КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ «ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ «ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ другої ПОЛОВИНИ ХХ ст. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-х рр.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про особливості літератури та драматургії 1920-1940-х рр.; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова до написання циклу оповідань «Нотатки юного лікаря»?

а) Робота лікарем за отриманим фахом;

б) розповіді знайомого лікаря;

в) переданий рукопис лікаря, загиблого під час Першої світової війни;

г) тривале перебування в лікувальних закладах через хворобу.

2. Світосприйняття якого соціального прошарку зображено у прозі та драматургії М. Булгакова?

а) Робітничого класу; б) інтелігенції;

в) селянства; г) дворянства

3 . У якій зі своїх драм Б . Брехт закликає глядача до походу проти війни?

а) «Тригрошова опера»; б) «Барабани вночі»;

в) «Добра людина з Сезуана»; г) «Матінка Кураж та її діти».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Визначте одну з характерних рис творчості М. Булгакова:

а) настрої прощання зі старим світом і вітання нового життя;

б) зображення побутових реалій, сповнених багатобарвної гри смислів;

в) протиставлення вічних засад духовного буття історичній сучасності в усіх її вибухових і спотворених виявах;

г) утвердження активно-творчого ставлення до життя

5. Які історичні події слугували тлом для розповіді про маркітантку Анну Фірлінґ?

а) Першої світової війни; б) Столітньої війни;

в) Тридцятирічної війни; г) франко-прусської війни.

6. Визначте одну з ознак «епічного театру»:

а) дія; б) глядач співпереживає;

в) глядач вивчає; г) сприймання консервується.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Які філософсько-моральні проблеми розкриває роман майстра?

а) Зрадництва;

б) влади і народу;

в) морального злочину, скоєного під тиском страху;

г) духовних шукань;

д) морального вибору.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» оголено справжню сутність кожної людини та явища?

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова звернутися з листом до уряду СРСР?

а) Бажання виїхати за межі країни, щоб зібрати матеріал для нової книги;

б) позбавлення умов для творчого і фізичного виживання;

в) усвідомлення необхідності проведення реформ у сфері культури;

г) необхідність виступити на захист опального літератора

2. На сторінках рукопису якого твору М. Булгаковим було зроблено напис:

«Дописати раніше, ніж померти»?

а) «Біла гвардія»; б) «Театральний роман»;

в) «Останні дні»; г) «Майстер і Маргарита».

3. Яку професію обрав Б . Брехт?

а) Медицину; б) журналістику;

в) юриспруденцію; г) філологію.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Кого з персонажів роману «Майстер і Маргарита» Воланд карає за порушення моральних норм?

а) Понтія Пілата; б) Левія Матвія;

в) Степана Лиходєєва; г) Азазелло.

5. Яку роль відіграють авторські ремарки-вступи, що висвітлюють основні події кожної з картин-епізодів п’‎єси «Матінка Кураж та її діти»?

а) Допомагають глядачеві не стільки переживати події, скільки спостерігати за ними та розмірковувати над ними;

б) сприяють кращому сприйняттю глядачем образу за допомогою додаткової авторської характеристики;

в) виявляють авторське ставлення до дійових осіб і подій п’‎єси;

г) скеровують дії режисера-постановника п’‎єси та акторів, які виконують провідні ролі

6. Б. Брехт відомий у світі як:

а) автор модерністської прози; б) видатний режисер; в) автор кіносценаріїв; г) відомий журналіст

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Хто із героїв п’‎єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» гине?

а) Матінка Кураж; б) Катрін;

в) фельдфебель; г) Швейцеркас;

д) Ейліф; е) Анна Фірлінґ.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як у п’‎єсі Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» оголено справжню сутність кожної людини та явища?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене впродовж І семестру. Підготуватися до уроку узагальнення знаньНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.