КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ: ТВОРЧІСТЬ О. ДЕ БАЛЬЗАКА, М. В. ГОГОЛЯ» - РЕАЛІЗМ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ «РЕАЛІЗМ: ТВОРЧІСТЬ О. ДЕ БАЛЬЗАКА, М. В. ГОГОЛЯ» - РЕАЛІЗМ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. II семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння значення ролі О. де Бальзака й М. В. Гоголя у розвитку та втіленні реалізму й романтизму; уміння характеризувати вивчені твори письменників як вершинні здобутки світової літератури; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; наполегливість; прагнення самовдосконалення); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне й аналітичне мислення; уміння систематизувати й узагальнювати; навички аналізу художніх творів; комунікативні: навички спілкування в колективі; уміння толерантно висловлювати свою думку й оцінні твердження; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння виокремлювати головне та художні деталі; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: реалізм, романтизм, повість, комедія, тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство, засоби комічного.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. У XIX ст. реалізм як літературний напрям дедалі більше завойовує позиції в європейській літературі, але ще сильними залишаються романтичні мотиви. Перед нами — галерея вічних образів: скнари та філософа Ґобсека, «маленької людини» Акакія Акакійовича, «значної людини», шахраюватого Хлестакова, чиновників, державних службовців різного рангу. Чому вони вічні — поміркуємо під час контрольної роботи.

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 6 балів)

1. Літературний напрям, у якому одними з основних ознак є типовість образів і ситуацій, дослідження життя суспільства, психологізм — це:

а) романтизм;

б) реалізм;

в) класицизм;

г) бароко.

2. Сюжетно-композиційною особливістю твору «Ґобсек» О. де Бальзака є:

а) численні екскурси в минуле;

б) щоденникові записи головного героя;

в) «розповідь у розповіді»;

г) листи героїв, описи їхніх снів.

3. Чиновники повітового містечка вважали Хлестакова з комедії М. В. Гоголя «ревізор» справжнім ревізором, тому що:

а) їх попередили, що ревізор приїде таємно;

б) він мав дуже значний і пихатий вигляд;

в) хтось бачив його в одному з департаментів столиці;

г) він назвався інспектором, щоб отримати знижки в готелі.

4. Чиновники охоче давали Хлестакову хабарі як гроші в борг, тому що:

а) він викликав довіру;

б) вони боялися викриття своїх гріхів;

в) хотіли підставити городничого;

г) вони були милосердними й довірливими від природи.

5. Молоді чиновники департаменту, де служив Акакій Акакійович Башмачкін, у повісті М. В. Гоголя «Шинель» так ставилися до головного героя:

а) знущалися з нього та кепкували над ним;

б) поважали за старанність у роботі;

в) байдуже, не помічали;

г) підлещувалися, щоб виконував за них роботу.

6. Гоголь звернувся в реалістичному творі до фантастики, тому що:

а) бажав написати свій перший фантастичний твір;

б) це характерна ознака романтизму, прихильником якого був Гоголь;

в) не мав на меті придумувати хоч якесь реалістичне закінчення;

г) хотів відновити справедливість, присоромити людей.

Достатній рівень (3 бали)

7. Назвіть ознаки романтизму у творах М. В. Гоголя, наведіть приклади.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) порівняйте особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творах О. де Бальзака та М. В. Гоголя;

б) продовжте історію Хлестакова.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 6 балів)

1. літературний напрям, у якому одними з основних ознак є аналітизм, розкриття впливу соціального середовища на людину, — це:

а) романтизм;

б) реалізм;

в) класицизм;

г) сентименталізм.

2. Головний твір життя О. де Бальзака, епопея називається:

а) «Людська комедія»;

б) «божественна комедія»;

в) «Етюди про звичаї»;

г) «Сцени з провінційного життя».

3. Обман Хлестакова з комедії М. Гоголя «ревізор» розкрився, тому що:

а) його видав слуга Осип;

б) він сам випадково обмовився;

в) перехопили та прочитали його листа;

г) справжній ревізор викрив його обман.

4. Кульмінацією в комедії М. В. Гоголя «ревізор» є:

а) повідомлення, що їде ревізор;

б) «парад» прохачів і скаржників;

в) брехня Хлестакова про його високе становище в Петербурзі;

г) пропозиція Хлестакова дочці городничого.

5. Герой повісті М. В. Гоголя «Шинель» Башмачкін вирішив пошити нову шинель, тому що:

а) таку умову висунуло нове начальство;

б) захотів здатися багатшим, ніж є насправді;

в) стара шинель зовсім зносилася;

г) чепурився, тому що шукав собі наречену.

6. «Значна людина» так суворо поставилася до прохання Башмачкіна, героя повісті М. В. Гоголя «Шинель», тому що:

а) генералові не сподобалася зовнішність відвідувача, його сміливий погляд;

б) Башмачкін прийшов без попередження, без рекомендації;

в) чиновник знав Акакія Акакійовича як поганого виконавця;

г) генерал так поводився з усіма підлеглими.

Достатній рівень (3 бали)

7. Назвіть ознаки романтизму у повісті О. де Бальзака «Ґобсек», наведіть приклади.

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) порівняйте особливості втілення образів «маленької людини» у творах світової літератури;

б) продовжте історії Дервіля та Фанні Мальво (або Камілли й Ернеста де Ресто).

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

ü Виконувати які завдання вам було найскладніше?

ü Які завдання виявилися найлегшими?

ü Що здалося неактуальним?

ü Які завдання змусили серйозно замислитися?

ü Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обмірковування та виконання контрольної роботи? якими саме?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне: підготувати повідомлення про представників нової» драми, життєвий і творчий шлях Г. Ібсена.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.