетика. Жанри літератури. Розквіт оповідної літератури, побутовий елемент Публіцистика Народна творчість, її вплив на літературу.

XVII ст. (література): розквіт драматургії. Психологічність. Особливості лірики. Література за регіонами.

XVIII ст. (культура): естетика (стилі, національний характер, просвітницька естетика, сентименталізм, герой, природа).

XVIII ст. (література як складова культури): література Близького і Середнього Сходу, Південної та Південно-Східної Азії.

XVІІІ ст. (література як складова культури): літератури Далекого Сходу. XVIII ст. (література як складова культури): спільне і відмінне (оптимізм — песимізм, роль традицій, реалістичність, літературна мова та літературне мовлення).

Перша половина XIX ст. (історія та література як складові культури): період новітньої історії розвитку світу та літератури в цьому світі.

2. Інтерактивний прийом «Кубування» за темою «Основні художні напрями в літературі й культурі першої половини ХІХ ст. — романтизм і реалізм».

• Схарактеризуйте напрям у літературі за схемою «кубування».

Схема «кубування»

• Опиши це.

• Порівняй це.

• Добери асоціації.

• Проаналізуй (що містить).

• Як його використати (який мав уплив).

• Що в ньому «доброго» і що «поганого»: за та проти (відповідь на останній пункт бажано дібрати порівну щодо за та щодо проти).

3. Інтерактивний прийом «Методика взаємозапитань»

Коментар. Учні озвучують запитання за змістом творів цієї доби, однокласники відповідають на них Якщо учні не згадають про якусь важливу подробицю, запитання формулює вчитель.

4. Інтерактивна вправа «хто є хто?»

Коментар. Учитель по черзі демонструє портрети поетів та письменників, учні називають імена зображених, стисло розповідають: які твори написала ця людина або чим вона відома.

5. Теорія літератури

Коментар. Учні пригадують літературознавчі терміни за темою уроку та озвучують їхні визначення.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

• Завершіть речення: «Сьогодні на уроці я несподівано пригадав (пригадала)...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити літературу доби реалізму та раннього модернізму (друга половина XIX ст.).

2. Індивідуальне (для охочих): скласти кросворди, головоломки за темою, знайти цікаві факти про письменників чи твори цього періоду.