ГЕРОЙ І АВТОР ПОЕМИ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»: ПОДІБНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ. ОСОБЛИВОСТІ ВІРШОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРУ (СПЕНСЕРОВА СТРОФА). СПЕЦИФІКА ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАЗУ ГЕТЬМАНА В ПОЕМІ БАЙРОНА «МАЗЕПА» (ОГЛЯДОВО): МОНОЛОГ ГЕРОЯ, ДИНАМІКА ОБРАЗУ, РОМАНТИЧНИЙ ПЕЙЗАЖ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ОБРАЗУ ТА ІН. - РОМАНТИЗМ

ГЕРОЙ І АВТОР ПОЕМИ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»: ПОДІБНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ. ОСОБЛИВОСТІ ВІРШОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРУ (СПЕНСЕРОВА СТРОФА). СПЕЦИФІКА ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАЗУ ГЕТЬМАНА В ПОЕМІ БАЙРОНА «МАЗЕПА» (ОГЛЯДОВО): МОНОЛОГ ГЕРОЯ, ДИНАМІКА ОБРАЗУ, РОМАНТИЧНИЙ ПЕЙЗАЖ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ОБРАЗУ ТА ІН. - РОМАНТИЗМ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про подібність і відмінність героя та автора поеми Дж. Ґ. Н. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»; уміння визначати особливості віршової організації твору; знання про специфіку зображення образу українського гетьмана в поемі Байрона «Мазепа»; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу художніх творів; прагнення до сповідування загальнолюдських цінностей); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: вміння визначати особливості віршової організації поетичного твору; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: поема, художні образи, автор і ліричний герой.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, мистецтво.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет поета, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; репродукція картини О. Верне «Мазепа, якого переслідують вовки»; медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Німецький поет і драматург Ф. Шиллер зустрів XIX ст. словами: «Старі форми валяться...» Про катастрофу цих форм у всесвітньому масштабі розповідається і в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». В образі головного героя поеми Байрон одним із перших показав найпомітніші риси європейської «зайвої людини» — зайвої у світі, що розвивається за своїми законами, які зовсім не збігаються з бажаннями й потребами (часто дуже егоїстичними) цієї людини.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

ü Перевірка домашнього завдання (виконання завдань аналітично-критичного характеру)

ü Як автор «Паломництва Чайльд Гарольда» пояснює причини, що спонукали героя до подорожі? Як він оцінює англійське суспільство?

ü чим різняться характеристики героя в першій і в другій піснях? Чим автор пояснює зміни в Гарольді? Які почуття охопили героя під час подорожі Грецією?

ü Як Байрон описує природу й життя різних країн, якими мандрує його герой? Порівняйте ставлення автора до португальського, іспанського та інших народів. Аргументуйте свої твердження цитатами із твору. Що схвалює, а що засуджує поет?

ü Виразно прочитайте фрагменти 2-4-ї частин поеми, які найповніше розкривають тему та головні думки твору.

ü Поєднайте пісні та подорож країною, яку в них описано (стовпці та рядки переплутані).

Очікувана відповідь

Пісня

Враження від мандрівки

1-ша

Португалією, Іспанією

2-га

Грецією, Албанією, Туреччиною

3-тя

Бельгією, Швейцарією

4-та

Італією

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— «Паломництво Чайльд Гарольда» — перша в європейській літературі спроба розповісти «про час і про себе» на багатому матеріалі післяреволюційної епохи, з уважним розглядом її численних, часом ще загадкових аспектів.

Образ Чайльд Гарольда був досить незвичним для літератури. Ні античність, ні християнська література Середньовіччя, ні класицизм і Просвітництво не знали розчарованого, спустошеного життям героя.

У поемі Байрона перед очима Чайльд Гарольда минають різні країни, події, людські долі, але ніщо не може розвіяти його тугу, вгамувати душевний неспокій. Образ байронівського розчарованого героя захопив Пушкіна й Лермонтова. Та не тільки образ героя, а й стиль поеми Байрона вразив сучасників. Вони знайшли тут небачені риси: щирий тон, душевну відкритість, заглибленість у власні думки. Байрон особливо часто звертається до політики в 3-й і 4-й піснях. Поет розмірковує про долю Європи, про Наполеона, про французьку революцію та її проповідників Вольтера й Руссо, про сумну долю Італії, що стогне під австрійським гнітом. Закінчується поема гімном розбурханому морю, образ якого лейтмотивомпроходить крізь усю поему. Це один з найулюбленіших символів Байрона.

2. Інтерактивна вправа «Сонечко»

ü Схарактеризуйте чайльд Гарольда за допомогою схеми «Сонечко».

Очікувана відповідь

3. Розповідь учителя

— Байрона захопив легендарний образ українського гетьмана Мазепи, і він пише однойменну поему. Мазепі чудово пасувала роль романтичного героя. Як зазначає польський дослідник Я. Островський, «його історія, заснована на екзотичних реаліях, містила сюжет нещасливого кохання і жорстокої кари. Нескінченний галоп коня (мотив, що сам по собі дуже впливав на романтичну уяву) є водночас знаряддям долі, яка готувала Мазепу до великих політичних звершень. Навіть остаточна поразка гетьмана приносить йому додатковий німб мучеництва».

Після поразки шведського війська під Полтавою поранений король Карл із невеликим загоном та Мазепа, який був його союзником, змушені тікати за кордон. Для того щоб підтримати короля, Мазепа розповідає про випадок, який трапився з ним замолоду: пажем він закохався в дружину магната Терезу й домігся її прихильності. чоловік дізнався й придумав жорстоку кару для зухвальця: юнака прив'язали до спини дикого коня й відпустили у степ. Герой був приречений на страшну мученицьку загибель. Але сталося диво — козаки врятували його. Відтоді Мазепа якнайтурботливіше піклується про свого вірного друга й помічника — коня.

Відомості про українського гетьмана Байрон узяв із праці Вольтера, який характеризує Україну як «країну, що завжди прагнула свободи й наполегливо боролася за її здобуття». Пишучи про історичні заслуги Мазепи як гетьмана України і союзника Карла XII, Вольтер розповів також про одну незвичайну пригоду, що сталася з Мазепою в його молоді роки: «Кінь, приведений з України, примчав туди Мазепу, напівмертвого від утоми й голоду. Місцеві селяни виходили його. Він довго лишався серед них і через певний час відзначився в багатьох походах проти татар. Вищість в освіті забезпечила йому велику повагу серед козаків; його репутація, що зростала з дня на день, спонукала царя призначити Мазепу гетьманом».

У мемуарах Я. Пассека, польського літератора кінця XVII ст., подано іншу версію: це був не дикий кінь зі степів, а кінь самого Мазепи, і поніс він його не в степи за сотні кілометрів, а до його ж маєтку, розташованого неподалік.

Складно сказати, як було насправді, але образ Мазепи цілком відповідав уявленню Байрона про романтичного героя у кращих його виявах: він похмурий, самотній, вірний високим ідеалам кохання, дружби, свободи, патріотизму.

Для змалювання цього образу автор використовує й улюблені засоби романтизму.

Створюючи динамічний образ руху скакуна, Байрон посилює враження від нього, порівнюючи шалений галоп коня з гірським потоком, з блискавкою, з північним сяйвом, метеором, розбурханим морем. У постійній внутрішній динаміці передаються почуття героя, які немовби долають усі кола пекельної муки, від сподівання на можливість звільнення до цілковитого відчаю, зневіри, готовності прийняти смерть як єдине можливе уникнення катування. «Яке полум'яне творіння, який широкий і швидкий пензель!» — висловлював своє захоплення сценами шаленого бігу коня в байронівській поемі Олександр Пушкін.

ü Якою в поемі «Мазепа» постає Україна? Доведіть цитатами. (Автор пише, що це «дика країна», у якій «дикі степи», «дикий праліс», «дика площина» тощо. Україна — вільна, але ще не освоєна земля. Відома українська дослідниця С. Д. Павличко писала: «Образ України в поемі складається з деталей портрета й натури старого гетьмана, з романтичних картин природи і навіть з образу дикого, необ'їждженого коня, який, принісши Мазепу на Україну, діставшись своєї землі, почувши іржання рідних табунів, падає мертвий».)

4. Сприйняття творів інших видів мистецтва

ü Розгляньте репродукцію картини О. Верне «Мазепа, якого переслідують вовки». Чи збігається ваше уявлення про літературний образ героя із живописним?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Інтерактивний прийом «Асоціативний кущ»

ü Доберіть асоціації до образу Чайльд Гарольда або Мазепи (за вибором).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Заключне слово вчителя

— Центральною темою «Паломництва Чайльд Гарольда» є національно-визвольна боротьба європейських народів. З нею тісно пов'язані теми патріотизму, війни та миру. Тому справжніми героями перших пісень поеми є народи, які боролися за свої національні права. Спостерігаючи за життям підкореної турками Греції, Байрон гірко роздумує над тим, як греки, колись гордий і волелюбний народ, тепер покірно сприймають рабство. У його віршах звучить осуд сучасників, позбавлених патріотизму.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: підготуватися до уроку розвитку мовлення, дібрати цитатний матеріал за творами Дж. Ґ. Н. Байрона.

Індивідуальне: на прикладі твору П. О. Куліша «Магомет і Хадиза» дослідити спенсерову строфу.