Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота та буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса - парні образи, у яких втілено високу мрію і прагматизм - ВІДРОДЖЕННЯ

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота та буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса - парні образи, у яких втілено високу мрію і прагматизм - ВІДРОДЖЕННЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: продовжити читання роману; порівняти характери головних героїв роману, зробити висновки про причини їх вчинків; учити працювати із цитатним матеріалом;

розвивальна: розвивати навички вдумливого читання;

виховна: виховувати почуття толерантного ставлення до оточення.

Тип уроку: узагальнення та закріплення здобутих раніше знань із застосуванням уже сформованих умінь і навичок.

Обладнання: ілюстрації до роману; тексти І частини роману «Дон Кіхот».

Взагалі, усе смішне сходиться з великим...

Ж.-Ф. Мармонтель

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усне словесне малювання

• Опишіть, як ви уявляєте головного героя роману Мігеля де Сервантеса «Дон Кіхот».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Герой роману «Дон Кіхот» живе заради лицарських ідеалів благородства, честі, мужності, про які він прочитав у книжках. Дон Кіхот стає мандрівним лицарем, щоби захищати слабких і пригноблених, битися з ворогом. Багата уява Дон Кіхота робить зі шкапи — бойового скакуна Росінанта, із сільської дівчини - прекрасну благородну даму Дульсінею, котрій він присвячує свої лицарські «подвиги». Землероб Санчо Панса стає зброєносцем «лицаря». Та герой натрапляє на проблему, яка полягає в суперечності між лицарськими ідеалами Дон Кіхота і реальною дійсністю, яка зовсім не ідеальна. Тож спробуймо зрозуміти, яким же насправді був Дон Кіхот.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з текстом

(Відповіді учні підтверджують цитатами з тексту.)

• Де і за яких обставин відбулось посвячення Дон Кіхота в лицарі?

• У чому пародійність цього посвячення?

• Чому пастух Андреас не залишився вдячним Дон Кіхотові за те, що той заступився за нього?

• Ким були «десять велетнів», з якими Дон Кіхот вступив у поєдинок?

• Якою була причина цього поєдинку?

• Чому герої роману — священик та цирульник — спалюють книжки Дон Кіхота?

• Чи можна назвати їхній вчинок варварством?

• Чому Санчо Панса вирішив усе ж таки супроводжувати Дон Кіхота?

• Чому Дон Кіхот вирішив боротися з вітряками?

• Що на це йому відповідає Санчо Панса?

2. Складання характеристик героїв роману

Характеристика Дон Кіхота та Санчо Панса

Дон Кіхот

Санчо Панса

• Бідний ідальго;

• захопився лицарськими романами і прагне змінити світ;

• вигадав собі нове ім’‎я, живе у своєму вигаданому світі;

• риси характеру:

• безкорисливість;

• щедрість;

• щирість;

• довірливість;

• наївність;

• безрозсудна сміливість;

• енергійність;

• підкреслена серйозність (відсутність почуття гумору);

• рішучість;

• скромність;

• делікатність;

• аскетизм (байдужість до матеріальних благ та здоров’‎я);

• почуття гідності

• Бідний селянин;

• «багатий на дітей і бідний на статки»;

• погодився мандрувати з корисливих мотивів;

• не вміє читати й писати;

• риси характеру:

• мріє розбагатіти;

• обережний;

• егоїст;

• не наражається на небезпеку без поважної причини;

• боязкий;

• здатний на співчуття;

• прагне справедливості;

• обмежений у мріях;

• «прикутий до землі»;

• тверезий практик

Висновок. Результатом спілкування головних героїв є те, що Дон Кіхот стає обережнішим, враховує реалії життя, вчиться народної мудрості, а Санчо Панса захоплюється ентузіазмом Дон Кіхота, стає менш корисливим та більш справедливим і сміливим.

3. Сміхова стихія в романі

Бесіда

• Дайте визначення комічного. (Комічне — смішне в житті та мистецтві. Для комічного характерним є зображення різних життєвих невідповідностей, відхилень від норми, суспільних недоліків з позиції високого естетичного ідеалу, який художник має в душі та утверджує в мистецтві.)

• Які комічні сцени є в проаналізованих розділах роману?

4. Словникова робота

«Вічні» образи — це такі образи, які за глибиною художнього узагальнення виходять за межі конкретних творів та зображеної в них історичної доби, містять невичерпні можливості філософського осмислення буття.

5. Бесіда

• Як ви вважаєте, що дало підстави віднести образ Дон Кіхота до «вічних»?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Робота з епіграфом уроку. Методика відкритого запитання

• У XIX ст. набуло поширення поняття «донкіхотство». Як ви його розумієте?

• Чи можливе, на вашу думку, «донкіхотство» у XXI ст.?

VI. ДОМАШНЯ РОБОТА

1. Підготувати розгорнуті відповіді на запитання, сформульовані у ході заключного етапу уроку («відкриті запитання»).

2. Знайти комічне у творі та елементи пародії.

3. Підготувати розповідь про місце автора у творі.