КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - СТЕНДАЛЬ, О. ДЕ БАЛЬЗАК, Ч. ДЕККЕНС - ВСТУП ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ - 10 клас

МЕГАЗБІРКА НАЙКРАЩИХ УЧНІВСЬКИХ ТВОРІВ. 2014 5-11 КЛАСИ

До теми «Особливості російського соціально-психологічного роману. Ф. Достоєвський, Л. Толстой»

1. Визнайте особливості російського соціально-психологічного роману.

Історичне тло: культурна «недорозвиненість», початок розвитку урбаністичного типу культури на тлі феодального способу життя, відсутність середнього класу, головна культурна сила — дворянство, початок заміни його різночинцями, конфлікт між «західниками» та «слов'янофілами».

Представники соціально-психологічної прози: Ф. Достоєвський, Л. Толстой, І. Гончаров, І. Тургенев, М. Лесков, М. Салтиков-Щедрін.

Провідні теми творчості: дослідження явищ «обломовщини» (І. Гончаров); «нігілізм» і відтворення побуту дворянських садиб (І. Тургенев); поетизація національно-народного руху й фольклорних традицій (М. Лесков); сатирично-гротескне зображення російської історії та суспільства (М. Салтиков-Щедрін); розкриття духовних пошуків героїв, їхніх прагнень осягнути життя в його універсальному взаємозв'язку (соціально-історичному, морально-релігійному, естетичному та психологічному) у творах Ф. Достоєвського, Л. Толстого, А. Чехова.

Характерні прийоми: глибокий психологізм.

Характерна особливість: міцний зв'язок російських письменників з народним життям, боротьба і взаємний вплив двох типів культур — східної та західної.

2. Дайте поняття роману і назвіть його різновиди.

Роман (фр. roman — «романський») — літературний жанр, найпоширеніший у XVIII—XX століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Різновиди: пригодницький, історичний, географічний, науково-фантастичний, детективний, соціально-психологічний, філософський тощо.

3. Дайте визначення психологічного роману.

Психологічний роман — це роман, у якому суспільно значущі події і суспільні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їхніх думок, прагнень і переживань.

4. Дайте визначення філософського роману.

Роман філософський — великий епічний твір, у якому безпосередньо викладається світоглядна або етична позиція автора, головний герой є носієм певної філософії, відбувається зіткнення та боротьба певних філософських ідей або концепцій.

5. Який знаковий момент російської історії відтворено в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»?

Достоєвський відтворив дух переломної епохи, зосередився на гострих, кризових моментах життя суспільства через духовне буття людини.

6. У чому особливість побудови системи образів роману?

Герой — носій певної філософської теорії, яку перевіряє ціною свого життя, герої-двійники, лейтмотивні образи («маленька людина» тощо), наскрізні мотиви: «бідні люди», «принижені і скривджені» тощо.

7. Як дослідники називають середовище, в якому живуть і діють герої Достоєвського?

8. Визначте зміст внутрішнього життя героїв Достоєвського.

9. У чому особливість зображення внутрішнього світу персонажів Достоєвського?

10.За якими принципами оцінює героя Достоєвський?

11.У чому особливість оповіді Достоєвського?

12.Що спільного та відмінного мають образи Родіона Раскольникова і Соні Мармеладової?

Обидва героя вчинили переступ проти суспільних законів і норм: він став убивцею, а вона — повією, проте вона пожертвувала собою заради інших, а він пожертвував іншими заради себе.

13. Назвіть основні проблеми роману Л. Толстого «Анна Кареніна».

Роль сім'ї у житті людини («мысль семейная»); пошуки основ міцних сімейних стосунків («усі щасливі сім'ї схожі між собою, кожна нещаслива сім'я нещасна по-своєму»); право жінки/чоловіка на життя за порухами власної душі чи обов'язок перед членами своєї сім'ї, передовсім дітьми (доля Сергія Кареніна та маленької Ані) тощо.

14. Що було найважливішим у створенні Толстим образів персонажів твору? Толстому здається дуже важливим «ясно показать текучесть человека, что он, один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильное существо». «Текучесть человека», динамікахарактеру, «диалектика души» — ось те, що стоїть в центрі уваги Толстого-психолога.

15. У чому оригінальність художньої форми роману, створеного Толстим? Письменник створює особливу форму роману, в якій поєднуються трагедія і епос. Улюбленою сюжетною ситуацією у Толстого є випробування смертю.

16. Назвіть особливості художнього стилю Толстого.

Конфлікт героя з оточенням, внутрішні конфлікти, які ведуть до усвідомлення героєм необхідності змін, дослідження внутрішнього життя персонажів — ось особливості стилю, які можна визначити у романі «Анна Кареніна».

17. Визначте основні принципи поетики Ф. Достоєвського.

18. Визначте улюблений принцип поетики Л. Толстого.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.