Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І семестр

Урок 1. Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Урок 2. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Урок 3. Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів

Урок 4. Веди як пам'ятка індоєвропейської словесності ІІ-І тис. до н. е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов'ян дохристиянської пори. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед

Урок 5. Біблія як основа двох релігій - юдейської та християнської. Структура Біблії, її складники. Зв'язок Біблії з історією і міфологією

Урок 6. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей)

Урок 7. Новий Заповіт (Євангеліє). Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів

Урок 8. Втілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.). УРМ (усно)

Урок 9. Коран (огляд). Коран — головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя

Урок 10. Контрольна робота з теми «Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури»

АНТИЧНІСТЬ

Урок 11. Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури

Урок 12. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.)

Урок 13. Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу

Урок 14. Міфи Троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах Троянського циклу. Ключові образи циклу. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.)

Урок 15. Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора

Урок 16. Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому...». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. Сапфо (VII—VI ст. до н. е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...). Звернення у вірші до Афродіти - богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань

Урок 17. Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми - трагедія і комедія

Урок 18. Есхіл (бл. 525 — бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи

Урок 19. «Золота доба» давньоримської літератури. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв'язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Рима

Урок 20. Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам'ятник стоїть». Тема мистецтва і призначення митця утворі. Пам'ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку

Урок 21. Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. — бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця із владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (у межах циклу «Сумні елегії»)

Урок 22. Позакласне читання. Овідій «Метаморфози» («Потоп», «Філемон та Бавкіда»)

Урок 23. Контрольна робота за розділом «Античність» (твір)

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Урок 24. Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру за доби Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході

Урок 25. Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо (701-762 рр.). «Печаль на яшмовому ґанку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя

Урок 26. Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на світогляд поета. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину

Урок 27. Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048—1122 рр.). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа

Урок 28. Урок позакласного читання. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором)

Урок 29. Урок розвитку мовлення (письмово). Спілкування з поетом

Урок 30. Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору

Урок 31. Аліґ'єрі Данте (1265-1321 рр.). Сонет 11 («В своїх очах вона несе Кохання...»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання

Урок 32. Контрольна робота за розділом «Середньовіччя» (багаторівневі запитання і завдання)

Урок 33. Узагальнення та систематизація знань, здобутих у І семестрі. Презентація епохи, яка найбільше запам'яталася

ІI семестр

ВІДРОДЖЕННЯ

Урок 34. Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні ознаки ренесансної культури і літератури

Урок 35. Франческо Петрарка (1304-1374 рр.) — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень»

Урок 36. Петрарка. Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя і героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки

Урок 37. Урок виразного читання напам'ять «З журбою радість обнялась»

Урок 38. Вільям Шекспір (1564-1616 рр.). Роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва

Урок 39. Вільям Шекспір. Сонети № 66, 116, 130. Художні особливості сонетів В. Шекспіра. Основні теми сонетів В. Шекспіра - кохання до Смаглявої леді, дружба

Урок 40. Трагедія «Ромео і Джульетта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їх еволюція)

Урок 41. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь

Урок 42. Шекспір та його комедії. Урок позакласного читання

Урок 43. Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616 рр.). «Дон Кіхот», І частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв'язок з лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору (ситуації «великої дороги», випробування)

Урок 44. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота та буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса - парні образи, у яких втілено високу мрію і прагматизм

Урок 45. Урок розвитку зв'язного мовлення (усно) за романом Сервантеса «Дон Кіхот». Смішне та комічне в романі. «Донкіхотство»

Урок 46. Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність «вічних» образів до сьогодні

Урок 47. Контрольна робота за темою «Відродження». Написання твору

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Урок 48. Бароко як доба і художній напрям в європейській літературі й мистецтві

Урок 49. Формування нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки

Урок 50. Луїс де Ґонґора-і-Арґоте (1561-1627 рр.) «Галерник». Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя

Урок 51. Джон Донн (1572-1631 рр.). Сонет «Щоб мучить мене...». Роздуми про духовну сутність людини у віршах письменника. Напруження почуттів та емоцій ліричного героя. Символіка. Поетична мова

Урок 52. Позакласне читання. Драма Педро Кальдерона де ла Барка «Життя - це сон»

Урок 53. Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму

Урок 54. Мольер (1622-1673 рр.). «Міщанин-шляхтич». Мольер - майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольера у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво

Урок 55. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика п'єси, її загальнолюдське значення

Урок 56. Образна система комедії. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.)

Урок 57. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру

Урок 58. Урок розвитку мовлення (письмово). Написання твору за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»

Урок 59. Контрольна робота за темою «Бароко і класицизм» (різнорівневі запитання і завдання)

ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ ст. «У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ»

Урок 60. Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944 рр.). «Маленький принц» - філософська алегорична казка-притча

Урок 61. Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц»

Урок 62. Філософський зміст казки «Маленький принц». Художні образи твору

Урок 63. Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття

Урок 64. Втілення в образі чайки Джонатана прагнення високої мети

Урок 65. Алегоричні образи повісті Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон». Ознаки притчі у творі

Урок 66. Космовська Барбара. «Буба». Художній світ Барбари Космовської

Урок 67. Космовська Барбара «Буба». Батьки - діти, діди — онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі

Урок 68. Сучасна зарубіжна поезія. Ристо Раса

Урок 69. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за темою «Література ХХ-ХХІ століття»

Урок 70. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

ЛІТЕРАТУРА