Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

Поетична мова твору - П'ЄСА П. КАЛЬДЕРОНА «ЖИТТЯ ЦЕ СОН» ЯК УТІЛЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І ХУДОЖНІХ ПРИНЦИПІВ БАРОКО - ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ: МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ І ПРОСВІТНИЦТВОМ

Драма «Життя — це сон» яскраво відображає естетику бароко. Тут можна знайти чимало специфічних прийомів письма, характерних для барокової літератури. У п’‎єсі велику роль відіграють символи й алегорії. Так, на початку твору образ вежі, де страждає скута кайданами людина,— це символ Долі, від якої залежить усе людство. Птах, що вільно ширяє у небі,— символ жаданої свободи. Кров, що з’‎явилася у снах королеви перед народженням сина,— символ смерті й зла, які він принесе у світ. Уся драма є алегорією, що розкриває розуміння митцем життя в епоху бароко.

Драматург майстерно використовує контрасти, що виявляються не тільки на рівні персонажів, а й в усьому просторі п’‎єси, де борються день і ніч, світло й темрява, Бог і диявол, гармонія і хаос. У душі Сехисмундо стикаються нице і божественне, добро і зло, пристрасті й обов’‎язок. Картини, створені Кальдероном, відзначаються універсалізмом. Поет показує нескінченність Усесвіту, красу космосу й разом із тим непізнанність його таїни.

Характерним для барокового стилю є використання емблематичності, промовистих деталей (портрет — знак кохання, шпага — знак честі), метафор, інакомовлень тощо.

Іспанський поет XX ст. Ф. Гарсія Лорка відзначив «чарівну силу вірша» Кальдерона, що звучить то піднесено, то скорботно, то пристрасно.

Перевірте себе

Визначте основні теми й проблеми драми «Життя — це сон».

Що таке хорнада? Зі скількох хорнад складається дія твору? Як у кожній із них розкриваються характери персонажів?

Поміркуйте і дайте відповідь

Доведіть, що цей твір має філософський зміст.

Розкрийте особливості композиції п’‎єси.

Яку роль відіграє доля в житті героїв? Як вони ставляться до неї?

Покажіть суперечливість людської натури на прикладі образу принца Сехисмундо та інших персонажів п’‎єси.

Яким постає у драмі земний світ? Знайдіть відповідні цитати.

Простежте етапи внутрішньої еволюції принца Сехисмундо. Що вплинуло на його духовне перетворення? Яких висновків дійшов у фіналі твору герой?

Доведіть, що Кальдерон уміє не тільки змусити читачів і глядачів замислитися над складними питаннями буття, а й розважити їх.

Чому Кларін — сумний блазень? Визначте символічне значення його випадкової смерті.

Як ви розумієте назву твору? Як ця метафора розгортається в тексті драми? Чого навчив героя його «учитель-сон»?

Прочитайте опис в’‎язниці, де страждав Сехисмундо. Розкрийте символічний зміст цього образу. За допомогою яких художніх засобів Кальдеронстворює загадкову атмосферу?

Як ви розумієте слова короля Басиліо: «...В цьому світі хто живе, той марить завше»? Розкрийте метафоричний зміст цієї фрази. Чи підкріплюється вона розвитком подій у драмі?

Знайдіть у тексті п’‎єси вияви містичного, ірраціонального. Яка їхня роль у творі?

Знайдіть творче рішення

Напишіть твір-роздум на тему «Шлях Сехисмундо до духовного буття».

Візьміть участь у дискусії

Чи є істинним твердження Кальдерона: «Життя — це сон»?