ТЕСТИ - XX - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТЬ - підготовка до ЗНО та ДПА

1062. Роки життя Бертольта Брехта

А 1890-1940

Б 1898-1956

В 1899-1961

Г 1913-1960

Д 1896-1940


1063. Творчість Бертольта Брехта репрезентує літературу

А Іспанії

Б Франції

В Бельгії

Г Англії

Д Німеччини


1064. Бертольт Брехт прийшов у мистецтво в

А 90-х роках XIX ст.

Б 20-х роках XX ст.

В 30-х роках XX ст.

Г 10-х роках XX ст.

Д 40-х роках XX ст.


1065. Гітлерівський уряд позбавив Брехта німецького громадянства за антимілітаристський характер твору

А «Життя Галілея»

Б «Тригрошова опера»

В «Матінка Кураж та її діти»

Г «Бій барабанів серед ночі»

Д «Легенда про мертвого солдата»


1066. У своїй творчості Бертольт Брехт віддавав перевагу драматичному жанру

А драмі-притчі

Б трагедії

В комедії

Г фарсу

Д комедії-балету


1067. Актор «епічного театру» Бертольта Брехта має спонукати глядача

А замислитися над долею героя Б переживати й нервувати

В приймати на віру запропоновані висновки

Г в усьому сперечатися з автором

Д пережити катарсис


1068. «Епічний театр» Бертольта Брехта

А продовжував традиції «арістотелівського» театру

Б інтерпретував основні принципи «арістотелівського» театру

В відкидав основні принципи «арістотелівського» театру

Г базувався на принципах класицистичного театру

Д базувався на принципах барокового театру


1069. Одним зі стрижневих принципів теорії епічного театру Брехта став ефект

А здивування

Б очуження

В олюднення

Г затемнення

Д омрієння


1070. За Брехтом, глядач «епічного театру» має

А відчувати авторську концепцію

Б міркувати й аналізувати

В в усьому сперечатися з автором

Г все брати на віру

Д відчути небувалий сплеск емоцій


1071. Характерною ознакою «епічного театру» Бертольта Брехта є

А створення ілюзії житгєподібності

Б вплив на інтелект глядача

В еволюціонування характерів персонажів

Г емоційний вплив на глядача

Д історизм


1072. Брехт розрізняв два види театру —

А «арістотелівський» і «неарістотелівський» (епічний)

Б «арістотелівський» і «шекспірівський»

В «символічний» і «несимволічний»

Г епічний театр і театр абсурду

Д бароковий і класицистичний


1073. Зонги — це

А жанровий різновид брехтівської драми

Б назва збірки поезій Брехта

В назва п’єси Брехта

Г пісні у п’єсах, які коментують події, що зображаються на сцені

Д назви частин п’єс Брехта


1074. Завдання «ефекту очуження» —

А несподівано обіграти загальновідомі теми, сюжети, образи

Б викликати неприйняття, заперечення зображуваного

В здивувати глядача неймовірністю зображуваного

Г спричинити катарсис

Д викликати критичне сприйняття зображуваного


1075. Проблему моралі вченого, його відповідальності за наслідки відкриття порушує п’єса Бертольта Брехта

А «Життя Галілея»

Б «Тригрошова опера»

В «Матінка Кураж та її діти»

Г «Бій барабанів серед ночі»

Д «Кавказьке крейдяне коло»


1076. Галілей переїжджає з Падуї до Флоренції, оскільки

А шукає матеріальної незалежності, свободи

Б хоче зайняти престижне місце при дворі

В Флоренція - батьківщина гуманізму

Г рятується від переслідувань інквізиції

Д хоче змінити місце проживання


1077. Головний герой твору Брехта «Життя Галілея» зрікається своїх відкриттів під Тиском

А друзів

Б родини

В учнів

Г церкви

Д обставин


1078. Жанрова специфіка п’єси Брехта «Життя Галілея»

А символістська драма

Б драма абсурду

В психологічна драма

Г історична драма

Д філософська драма


1079. Основною проблемою драми «Життя Галілея» є

А відповідальність ученого за наслідки своєї наукової діяльності

Б складні відносини науки та релігії

В вибір між матеріальним благополуччям та істиною

Г співвідношення наукової істини й помилки

Д вибір між коханням та служінням науці


1080. Зонги, що передують кожній сцені драми «Життя Галілея»

А формулюють проблему, що розглядається

Б виражають авторське ставлення до зображуваного

В стисло передають, пояснюють ідею та зміст драми

Г розігрівають публіку

Д актуалізують знання глядача


1081. Символом матеріальної залежності генія, ученого й пересічної людини від реалій життя (матеріальних благ) у драмі є

А телескоп

Б склянка молока

В рукопис

Г гроші

Д гуска


1082. У фіналі п’єси Галілей так оцінює своє відступництво

А виправдовує його необхідністю подальшої праці, таємної боротьби

Б пояснює зречення уболіванням за долю сім’ї

В виправдовує себе страхом тортур інквізиції

Г вважає себе зрадником науки, не гідним поваги і звання вченого

Д пояснює зречення слабкістю, боягузтвом


1083. Галілео Галілей у п’єсі «Життя Галілея» бореться за

А світове визнання

Б перемогу істини

В своє життя

Г торжество справедливості

Д мир


1084. Галілео Галілей вірить у

А себе та свої можливості

Б людину та її розум

В сили Природи

Г Бога та божественне провидіння

Д силу людських почуттів


1085. Слова «Нещасна та країна, яка не має героїв» належать

А Галілео Галілею

Б Андре

В Сагредо

Г Федерцоні

Д Людовіко


1086. На думку Галілео Галілея, головна мета науки полягає у

А полегшенні життя народу

Б можливості бути незалежною від життя народу

В здатності приносити задоволення творцю

Г поступі прогресу

Д вивченні світу


1087. Неправильним є твердження: «Характерними ознаками «епічної драми» є...

А «ефект очуження»

Б відсутність катарсису»

В персонажі-алегорії»

Г традиційний поділ сюжету на дії»

Д пробудження активності глядача»


1088. Роки життя Альбера Камю

А 1890-1940

Б 1898-1956

В 1899-1961

Г 1913-1960

Д 1905-1980


1089. Альбер Камю належав до літератури

А французької

Б англійської

В африканської

Г алжирської

Д німецької


1090. Втілені у творчості Альбера Камю концепції виявляють чимало спільних рис із філософією

А інтуїтивізму

Б позитивізму

В фрейдизму

Г екзистенціалізму

Д ніцшеанства


1091. Слово екзистенціалізм походить від латинського слова, яке означає

А навіювання

Б враження

В існування

Г перевтілення

Д очуження


1092. У роки Другої світової війни Альбер Камю

А брав участь у французькому русі Опору

Б воював на фронтах війни

В працював у тилу

Г дотримувався пацифістських поглядів

Д був колабораціоністом


1093. Альбер Камю — лауреат

А Букерівської премії

Б Пулітцерівської премії

В Гонкурівської премії

Г Нобелівської премії

Д Ленінської премії


1094. Перу Альбера Камю належить п’єса

А «Носороги»

Б «Санта-Крус»

В «Калігула»

Г «Візит старої дами»

Д «Кавказьке крейдяне коло»


1095. Героями роману Альбера Камю «Чума» є

А Кастель, Берліоз, Ейліф

Б Тарру, Гран, Ріє

В Панлю, Дервіль, Гран

Г Гран, Кастель, Джойс

Д Панлю, Гобсек, Гран


1096. У романі Альбера Камю «Чума» герої проходять випробування

А звичайними побутовими обставинами

Б екстремальною ситуацією

В реакцією на чуже горе

Г коханням в абсурдному світі

Д несподіваним багатством


1097. Герої роману Камю «Чума» переконуються в тому, що в несподіваній ситуації потрібно

А залишатися індивідуалістом

Б чесно робити свою справу

В вчитися бути колективістом

Г зрозуміти сенс свого життя

Д протестувати проти влади


1098. У романі А. Камю «Чума» з метою власної наживи пошесть використовував

А Тарру

Б Ріє

В Коттар

Г Панлю

Д Гран


1099. Один з героїв роману Камю «Чума» висловлює думку про те, що всі люди є

А «трохи недосконалими»

Б «трохи щасливими»

В «трохи зачумленими»

Г «трохи нещасними»

Д «трохи закоханими»


1100. Фраза Ріє «Щоб стати святим, треба жити. Тож ...», звернена до Тарру, завершується словом

А «веселіться»

Б «розважайтесь»

В «борітесь»

Г «працюйте»

Д «живіть»


1101. На думку одного з героїв роману Камю «Чума», «усе, що людина здатна виграти у грі з чумою та життям, — це ...

А розум і сила»

Б знання і пам’ять»

В велич і самозречення»

Г смертний вирок»

Д досвід»


1102. Один з героїв роману А. Камю «Чума» був переконаний у тому, що «мікроб чуми...

А взагалі не існує»

Б ніколи не помирає»

В є вигадкою вчених»

Г вражає невинних»

Д руйнує світ»


1103. У романі А. Камю «Чума» відбувається перехід від

А «естетики абсурду» до «естетики бунту»

Б «естетики бунту» до «естетики абсурду»

В «естетики бунту» до «естетики любові»

Г «естетики любові» до «естетики бунту»

Д «естетики абсурду» до «естетики любові»


1104. «Хроніку» чумних подій у романі «Чума» веде

А Гран

Б Рамбер

В Ріє

Г Тарру

Д Панлю


1105. Як влада відреагувала на появу в місті небезпечної хвороби (за романом «Чума»)?

А приєдналася до активної боротьби з нею

Б обмежилася тим, що тільки планувала обговорити становище

В не мала жодних планів і не збиралася нічого робити

Г провела плебісцит про методи боротьби з пошестю

Д провела тотальну дезінфекцію міста


1106. Об’єктивним змістом роману «Чума», за твердженням А. Камю, є боротьба європейського опору проти

А екстремізму

Б нацизму

В тоталітаризму

Г націоналізму

Д тероризму


1107. Чума у романі Камю — це узагальнено-універсальний символ

А нацистської окупації Європи в роки Другої світової війни

Б тоталітарних режимів, що нівелюють людську особистість

В метафізичного зла, що загрожує людському життю

Г невиліковної хвороби

Д стихійного лиха


1108. Митець, на думку А. Камю, під час тяжких «хвороб» історії повинен

А не противитися злу насиллям

Б взяти участь у битві зі злом

В обмежитися констатацією абсурдності життя

Г не втручатися в події

Д бути об’єктивним спостерігачем подій


1109. Жанрова специфіка твору «Чума» Альбера Камю

А роман-хроніка

Б роман-антиутопія

В роман-утопія

Г роман-притча

Д роман-щоденник


1110. Дія в романі Альбера Камю «Чума» відбувається

А у Парижі

Б в Орані

В у Джельфі

Г в Аннабі

Д місце дії не названо


1111. Персонажі роману Альбера Камю «Чума» групуються навколо

А Тарру

Б Ріє

В Рамбера

Г Панлю

Д Грана


1112. Роки життя Ернеста Хемінгуея

А 1913-1960

Б 1898-1956

В 1890-1940

Г 1899-1961

Д 1896-1940


1113. Ернест Хемінгуей представляє літературу

А бунтівного покоління

Б розгніваного покоління

В втраченого покоління

Г біт-покоління

Д покоління next


1114. Ернест Хемінгуей є автором роману

А «Сто років самотності»

Б «Ніжна ніч»

В «Прощавай, зброє!»

Г «Чорний обеліск»

Д «Галас і шаленство»


1115. Ернеста Хемінгуея нагороджено Нобелівською премією за твір

А «Прощавай, зброє!»

Б «Старий і море»

В «Фієста»

Г «По кому подзвін»

Д «Острови в океані»


1116. Події в повісті Ернеста Хемінгуея «Старий і море» відбуваються

А у штаті Флорида в США

Б на Кубі

В у штаті Каліфорнія в США

Г у Мексиці

Д на Гавайях


1117. Яку рибу вполював старий Сантьяго?

А баракуду

Б марлі на

В рибу-меч

Г лосося

Д форель


1118. У морі під час полювання за рибою старий Сантьяго почувався

А нещасним

Б самотнім

В вправним рибалкою

Г збудженим

Д натхненним


1119. Наприкінці твору «Старий і море» герой доходить висновку, що людина

А має обстоювати власні інтереси

Б створена не для поразки, її не можна здолати

В слабка істота, її можна знищити

Г повинна підкоритися стихії, обставинам

Д має прагнути до багатства


1120. Сенс існування старого Сантьяго полягає у

А пошуку спорідненої душі

Б щоденних зустрічах з морем

В постійній боротьбі за виживання

Г риболовлі

Д футболі


1121. Сантьяго, герою твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море», не щастило

А сімдесят вісім днів

Б вісімдесят днів

В вісімдесят чотири дні

Г сімдесят два дні

Д сімдесят днів


1122. Про Сантьяго в повісті піклуються

А мешканці селища

Б Червоний Хрест

В хлопчик Манолін

Г туристи

Д футболісти


1123. До риб, птахів й усіх інших тварин, що зустрічалися в морі, Сантьяго ставився як до

А істот, рівних собі

Б засобу виживання

В ворогів, з якими вів боротьбу

Г їжі

Д дітей


1124. Сантьяго бачив уві сні

А левів

Б марлінів

В пум

Г пантер

Д ягуарів


1125. У сюжеті про поєдинок Сантьяго з рибою втілена ідея про

А неспроможність людини здолати силу природи

Б вічний зв’язок людини з природою

В залежність життя людини від випадку

Г співіснування людини і природи

Д необхідність бережного ставлення до природи


1126. Риба, яку ловив Сантьяго, є символом

А нездоланної стихії

Б вдачі людини, її мети

В поразки людини

Г навколишнього зла

Д мудрості


1127. Жанрова специфіка твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»

А повість-казка

Б новела

В повість-притча

Г філософська казка

Д роман-притча


1128. У повісті «Старий і море» авторський ідеал втілює

А риба

Б Сантьяго

В Манолін

Г леви

Д туристи


1129. Потрапивши у складну життєву ситуацію, герої творів Хемінгуея зазвичай

А вагаються у своєму виборі

Б скоряються обставинам

В виявляють непересічну моральну силу

Г перемагають завдяки фізичній силі

Д зраджують свої ідеали


1130. Роки життя Ясунарі Кавабата

А 1913-1960

Б 1899-1961

В 1898-1956

Г 1924-1993

Д 1899-1972


1131. Ім’я Ясунарі Кавабата стало широко відомим після публікації книги

А «Осінній дощ»

Б «Голос гір»

В «Тисяча журавлів»

Г «Країна снігу»

Д «Щоденник шістнадцятирічного юнака»


1132. Кавабата першим в японській літературі здобув

А Ленінську премію

Б Нобелівську премію

В премію імені Сервантеса

Г Гонкурівську премію

Д Пулітцерівську премію


1133. У сюжетну основу повісті «Тисяча журавлів» покладено

А чайну церемонію

Б вибух ядерної бомби у Хіросімі та Нагасакі

В лікування японської дівчинки від променевої хвороби

Г зустріч японської дівчини та російського хлопця в Москві

Д кохання японки та українця

img border=0 width=56 height=117 src="zno.files/image104.jpg">


1134. Сенс чайної церемонії для японців полягає в

А відпочинку людини від буденних турбот

Б ритуал і спілкування з предками

В можливості подумати про життя, очистити душу від буденності, нагадати про гармонійну єдність людини і природи

Г тамуванні спраги

Д осяганні «шляху меча»


1135. Чайна церемонія в сюжеті роману «Тисяча журавлів» є

А художньою деталлю

Б сюжетом у сюжеті

В одним із елементів сюжету, частиною твору

Г основою оповіді, її внутрішнім змістом і суттю

Д тлом для основних подій


1136. Носієм вульгаризації традиційного обряду, духовної ницості в повісті є

А Оота

Б Тікако

В Юкіко

Г Фуміко

Д Кікудзі


1137. Образ крилатих журавлів в романі є символом

А чистоти й краси, до яких прагне людська душа

Б розкутості духу

В творчого злету

Г пробудження природи

Д світла вранішнього сонця


1138. Передати красу, викликаючи «надпочуття», залишаючи простір уяві, письменнику дає змогу художній прийом

А контрасту

Б натяку — йодзю

В метафори

Г психологічного паралелізму

Д іронії


1139. Темою роману «Тисяча журавлів» є пошуки

А істини

Б сенсу життя

В свого «я» у світі

Г краси, чистоти, ідеалу

Д сімейного щастя

Постмодернізм