КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9-й КЛАС - ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9-й КЛАС - ПЕРЕДМОВА

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. II семестр - 2017 рік

Методичний посібник серії «Усі уроки» створено відповідно до оновленої 2016 року Програми Міністерства освіти і науки України для 11-річної школи. Видання містить календарно-тематичне планування та розширені плани-конспекти 36 уроків для викладання зарубіжної літератури у II семестрі 9-го класу.

Значну увагу авторка приділила реалізації компетентнісного підходу у викладанні літератури як однієї з найактуальніших вимог реформи сучасної освіти. Такий підхід передбачає опанування методик компетентнісного навчання, розуміння сутності нової української школи. Компетентнісний підхід тісно пов’‎язаний з особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами до навчання, а провідною метою розвитку компетентностей на уроках зарубіжної літератури є передусім виховання всебічно розвиненої особистості, гідного громадянина України.

Наше видання допоможе розв’‎язати ці завдання. Посібник містить тематичні блоки, що завершуються контрольними роботами у двох варіантах; уроки розвитку зв’‎язного мовлення й позакласного читання; додатки з матеріалами, що сприятимуть зацікавленню учнів предметом. Багато уваги приділено груповим формам роботи, виконанню індивідуальних завдань, залученню дев’‎ятикласників до проведення уроку, прийомам критичного мислення й активним методам навчання, рольовим іграм, бесідам з елементами дискусії, міжлітературним і міжпредметним зв’‎язкам, сучасним засобам подання матеріалу (з опорою на візуальну пам’‎ять).

Наш посібник стане в пригоді не лише словесникам-початківцям, а й досвідченим педагогам (творчий учитель може доповнити запропоновані тут форми й методи роботи власними напрацюваннями, зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу), оскільки допомагає обрати раціональні способи викладання навчального матеріалу, пропонує різні прийоми активізації образного, логічного, асоціативного мислення, що розвиває спостережливість, пам’‎ять, зв’‎язне мовлення, культуру спілкування й естетичний смак, дає змогу якнайповніше розкрити виховний потенціал художньої літератури в умовах нової української школи.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9-й КЛАС.

II СЕМЕСТР

На навчальний рік — 70 год. На II семестр — 36 год. На тиждень — 2 год.

На текстуальне вивчення літературних творів — 28 год.

На контрольні роботи — 3 год. На уроки розвитку зв'язного мовлення — 2 год. На уроки позакласного читання — 3 год.

№ з/п

Тема

Дата

Примітки

Реалізм

35

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’‎язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом)

   

36

Основні віхи творчості та особливості світогляду Оноре де Бальзака

   

37

Оноре де Бальзак «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика та проблематика, образи. Позакласне читання: «Шагренева шкіра» О. де Бальзака

   

38

Повість «Ґобсек»1 О. де Бальзака у структурі «Людської комедії». Сюжет твору

   

39

Жіночі образи повісті «Ґобсек» О. де Бальзака

   

40

Сюжет повісті «Ґобсек» О. де Бальзака. Багатогранність образу Ґобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.)

   

41

Сюжетно-композиційні особливості твору «Ґобсек» О. де Бальзака («розповідь у розповіді»)

   

1 Тут і далі: власні імена героїв творів О. де Бальзака, що мовою оригіналу пишуться через «G» («g»),— Goriot, Grandlieu, Ferragus та ін.,— наведено з українською літерою «Ґ» («ґ»): Ґобсек (а не Гобсек), Ґранльє (а не Гранльє), Ферраґус (а не Феррагус).

№ з/п

Тема

Дата

Примітки

42

Петербурзький етап життя і творчості Миколи Васильовича Гоголя

   

43

М. В. Гоголь «Ревізор»: творча історія п’‎єси; образи чиновників

   

44

М. В. Гоголь «Ревізор»: образ Хлестакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту та жанру п’‎єси

   

45

Петербурзькі повісті М. В. Гоголя: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель»

   

46

Особливості сюжету й композиції повісті М. В. Гоголя «Шинель». Образ Башмачкіна та засоби його створення

   

47

Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору) у повісті М. В. Гоголя «Шинель». Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Художнє новаторство письменника у розроблянні теми «маленької людини»

   

48

Контрольна робота № 4 за темою «Реалізм: творчість О. де Бальзака, М. В. Гоголя»

   

Нові тенденції у драматургії на межі XIX-XX ст.

49

«Стара» і «нова» драма. Зміни у драматургії порубіжжя XIX-XX ст. Роль Генріка Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» Г. Ібсена як соціально- психологічна драма

   

50

Г. Ібсен «ляльковий дім»: сюжет, особливості драматичного конфлікту й розвиток сценічної дії (зовнішньої та внутрішньої)

   

51

Г. Ібсен «Ляльковий дім»: образна система п’‎єси

   

52

Г. Ібсен «Ляльковий дім»: композиція драми; підтекст; символіка; відкритість фіналу

   

53

Г. Ібсен «Ляльковий дім». Розвиток мовлення: складання та написання творів-роздумів за драматичним твором

   

54

Особливості світогляду Бернарда Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’‎єсі «Пігмаліон»

   

55

Б. Шоу «Пігмаліон»: сюжет; динаміка образу Елізи Дулитл

   

56

Б. Шоу «Пігмаліон»: ідеї одухотворення людини та життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

   

57

Контрольна робота № 5 за темою «Нові тенденції у драматургії кінця XIX — початку ХХ ст.: творчість Г. Ібсена та Б. Шоу»

   

Література XX-XXI ст.: життя, історія, культура

58

Шолом-Алейхем «Тев’‎є-молочар»: тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX-XX ст.

   

59

Філософські проблеми твору Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар»

   

60

Шолом-Алейхем «Тев’‎є-молочар»: образна система твору

   

61

Народний гумор у творі Шолом-Алейхема «Тев’‎є-молочар». Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва

   

62

Шолом-Алейхем «Тев’‎є-молочар». Розвиток мовлення

   

63

Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії Рея Дуґласа Бредбері «451° за Фаренгейтом»

   

64

Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом»: тема знецінення культури. Провідні мотиви твору — книги (читання), пожежі, тотальний контроль, інакомислення тощо

   

65

Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом»: натовп і влада; складне прозріння особистості в тоталітарному суспільстві

   

66

Позакласне читання. Нелл Гарпер Лі «Убити пересмішника»: проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю; моральні ідеали у творі

   

67

Позакласне читання. Ерік Вольф Сіґал «Історія одного кохання»: розповідь про зворушливе і трагічне кохання сина мільйонера до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя та смерті, любові та відданості у творі

   

68

Контрольна робота № 6 за темою «Література XX-XXI ст.: життя, історія, культура. Творчість Шолом-Алейхема, Р. Д. Бредбері, Н. Г. Лі, Е. В. Сіґала»

   

Підбиття підсумків навчального року

69

Узагальнення й систематизація навчального матеріалу

   

70

Підбиття підсумків навчального року

   На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.