Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Художня своєрідність та композиція повісті Бальзака «Гобсек»

Ім’я головного героя Гобсека у перекладі з голландської означає «живоглот». Бальзак обігрує сенс прізвища — його герой як удав душить жертви жахливими відсотками і проковтує їхні гроші. суміш реалізму та романтизму виділяє цю повість з поміж інших.

Риси реалістичної повісті у творі Бальзака «Гобсек»:

- опис життя Франції 1829-1830 рр. (реалістично змальовано суспільство, з всіма вадами соціуму, часто з наголошенням на них. Суспільство зображено всебічно: політична, і економічна ситуація, психологія персонажів.)

- змалювання образів, соціально-побутова характеристика героїв. (Усі персонажі повісті — типові образи. В творі Бальзак зображує певний суспільно-психологічний тип людини. Реалістичність - у неоднозначності персонажів: жоден не є носієм тільки однієї риси, кожен з них — складна та суперечлива особистість.)

- художні прийоми: точність деталей; докладний опис фінансових дій; типовість ситуацій (Пейзаж або інтер'єр дає уявлення про місце подій не маючи прихованого емоційного навантаження, ці частини схожі на декорації. Письменник дає докладний портрет головного героя, порівнюючи його з речами та тваринами, докладно зупиняючись на цьому. Герой — чоловік без віку і без статі та нагадує автомат, який він досліджує).

Риси романтичного в повісті «Гобсек»:

- загадковість у образі Гобсека, його минуле - загадка (не має відомостей про його минуле, теперішнє сповнене загадок та таємниць).

- філософський розум Гобсека, здатність впливати на людей (шляхом шантажу й прийомами психологічного маніпулювання).

- романтичний світогляд Гобсека.

- самотність головного героя (образ Гобсека повторений у його матеріальному оточенні: він живе «в сирому і похмурому домі» та оточений «безликими речами». Гобсек все вимірює грошовим еквівалентом, в усьому вбачає боротьбу між бідними та багатими, багатими та ще багатшими. Сильний у нього — той, хто має більше грошей.)

- Гобсек - сильна та незвичайна особистість (в боротьбі проти всіх Гобсек заперечує почуття, йому вони видаються пасткою для простаків. Життя його це просто типізація реальних явищ дійсності, виявлення причинно-наслідкових зв'язків світу. І при цьому Гобсек — є стовпом тодішнього суспільства, але цей стовп наскрізь прогнилий, як і все суспільство).

- грандіозні масштаби діяльності Гобсека

За задумом автора мораль відуступає коли приходять великі гроші, тому всі однаково аморальні, що буржуа, що спадкові дворяни. Класи втрачають свій сенс перед обличчям капіталу, так само як і гроші втрачають свій сенс перед обличчям смерті.

За формою повість «Гобсек» є «оповіданням в оповіданні». Бальзак подав подвійне зображення людини: під кутом зору як суспільства, так і самого героя. У цій повісті Гобсек сприймається у трьох іпостасях: а) Гобсек - очима його жертв: б) Гобсек - очима Дервіля: в) Гобсек - як він сприймав себе сам.

У структурі "Людської комедії" повість "Гобсек" входить до "Етюдів про звичаї". повість декілька разів шліфувалася, мала інші назви: "Небезпека безпутства" - "Татусь Гобсек". У 1842 р., автор ввів твір до "Сцен приватного життя", назвав його "Гобсек" і додав історію головного героя. Повість складається з трьох історій: перша - історія адвоката Дервіля, друга - розповідь про життя Гобсека, третя - історія родини де Ресто.