Балада як жанр фольклору і літератури. Характерні ознаки балади. «Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ - БИЛИНИ ТА БАЛАДИ

Балада як жанр фольклору і літератури. Характерні ознаки балади. «Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ - БИЛИНИ ТА БАЛАДИ

Розробки уроків - Світова література 7 клас - 2015 рік

Тема. Балада як жанр фольклору і літератури. Характерні ознаки балади. «Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ

Мета: навчальна: допомогти учням засвоїти поняття балада, усвідомити ідейно-художній зміст балади; навчити розрізняти реальність та вигадку, визначати символічність та алегоричність образів; розвивальна: розвивати образне та критичне мислення, навички виразного читання балад, коментування, висловлення власних вражень та думок; виховна: сприяти формуванню почуття пошани до батьків, вдячності їм, прагнення сповідувати загальнолюдські цінності.

Обладнання: збірка балад, ілюстрації до них.

Теорія літератури: балада, її ознаки, художні образи, художні засоби.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

Розповідь учнів про історію і культуру Київської Русі та про зображення героїв билин у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.); коментування вміщених у підручнику ілюстрацій.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

Звернення вчителя до учнів

— У фольклорних творах, зокрема баладах (а саме з цим жанром ми знайомитимемося на уроці), часто йдеться не лише про героїв та їхні діяння на благо вітчизни, а й про особисте життя — про непрості стосунки батьків і дітей, про любов справжню та несправжню, про вірність та зраду й багато іншого, що з давніх-давен хвилює людей.

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання статті підручника про балади, опрацювання рубрик підручника

2. Робота зі словником літературознавчих термінів.

Запис визначення поняття балада

♦ Пригадайте поняття вічний образ, традиційний образ.

3. Виразне читання балади «король лір і його дочки»

4. Словникова робота за запитаннями учнів, обмін враженнями

5. Відповіді на запитання підручника, виконання завдань (вибірково), обговорення, висловлення своїх думок

6. Характеризування образу найменшої дочки короля Ліра Корделії (за допомогою інтерактивної вправи «Сонечко») (див. схему на с. 21)

7. Поглиблення понять про фольклор

♦ Пригадайте подібні образи з фольклору, зокрема казок, коли родичі заради багатства, слави, через заздрість намагаються звести одне одного зі світу. (Українські народні казки про дідову дочку та бабину дочку, німецька казка братів Грімм «Пані Метелиця», французька казка Ш. Перро «Попелюшка», казки О. С. Пушкіна та ін.)

8. «Це цікаво!»

Учитель. Староанглійська балада «Король Лір і його дочки» лягла в основу знаменитої трагедії В . Шекспіра «Король Лір».

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. Теорія літератури

♦ Визначте, які образи в баладі є вічними, які — традиційними, а які — звичайними. (Вічний образ — король Лір, традиційні — палац, корона, рицарська дружина та ін., звичайні — сестри, чоловік Корделії Аганіпп та ін.)

2. Визначення відповідностей

♦ Установіть відповідність між художніми засобами та їхнім визначенням, зробіть висновки

Приклади

 

Визначення

Голови покласти; що то було мов медове, та незадовго стало квасом

 

Метафора

Облесними, лукава, люта, палкії

 

Порівняння

Мов сирота, мов гарний цвіт з чужого поля

 

Епітети

Аж ріки, гори та твердії скали

 

Фразеологізми,

З ним разом, бачилось, ридали і зітхали

 

прислів’‎я

VІ. Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, переказувати, аналізувати баладу «Король Лір і його дочки»

Підготувати розповідь про те, як ви любите своїх батьків, тих, хто про вас піклується, у чому виражаються ця любов і пошана.

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення

«Мене вразило в баладі про короля Ліра те, що...»