КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - СТЕНДАЛЬ, О. ДЕ БАЛЬЗАК, Ч. ДЕККЕНС - ВСТУП ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ - 10 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Особливості російського соціально-психологічного роману. Ф. Достоєвський, Л. Толстой»

1. Визнайте особливості російського соціально-психологічного роману.

Історичне тло: культурна «недорозвиненість», початок розвитку урбаністичного типу культури на тлі феодального способу життя, відсутність середнього класу, головна культурна сила — дворянство, початок заміни його різночинцями, конфлікт між «західниками» та «слов'янофілами».

Представники соціально-психологічної прози: Ф. Достоєвський, Л. Толстой, І. Гончаров, І. Тургенев, М. Лесков, М. Салтиков-Щедрін.

Провідні теми творчості: дослідження явищ «обломовщини» (І. Гончаров); «нігілізм» і відтворення побуту дворянських садиб (І. Тургенев); поетизація національно-народного руху й фольклорних традицій (М. Лесков); сатирично-гротескне зображення російської історії та суспільства (М. Салтиков-Щедрін); розкриття духовних пошуків героїв, їхніх прагнень осягнути життя в його універсальному взаємозв'язку (соціально-історичному, морально-релігійному, естетичному та психологічному) у творах Ф. Достоєвського, Л. Толстого, А. Чехова.

Характерні прийоми: глибокий психологізм.

Характерна особливість: міцний зв'язок російських письменників з народним життям, боротьба і взаємний вплив двох типів культур — східної та західної.

2. Дайте поняття роману і назвіть його різновиди.

Роман (фр. roman — «романський») — літературний жанр, найпоширеніший у XVIII—XX століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Різновиди: пригодницький, історичний, географічний, науково-фантастичний, детективний, соціально-психологічний, філософський тощо.

3. Дайте визначення психологічного роману.

Психологічний роман — це роман, у якому суспільно значущі події і суспільні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їхніх думок, прагнень і переживань.

4. Дайте визначення філософського роману.

Роман філософський — великий епічний твір, у якому безпосередньо викладається світоглядна або етична позиція автора, головний герой є носієм певної філософії, відбувається зіткнення та боротьба певних філософських ідей або концепцій.

5. Який знаковий момент російської історії відтворено в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»?

Достоєвський відтворив дух переломної епохи, зосередився на гострих, кризових моментах життя суспільства через духовне буття людини.

6. У чому особливість побудови системи образів роману?

Герой — носій певної філософської теорії, яку перевіряє ціною свого життя, герої-двійники, лейтмотивні образи («маленька людина» тощо), наскрізні мотиви: «бідні люди», «принижені і скривджені» тощо.

7. Як дослідники називають середовище, в якому живуть і діють герої Достоєвського?

8. Визначте зміст внутрішнього життя героїв Достоєвського.

9. У чому особливість зображення внутрішнього світу персонажів Достоєвського?

10.За якими принципами оцінює героя Достоєвський?

11.У чому особливість оповіді Достоєвського?

12.Що спільного та відмінного мають образи Родіона Раскольникова і Соні Мармеладової?

Обидва героя вчинили переступ проти суспільних законів і норм: він став убивцею, а вона — повією, проте вона пожертвувала собою заради інших, а він пожертвував іншими заради себе.

13. Назвіть основні проблеми роману Л. Толстого «Анна Кареніна».

Роль сім'ї у житті людини («мысль семейная»); пошуки основ міцних сімейних стосунків («усі щасливі сім'ї схожі між собою, кожна нещаслива сім'я нещасна по-своєму»); право жінки/чоловіка на життя за порухами власної душі чи обов'язок перед членами своєї сім'ї, передовсім дітьми (доля Сергія Кареніна та маленької Ані) тощо.

14. Що було найважливішим у створенні Толстим образів персонажів твору? Толстому здається дуже важливим «ясно показать текучесть человека, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильное существо». «Текучесть человека», динамікахарактеру, «диалектика души» — ось те, що стоїть в центрі уваги Толстого-психолога.

15. У чому оригінальність художньої форми роману, створеного Толстим? Письменник створює особливу форму роману, в якій поєднуються трагедія і епос. Улюбленою сюжетною ситуацією у Толстого є випробування смертю.

16. Назвіть особливості художнього стилю Толстого.

Конфлікт героя з оточенням, внутрішні конфлікти, які ведуть до усвідомлення героєм необхідності змін, дослідження внутрішнього життя персонажів — ось особливості стилю, які можна визначити у романі «Анна Кареніна».

17. Визначте основні принципи поетики Ф. Достоєвського.

18. Визначте улюблений принцип поетики Л. Толстого.