Світова література 5 клас - О.М. Ніколенко - Грамота 2013

ПРИКАЗКИ - СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА - ВСТУП

Як парость виноградної лози, Плекайте мову...

Максим Рильський

Приказки дуже подібні до прислів’‎їв, але відрізняються від них тим, що не містять закінченої думки, не висловлюють повного твердження. За змістом приказки, як правило, виявляють якусь оцінку, натяк чи висновок. Це лише частина судження, яке потребує контексту, пояснення, відповідної ситуації. Нерідко приказки стають частиною прислів’‎я або з прислів’‎я береться якась його частка, що стає приказкою.

Приказка — малий жанр фольклору, що містить оцінку, натяк, висновок, але не є закінченою думкою чи судженням.

Таке життя.

Ясно як день.

Справу зроблено.

На війні, як на війні.

Що край, то звичай.

Де слов’‎янин, там і пісня. Яка голова, така й мова. Як камінь у воді.

Не все коту масляна.

Голод не тітка.

Було та пішло.

Або пан, або пропав.

Федот, але не той.

Робота з текстом

1. Виразно прочитайте приказки. Розкрийте їх зміст.

2. Складіть 1-2 речення, у яких би були використані подані приказки.


Порівняйте прислів’‎я і приказки як жанри фольклору. Визначте подібність і відмінність між ними.

Назвою п’‎єси «За двома зайцями» М. Старицького стала приказка, утворена з прислів’‎я «За двома зайцями поженешся — жодного не здоженеш».

Українська приказка «Язик до Києва доведе» подібна за формою і змістом до індійської приказки «Язик до Делі доведе».

У данському та шведському фольклорі наголошується на скандинавській витримці й спокої, терплячості та поміркованості. Це відтворилося в прислів'ях і приказках, де нерідко зустрічається такий образ, як гусак — символ пильності, добробуту, терпіння, здоров’‎я, дому. Наприклад: «Лити воду на гусака» (данськ.), «Спокійний, як гусак» (шведськ.). У народних жанрах шведів і данців зустрічаємо посилання на того, хто щось сказав. Інколи виникає комічний ефект, бо той, хто чує цей вислів, розуміє безглуздість сказаного. Наприклад: ««Холодна нині зима», — сказав наймит, коли примерз до ліжка» (шведськ.). У цій приказці відтворено холодний клімат Швеції. Данію тривалий час очолював король, тому в цій країні чимало прислів’‎їв і приказок саме про короля: «Краще бути вільним птахом, аніж полоненим королем» (данськ.), «Хороший король краще за старий закон» (данськ.). Близькість до моря також знайшла відображення в прислів’‎ях і приказках Скандинавських країн: «Море з берега красиве, а берег — з моря» (данськ.), «Не знаючи курсу, не піднімай вітрил» (шведськ.).

Творче завдання

Продовжіть приказки, утворивши з них прислів’‎я.

Наприклад: Слово — срібло, мовчання — золото (нім.).

Завтра, завтра — не сьогодні ... (ніж.).

Не май сто рублів, ... (рос.).

Ложка дьогтю ... (польськ.).

Не буди лихо, ... (польськ.).

Хто високо літає, ... (польськ.).

Яка праця, ... (польськ.).