ДОН КІХОТ І САНЧО ПАНСА ЯК УТІЛЕННЯ ВИСОКОЇ МРІЇ І ПРАГМАТИЗМУ (ЗА РОМАНОМ М. ДЕСЕРВАНТЕСА «ДОН КІХОТ») - ВІДРОДЖЕННЯ

ДОН КІХОТ І САНЧО ПАНСА ЯК УТІЛЕННЯ ВИСОКОЇ МРІЇ І ПРАГМАТИЗМУ (ЗА РОМАНОМ М. ДЕСЕРВАНТЕСА «ДОН КІХОТ») - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: продовжувати аналіз образної системи твору, поглиблювати в учнів розуміння головних образів роману; розвивати навички порівняльного аналізу персонажів, усне мовлення, вміння обстоювати власну думку, коментувати чужі вислови; виховувати високі моральні якості.

Обладнання: текст роману «Дон Кіхот» у перекладі М. Лукаша, таблиця «Порівняльна характеристика Дон Кіхота і Санчо Панси» (на дошці або на картках).

Перебіг уроку

[Дон Кіхот і Санчо Панса] — трагічні представники вічно розділених двох півсфер людського духу, які вічно тяжіють одна до одної,— ідеалізму і реалізму.

Д. Мережковський, російський поет та письменник XIX—XX cт.

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Як краще жити: розумом чи серцем? Ця проблема давня, людство розв’‎язує її протягом багатьох століть. Романтизм і практицизм зіткнулися й на сторінках роману М. де Сервантеса. Чому головні герої такі різні? Чи об’‎єднує їх що-небудь? На ці та багато інших питань ми відповімо на уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Для чого Дон Кіхот умовляє Санчо Пансу їхати з ним?

2. Чим займався Санчо Панса?

3. Зачитайте, як автор характеризує Санчо в розділі VII. Що в цій характеристиці його об’‎єднує з Дон Кіхотом? (Санчо «був... чоловік добрий, хоч добра мав, сердега, не гурт, але, як то кажуть, без олії в голові». Дон Кіхот теж має добре серце, але через лицарські романи з’‎їхав з глузду.)

4. Що приваблювало Санчо Пансу в цій подорожі?

5. Чому зброєносець їхав на віслюкові?

6. Як ви вважаєте, чому автор поруч із Дон Кіхотом змалював саме Санчо, який зовні та за поглядами зовсім не був схожим на зброєносця відважного лицаря? (Образ селянина підсилює комізм і безглуздя як ідеї Дон Кіхота зробитися лицарем, так і його подвигів.)

7. Як Санчо Панса сприймав подвиги свого хазяїна? У відповіді використовуйте дібрані вдома цитати з тексту.

8. Проаналізуйте зміст розмов, що вели Дон Кіхот і Санчо Панса. На вашу думку, яке значення мали ці бесіди для кожного з них? Які риси героїв розкрилися в цих розмовах?

- Виконання завдань

1. Перекажіть зміст порад, які давав Дон Кіхот своєму зброєносцеві перед тим, як той обійняв посаду губернатора острова Гармадармія.

2. На основі порад Дон Кіхота складіть і запишіть його кодекс честі.

3. Висловіть свою думку про те, які поради Дон Кіхота зберегли свою актуальність до нашого часу. Кому вони можуть буди корисними?

4. Назвіть риси вдачі Дон Кіхота, які відобразилися в його порадах.

5. Назвіть причину, з якої Санчо відмовився від губернаторства. Висловіть свою думку про те, як це його характеризує.

- Заповнення таблиці

1. Визначте головні риси вдачі Дон Кіхота і Санчо Панси. Знайдіть спільні риси в характерах героїв.

2. У чому обидва герої вбачали сенс свого існування?

3. Якою, на вашу думку, була мета вчинків кожного з героїв?

4. Чи однакові їхні погляди на життя?

5. Чи відбулись які-небудь зміни в образах Дон Кіхота і Санчо Панси протягом твору? Аргументуйте відповідь.

6. На основі спостережень за текстом роману заповніть таблицю «Порівняльна характеристика Дон Кіхота і Санчо Панси».

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОН КІХОТА І САНЧО ПАНСИ

Відмінне

Дон Кіхот

Санчо Панса

ПоходженняЗовнішній виглядЗаняттяМета життяРиси вдачіСпільнеДва учні представляють результати роботи, клас корегує та доповнює їхні відповіді.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Постановка проблемних питань

1. Чи є, на ваш погляд, Дон Кіхот і Санчо Панса антиподами? Обґрунтуйте відповідь.

2. Як ви розумієте епіграф до уроку? Чи погоджуєтесь ви з думкою Дмитра Мережковського? Аргументуйте свою відповідь.

3. Що таке вічні образи? Як ви гадаєте, чому Дон Кіхот і Санчо Панса стали вічними образами?

- Заключне слово вчителя

Дон Кіхот постає в романі наївним ідеалістом. Ним керує сліпа віра в лицарські казки, прагнення бездумно наслідувати їх. Він не звик думати самостійно, цілковито покладаючись на цей авторитет. Зброєносець Санчо Панса відіграє важливу роль у розкритті образу Дон Кіхота. За допомогою тямущого й практичного Санчо Сервантес підкреслив цілковиту відірваність головного героя від життя. Окрім того, Санчо допоміг письменникові показати істинне обличчя простого народу: його наївність, таку схожу на наївність Дон Кіхота, простодушність, віру в добро, мудрість. Санчо зачіпає чужа біда; незважаючи на любов до грошей та ощадливість, він готовий поділитися останнім шматком хліба. Зброєносець Панса — корислива людина, але користолюбство не є головним мотивом його вчинків. Дон Кіхоту він відданий безкорисливо.

Між лицарем і зброєносцем установлюється глибокий зв’‎язок. Санчо, хоча й сміється з хазяїна, захоплюється його здатністю віддаватися мріям. А романтик Дон Кіхот любить гумор Санчо, його здоровий глузд. Тому Мережковський назвав героїв представниками двох вічно розділених півсфер людського духу, які вічно тяжіють одна до одної,— ідеалізму і реалізму.

Дон Кіхот і Санчо Панса стали вічними образами, бо втілюють базові людські якості — безмежну віру в ідеал і тверезий практицизм.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати останній розділ роману (LXXIV).

Написати твір-мініатюру «Дійсність і мрія в романі М. де Сервантеса» .

<