УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧІСТЬ РУДАКІ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧІСТЬ РУДАКІ - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: поглибити знання учнів про східну середньовічну поезію, ознайомити з творчістю Рудакі, поняттями «бейт» і «газель», проаналізувати тематику віршів Рудакі; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власне ставлення до прочитаного твору; виховувати естетичний смак, інтерес до культури Сходу.

Обладнання: тексти творів Рудакі, портрет поета, аудіозапис традиційної східної музики.

Перебіг уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Поезія Сходу схожа на дивовижну ніжну квітку, красою якої милуються люди всіх континентів протягом багатьох століть. Одним із корифеїв східної поезії, засновником усієї іранської літератури вважають Рудакі.

Присвятимо урок творчості цього великого митця слова.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення про життя і творчість Рудакі див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Під час повідомлення клас записує відомості про основні події життя Рудакі та особливості його творчості.

Учитель перевіряє записи у 3—4 учнів.

- Словникова робота

У своїй творчості Рудакі розробляв традиційні східні поетичні форми: бейт, газель та рубаї.

Бейт (араб.) — у тюркомовній, перській та арабській поезіях — двовірш, у якому міститься певна завершена думка; може бути римованим і неримованим.

Газель (араб.) —ліричний вірш, що складається не менш як із трьох, але не більш як із 12 бейтів, пов'язаних наскрізною римою кожного другого рядка. Основний зміст газелей — любов, туга закоханого, філософські роздуми.

- Перевірка домашнього завдання

- Виразне читання художніх творів

Учні виразно читають знайдені вдома твори Рудакі під тихе звучання традиційної східної музики. Діляться враженнями: розповідають, які вірші їм сподобалися найбільше і чому.

И Виконання завдань

1. Визначте жанрову належність прочитаних віршів Рудакі.

2. Назвіть тему віршів.

3. Визначте, які моральні цінності прославляє автор.

4. Знайдіть у віршах приклади використання художніх засобів виразності. Який з них (епітет, метафору, порівняння або інший) найчастіше використовує перекладач?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Розкажіть про основні події життя Рудакі. Яким ви уявляєте поета за переконаннями, характером?

2. Дайте визначення поняттям «бейт», «газель», «рубаї».

3. Що спільного між творчістю Рудакі й Омара Хайяма?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати твір «Пісня про Роланда».