Олександр Пушкін. Лірика (Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви ного лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця

Олександр Пушкін. Лірика (Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви ного лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця

Зарубіжна література 9 клас І семестр - розробки уроків

Мета: дати поняття про жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна на прикладі поезії "Я пам'ятник собі поставив незотлінний...", розвивати вміння учнів аналізувати ліричні твори, удосконалювати навички виразного читання поезій; викликати цікавість до творчості О. Пушкіна; виховувати читацькі смаки учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент.

Презентація теми і мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

— Назвіть фактори, що спричинили розвиток реалізму як літературного напряму на початку XIX ст.

— Назвіть ключові проблеми та визначальні риси реалізму

— Творчість яких письменників тісно пов'язана як з романтизмом, так і з реалізмом?

— Що приваблювало письменників-реалістів у романтизмі?

— Які спільні риси літературних напрямів "реалізм" та "романтизм"?

— Назвіть основні розбіжності між реалізмом та романтизмом.

Виразне читання поезії «Я мить чудову пам’‎ятаю» напам’‎ять.

III. Робота над темою уроку.

Слово вчителя. Дослідники творчості О. Пушкіна визначають такі тематичні цикли віршів поета, як суспільно-політична, філософська лірика, вірші про роль поета та поезії, інтимна лірика, вірші про дружбу, пейзажна лірика. Поділ на ці цикли, звичайно, орієнтовний, адже в кожному частинка Всесвіту поезії Пушкіна, його світосприйняття. В його поезіях, дуже простих за формою і надзвичайно глибоких за змістом, залишається завжди щось невисловлене, невловиме.

Кожний читач ставив перед собою запитання: в чому секрет поезії Пушкіна? А Пушкін секретів не приховував. У вірші "Осінь" він описав власний процес творчості:

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута — и стихи свободно потекут.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,

Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;

Громада двинулась и рассекает волны.

Пушкін — один із найавтобіографічніших поетів у світовій літературі. Життя поета невіддільне від творчості. "Пушкін, від усіх попередніх поетів відрізняється тим, що за його творами можна простежити за поступовим роз-витком його не тільки як поета, а водночас і як людини, і як характеру", — стверджував Віссаріон Бєлінський.

Серед талантів, якими був щедро наділений Пушкін, особливо цінним є талант дружби. Тому адресатами лірики поета ставали його друзі, дорогі йому люди, кохані жінки. Стосунки поета з близькими по духу йому людьми знайшли відображення в поезіях, вони і досі залишаються прекрасним зразком: вірності, відданості. "Для Пушкина дружба была священной потребностью", — писав Петро Плєтньов. Російський релігійний філософ і літератор Сергій Булгаков відзначав: "Пушкину от природы, быть может, как печать его гения, дано было исключительное личное благородство. Прежде всего оно выражается в его способности к верной и бескорыстной дружбе: он был окружен друзьями в юности и до смерти, причем и сам он сохранял верность дружбе всю жизнь".

Аналіз поезії «Я пам’‎ятник...».

За рік до своєї смерті, як би підбиваючи підсумок своєї поетичної діяльності, Пушкін написав вірш «Пам'ятник». По своїй темі й побудові твір близький до однойменного вірша Державіна, який у свою чергу взяв як формальний зразок оду давньоримського поета Горація «Пам'ятник». У Пушкіна, як у Державіна, у вірші п'ять строф, написаних за однаковим планом. Але думки Пушкіна й Державіна про свою творчість, оцінка його основного змісту й значення різні. Уже в першій строфі Пушкін підкреслює народність своєї творчості.

Поет «спорудив» собі «нерукотворний пам'ятник», що вище «Олександрійського стовпа», тобто колони, поставленої на честь Олександра I на Палацовій площі в Петербурзі. Далі Пушкін говорить про своє історичне безсмертя й пророчо пророкує майбутню широку популярність своєї поезії серед всіх народів Росії. Це повністю здійснилося, адже творчість великого російського поета, перекладена на численні мови народів, проникнули в усі куточки світ й зробили ім'я Пушкіна рідним та близьким всьому людству.

В IV строфі втілюється основна думка всього вірша - оцінка Пушкіним ідейного змісту його творчості Пушкін стверджує, що право на визнання й любов народу він заслужив, по-перше, високою людяністю своєї творчості («почуття добрі я лірою будив»); по-друге, своєю боротьбою за волю («у моє жорстоке століття восславил я волю», а у варіанті цього рядка він називав себе послідовником революціонера Радищева: «вслід Радищеву восславил я волю»); по-третє, захистом декабристів («і милість до занепалих призивав»).

В останній строфі, звертаючись до своєї музи, Пушкін закликає її, «образи не страшачись, не вимагаючи вінця», приймати байдужо хвалу й наклеп і додержуватися власного покликання.

Вірш, відповідно до теми, написано в жанрі греко-римської оди. У зв'язку із цим і підбор слів, і інтонація відрізняються врочистістю, високим штилем. Цьому сприяють уведені поетом слов'янізми: спорудив, главою, «тленья», «пиит», суща у ній мова (тобто народ), велінню й інші. По інтонації «Пам'ятник» являє собою врочисту мову народного поета-громадянина, що стверджує своє право на історичне безсмертя.

Виразне читання поезії учнями - С. 88.

Бесіда.

1. Як ви розумієте слова «я пам’‎ятник собі поставив незотлінний»?

2. Як поет говорить про загальнолюдський зміст своєї творчості? У яких рядках про це йдеться?

3. Яку традицію античної літератури продовжує поет?

4. У чому Пушкін вбачає призначення поета?

5. «О Музо! Наслухай господнього веління!..» Як ви розумієте значення цих слів?

6. Назвіть засоби художньої виразності у вірші. Яку роль во ни відіграють?

7. Як розв’‎язано у вірші вічну проблему смерті і безсмертя? Підтвердьте свою думку прикладами.

8. Знайдіть у вірші Пушкіна слов’‎янізми. Якої тональності вони надають віршеві?

9. Як у вірші відображена проблема протистояння поета і натовпу? Для доведення своїх думок прокоментуйте останню строфу.

10. Визначте проблематику твору. Які проблеми непокоять автора? Охарактеризуйте погляд поета на ці проблеми. Знайдіть підтвердження цього в тексті.

11. У чому, на вашу думку, полягає ідея вірша? Яким є його пафос?

IV. Рефлексія.

V. Домашнє завдання.

Прочитати С. 89-106.