СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК ДОБА, її ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ. РЕЛІГІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ОСНОВНІ ЖАНРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХОДІ І СХОДІ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК ДОБА, її ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ. РЕЛІГІЯ, ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ОСНОВНІ ЖАНРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХОДІ І СХОДІ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів з основними особливостями Середньовіччя (хронологічними рамками, вирішальними історичними подіями, розвитком культури, науки, мистецтв), коротко охарактеризувати систему жанрів літератури Середньовіччя; розвивати вміння готувати повідомлення, самостійно використовувати інформаційні джерела, конспектувати лекцію, робити узагальнення, розвивати ерудицію; виховувати інтерес до світової культури та літератури.

Обладнання: фотографії пам'яток середньовічної архітектури, скульптури та іконопису (на вибір учителя), репродукції портретів середньовічних авторів Заходу і Сходу, що згадуються в повідомленнях учнів і лекції вчителя (див. перебіг уроку), виставка книжок середньовічних творів.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель ознайомлює клас із результатами контрольної роботи, коментує типові помилки, зачитує найбільш вдалі уривки творів.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Пригадайте з курсу всесвітньої історії, що називають Середньовіччям.

2. Які стани середньовічного суспільства ви знаєте?

3. Яку роль відігравала релігія в Європі в середні віки?

4. Що вам відомо про середньовічну культуру?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

- Слово вчителя

Існує стереотип, за яким Середньовіччя — один із найтяжчих періодів історії людства. Його називають «темним», «похмурим». Але саме в середні віки склалася сучасна соціальна структура суспільства, сформувалися нації й національні культури, були закладені основи багатьох природничих наук. Урешті-решт, у часи Середньовіччя створено багато шедеврів мистецтва, що залишаються неперевершеними до цих пір. На наступних уроках ми ознайомимося з творчістю середньовічних авторів різних країн, а зараз прослухаємо загальну інформацію про добу Середньовіччя.

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлень «Характеристика Середньовіччя: хронологічні межі, історія поняття, періодизація, основні історичні події доби», «Релігія і філософія середньовічної Європи», «Культура та наука середньовічної Європи» див. на сайті interactive-ranok.com.uа)

Під час виступу учнів клас заповнює таблицю «Характеристика Середньовіччя».

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

(Визначення поняття «Середньовіччя»

Визначення поняття «Середньовіччя»


Хронологічні межі Середньовіччя


Періоди Середньовіччя


Представники філософії та культури Середньовіччя


- Прийом «Що? Скільки? Як?» (робота в групах)

Учні здійснюють самоперевірку конспектів лекції вчителя за допомогою прийому «Що? Скільки? Як?». Одна група учнів придумує три питання за змістом лекції, що починаються словом що; друга група — словом скільки; третя — словом як (який, яка). Після виконання завдання групи ставлять одна одній питання та відповідають на них, користуючись конспектами.

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Під час виступу вчителя учні заповнюють таблицю «Жанри середньовічних літератур Заходу та Сходу».

ЖАНРИ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЛІТЕРАТУР ЗАХОДУ ТА СХОДУ

Жанри літератури Заходу

Жанри літератури Сходу

Література Раннього Середньовіччя

 

Література Пізнього Середньовіччя

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Чинники розвитку середньовічної культури Європи.

2. Періодизація середньовічної літератури Європи.

3. Характеристика середньовічної літератури Сходу.

Учитель перевіряє таблиці у 3—4 учнів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Підсумкова бесіда

1. Що нового ви довідалися на уроці про добу Середньовіччя?

2. Яка інформація про культуру та релігію доби вас зацікавила? Чому?

3. Які жанри літератури були поширені в античності, які — в Середньовіччі, а які — зараз?

4. Які жанри були поширені в середні віки на Заході й на Сході?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати за хрестоматією вірші Лі Бо «Печаль на яшмовому ґанку», «Сосна біля південної галереї».

Завдання групам. Підготувати короткі (3—4 речення) довідки про Китай:

а) групі «географів» — про географічне положення Китаю;

б) групі «істориків» — про історію Китаю;

в) групі «культурологів» — про культуру країни;

г) групі «мовознавців» — про особливості китайської мови.