КОНФЛІКТ ВИСОКИХ ПРАГНЕНЬ ДОН КІХОТА І БУДЕННОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ПОНЯТТЯ «ДОНКІХОТСТВО». ШИРОТА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ТВОРУ - ВІДРОДЖЕННЯ

КОНФЛІКТ ВИСОКИХ ПРАГНЕНЬ ДОН КІХОТА І БУДЕННОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ М. ДЕСЕРВАНТЕСА. ПОНЯТТЯ «ДОНКІХОТСТВО». ШИРОТА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ТВОРУ - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: проаналізувати з учнями конфлікт і проблематику роману, виявити ознаки жанрів героїчного епосу, лицарського та філософського роману у творі, розкрити поняття «донкіхотство»; розвивати навички аналізу ідейно-художніх особливостей твору, самостійної роботи з текстом, роботи в парі, розвивати аналітичне мислення; виховувати високі моральні якості, формувати світогляд учнів.

Обладнання: текст роману «Дон Кіхот» у перекладі М. Лукаша, таблиця «Ознаки різних жанрів у творі "Дон Кіхот"» (на дошці).

Перебіг уроку

Дивовижним у «Дон Кіхоті» видається якраз те, що там відсутня літературність, постійно змішується ілюзія і реальність, і це робить книгу такою комічною і водночас такою поетичною! Якими пігмеями видаються всі інші книжки поряд із цією!

Г. Флобер, французький письменник XIX cт.

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

З—4 учні зачитують свої твори-мініатюри. Клас висловлює враження від робіт, обирає найкращу з них. Учитель збирає твори для позакласної перевірки.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Написаний ще на початку XVII ст. твір М. де Сервантеса привертає увагу сучасного читача. Роман захоплює, змушує замислюватися, сміятися з учинків героїв і співчувати їм. У чому ж полягає причина його дивовижної довговічності? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. У полоні якої ідеї перебуває Дон Кіхот?

2. Пригадайте, як сформувалися погляди героя. Які шляхи досягнення ідеалу обрав Дон Кіхот?

3. Як ви вважаєте, чи є мета Дон Кіхота шляхетною? Чи відповідають їй наслідки його вчинків? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Чому, на вашу думку, дії героя призводять до результатів, що суперечать його цілям та ідеалу?

5. Пригадайте, що називають конфліктом.

6. У чому полягає конфлікт роману? Сформулюйте та запишіть його. (За допомогою образу Дон Кіхота Сервантес розкриває центральний конфлікт роману — протистояння ілюзії й дійсності. Головний герой зачарований лицарськими романами, вони є для нього джерелом знань про життя. Але реальне життя зовсім не схоже на зображене в романах. Намагаючись наслідувати книжкових лицарів і чинити добро, Дон Кіхот незмінно мимоволі потурає злу.)

7. Як вирішується конфлікт роману? У відповіді використовуйте цитати з прочитаного вдома останнього розділу твору.

8. Чи можна стверджувати, що Дон Кіхот зрікся своїх ідеалів? Аргументуйте відповідь. (Протягом дії образ героя змінюється, у фіналі роману він визнає своє захоплення лицарськими романами за негативне та вмирає не жалюгідною пародією на лицарів Дон Кіхотом, а мудрим християнином Алонсо Кіхано Добрим. Остання частина імені вказує на те, що герой зрікся помилок, але не ідеалу вірного служіння добру.)

9. Завдяки твору Сервантеса з’‎явилося поняття «донкіхотство». Як ви розумієте його значення? Коли його використовують? Пояснення вчителя. Від імені героя роману Сервантеса походить поняття «донкіхотство». Різні люди трактують його по-різному, з негативним чи позитивним забарвленням. Так, російський критик XIX ст. В. Бєлінський називав донкіхотством «відсутність такту дійсності», письменник XX ст. А. Платонов — відсутність уваги до дійсності. А І. Тургенєв вважав, що донкіхотство — це «високе начало самопожертви». У словниках донкіхотство визначають як поведінку та спосіб життя благородної людини, яка прагне принести користь іншим в ім’‎я нездійснених ідеалів.

10. Чи можливе донкіхостсво у XXI столітті? Чи зустрічали ви приклади донкіхотства в книжках, фільмах, у реальному житті?

- Виконання завдання (робота в парах)

Хоча більшість дослідників відносить «Дон Кіхота» до жанру роману-пародії, у творі відзначають синтез ознак різних жанрів: героїчного епосу, лицарського роману, філософського роману (тобто твору, в якому за допомогою сюжету та образів героїв автор ілюструє ту чи іншу філософську позицію). Які саме ознаки цих жанрів ви можете назвати? Запишіть результати спостережень у таблицю «Ознаки різних жанрів у творі «Дон Кіхот»».

ОЗНАКИ РІЗНИХ ЖАНРІВ У ТВОРІ «ДОН КІХОТ»

Назва жанру

Ознаки жанру в романі М. де Сервантеса

Роман-пародія


Героїчний епос


Лицарський роман


Філософський роман


Пара учнів представляє результати роботи. Клас доповнює їхню відповідь.

- Постановка проблемних питань

1. Які моральні та соціальні проблеми піднімає Сервантес за допомогою образів Дон Кіхота і Санчо Панси?

2. Яких філософських питань торкається роман?

3. Дослідники говорять про широту філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Як ви гадаєте, що саме вони мають на увазі?

4. Над чим цей твір змусив замислитись особисто вас?

5. Доведіть або спростуйте думку В. Бєлінського: «Кожна людина є трохи Дон Кіхотом».

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте епіграф до уроку. Як ви вважаєте, чому Флобер сказав, що в романі відсутня літературність?

2. Чи згодні ви з тим, як оцінив роман Сервантеса Г. Флобер? Обґрунтуйте відповідь.

3. Поміркуйте, чи можна говорити про актуальність роману М. де Сервантеса у XXI ст. Чому?

- Підсумкове слово вчителя

Минають століття, змінюються покоління, а роман славетного іспанця продовжує жити. Кожне нове покоління хвилює безсмертний образ Дон Кіхота, захоплює його вірність високим ідеалам.

Дарма, дарма, що злинули віки,

що на кольчузі потьмяніли діаманти —

та знов тебе несе на вітряки

бажання слави, зване Росінантом.

Воюй, воюй із ними і забудь,

що справжні кріпості існують ще на світі.

За подвиги достойну вознесуть

тобі хвалу в двадцятому столітті.

Тут зрозуміють лицарський порив,

тут зрозуміють, звідки ти і хто ти...

Хоч на землі вже мало вітряків,

зате на ній багато донкіхотів!

(Г. Чубай)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати комедію Лопе де Веги «Собака на сіні» (у перекладі М. Лукаша) до уроку позакласного читання.

<


На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.