Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Срібна доба російської поезії. Пошуки нових принципів і форм поетичної виразності. Течії срібної доби
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (знання про провідні модерністські, авангардистські напрями й течії Срібної доби, їхніх представників; навички виокремлення провідних ознак, особливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички засвоєння та критичного осмислення здобутої інформації; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійного здобуття інформації та її систематизування; загальнокультурні: любов до поезії; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: Срібна доба, символізм, акмеїзм, футуризм, імажинізм, новоселянська поезія.

Міжпредметні зв'язки: історія, мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрети митців Срібної доби, видання їхніх творів; ілюстративний матеріал, опорно-логічні схеми й таблиці та презентація за темою уроку; фрагменти відеофільмів («Срібна доба російської поезії: Блок, Ахматова, Пастернак»1; «Срібна доба російської поезії»2); медіазасоби.

Знемога духу, прагнення позамежного, пронизує нашу добу...

В. Маяковський

1 Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Yd-WpgFwUQ8.

2 Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=C7sazAqpnew.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі ознайомлюють однокласників зі складеними вдома асоціативними сітками за темою «Життя та творчість Ф. Ґ. Лорки»)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— На межі ХІХ-ХХ ст. у російській літературі, як і в більшості європейських літератур, провідну роль відіграють модерністські течії, що найяскравіше виявились у поезії. Епоху модернізму в російській літературі називають Срібною добою (назву було обрано за аналогією із Золотою добою, яку ототожнювали з ХІХ ст., здебільшого — з пушкінською творчістю). Специфіка Срібної доби полягає в тому, що, здійснюючи творчі пошуки на загальних засадах модернізму, письменники на початку ХХ ст. мали визначитися щодо актуальних проблем доби. Це позначилося на долі та творчості багатьох діячів цієї доби. Саме про них ми сьогодні говоритимемо.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Це були часи, коли дерево культури збагачувало своїми плодами не тільки національні, а й світову духовну скарбницю. ренесанс переживала російська релігійно-філософська думка, міжнародного визнання зажили російські театр та балет, нові зірки зійшли на музичному небосхилі, небаченим розмаїттям нових напрямів, течій і шкіл вибухнуло образотворче мистецтво. Дух усебічного оновлення панував у російській ліриці. І все це — попри те, що в країні було зруйновано звичні устої та й сама держава перебувала на межі руйнації...

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням (запис до зошитів)

(Учні виступають із повідомленнями про політичну ситуацію в Росії, російську релігійно-філософську думку та розвиток російської художньої культури на межі ХІХ-ХХ ст.)

- За повідомленнями однокласників складіть стислий опорний конспект уроку.

3. Теорія літератури (запис до зошитів)

Основні ознаки Срібної доби

■ Посилена увага до особистості, індивідуалістичної та «абсолютно вільної».

■ Спроби сформулювати новий ідеал життя і новий ідеал світосприйняття.

■ Увага до філософії, що пояснює таємниці буття (О. Блаватська та ін.), як результат — перебільшений містицизм мислення, відчуттів.

■ Елегантний еротизм поезії.

■ Зневага до добробуту і комфорту особистого життя.

■ Абсолютна свобода форми.

4. Творчо-аналітична робота (у групах)

- У складі 5 груп опрацюйте матеріал підручника. Заповніть відповідні стовпчики таблиці «Срібна доба російської поезії: най- видатніші представники та художні здобутки».

Срібна доба російської поезії: найвидатніші представники та художні здобутки

Група

Течія

Особливості

Представники

1-ша

Символізм2-га

Акмеїзм3-тя

Футуризм4-та

Імажинізм5-та

Новоселянська поезіяМетодичний коментар. Матеріал для опрацювання добирає вчитель.

Очікуваний результат

Срібна доба російської поезії: найвидатніші представники та художні здобутки

Група

Течія

Особливості

Представники

1-ша

Символізм

■ Підвищена увага до музики слова;

■ звернення до містичної філософії;

■ невиразне, невизначене розуміння світу через тонкі натяки й напівтони

Старше покоління:

В. Брюсов, Ф. Сологуб, Д. Мережковський,

З. Ґіппіус, К. Бальмонт.

Молодше покоління:

О. Блок, Андрій Бєлий, А. Бальмонт

2-га

Акмеїзм

■ Джерела у французькому класицизмі;

■ витончена, але свіжа й проста поетична мова;

■ точний образ;

■ деталізування («особистісний мікроскоп»)

М. Гумільов, С. Городецький, М. Кузмін, А. Ахматова, І. Анненський, Осип Мандельштам, Г. Іванов

3-тя

Футуризм

■ Заперечення спадщини минулого;

■ незрозуміла мова, словотворчість;

■ соціальний протест;

■ епатаж

В. Маяковський, Велимир Хлебников, Б. Пастернак, М. Асеев, С. Бобров, Ігор Северянін

4-та

Імажинізм

■ Проголошення образу самоціллю творчості;

■ нехтування змістом твору;

■ каскад дивовижних художніх засобів;

■ використання вишуканого сплетіння метафор, епітетів, порівнянь та інших тропів

B. Шершеневич, C. Єсенін, А. Маріенгоф

5-та

Новоселянська поезія

■ Увага до долі російського народу, особливо селянства;

■ пісенний характер;

■ міфологічність і релігійність

М. Клюєв, С. Кличков, С. Єсенін

5. Слово вчителя

— Фізично у цей час було знищено М. Гумільова, Осипа Мандельштама; змушені були емігрувати Д. Мережковський, З. Ґіппіус, М. Цвєтаєва; С. Єсенін, В. Маяковський покінчили життя самогубством (або їх убили); зазнали переслідувань Б. Пастернак, А. Ахматова.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні переглядають фрагменти відеофільмів за темою уроку (наприклад, «срібна доба російської поезії: Блок, Ахматова, Пастернак» або «срібна доба російської поезії»).)

2. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення: «Я побачив (побачила) Срібну добу російської поезії як...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене за підручником.

Випереджальне (індивідуальне, для 1-2 учнів): підготувати повідомлення про О. О. Блока, використовуючи різні джерела інформації (зокрема, інтернет-ресурси), декламування поетичних творів митця.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.