Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019Передмова

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури

Вступ. Література. Мораль. Людяність

Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача

Відображення в інокультурних творах етичних і естетичних ціннісних орієнтирів різних народів. літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир та духовність

Золоті сторінки далеких епох

Німеччина

Німецьке просвітництво та його вплив на розвиток Європи

Йоганн Вольфґанґ Ґете. Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. Жанрова своєрідність твору

Сюжетна лінія трагедії Й. В. Ґете «Фауст». Роль сцени перекладу Євангелія у творі

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини

Опозиція Фауст - Мефістофель, діалектичне розв'язання проблеми добра та зла

РМ (письмово). Порівняння образів Фауста й Ваґнера

Фауст та Марґарита. Утілення трагедії в різних видах мистецтв. «Фауст» в Україні

Контрольна робота за темою «Золоті сторінки далеких епох» (твір)

Модернізм

Модерністська проза початку XX ст. (загальна характеристика). Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як фундатори модернізму в європейській прозі

Німецькомовна проза

Життя та творчий шлях Франца Кафки. Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні «Перевтілення»

Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Ґреґора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність

Образ Ґреґора Замзи як гротескний літературний автопортрет письменника. Розкриття у творі світового буття як абсурдного

Особливості композиції, функції фантастики. Характерні ознаки стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних та міфологічних елементів у гротескному світі

Росія

ПЧ. Олександр Іванович Купрін «Гранатовий браслет»

Життєвий та творчий шлях Михайла Опанасовича Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи

Роман «Майстер і Марґарита» як «Роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору

Світ радянської сучасності, біблійної давнини та фантастичної дияволіади у творі. Особливості композиції (роман у романі) та оповідної структури

Морально-філософський зміст єршалаїмських розділів твору. Понтій Пілат у творі. Трагізм долі Митця (Майстра)

Проблема кохання та творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) і трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.). Поєднання реального й фантастики у творі

РМ (Усно). Традиції Й. В. Ґете, Г. С. Сковороди, Е. Т. А. Гофмана, М. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського в романі М. О. Булгакова (компаративне аналізування творів)

Контрольна робота за темою «Модернізм» (різнорівневі завдання)

Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці ХХ ст. (загальний огляд)

Франція

Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Владімір Александр Аполлінарій Костровицький) - поет-авангардист. Зв'язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність сюрреалізму письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки поета. Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо»

Ґійом Аполлінер. Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Верлібр у творчості митця

Австрія

Життєвий та творчий шлях Райнера Марії Рільке. Синтетичний вияв новітніх течій та тенденцій в поезії митця. Своєрідність поглядів і поетики Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір...»). Рільке й Україна

Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер та художня довершеність лірики поета

Іспанія

Яскраві образи й символи у віршах Федеріко Ґарсії Лорки. Своєрідність художнього світу поета. Яскраві образи й символи у віршах поета. Своєрідність художнього світу Лорки

Росія

Срібна доба російської поезії. Пошуки нових принципів і форм поетичної виразності. Течії срібної доби

Зв'язок поезії Олександра Олександровича Блока із символізмом. Антитези у вірші «Незнайома». Засоби зображення бездуховного життя суспільства та мрії ліричного героя

Анна Андріївна Ахматова й Акмеїзм. Етапи творчості митчині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, щоденниковість та психологізм

Поема А. А. Ахматової «Реквієм» як відображення особистої і суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері. А. А. Ахматова й Україна

РМ (письмово). Дослідження тексту поеми А. А. Ахматової «Реквієм»

Володимир Володимирович Маяковськиий - поет-новатор. Уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці

Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова

Творчий шлях Бориса Леонідовича Пастернака в контексті срібної доби. Філософська спрямованість лірики й прози митця. Теми кохання, сенсу життя, творчості, боротьби з насильством у спадщині письменника

Відлуння мотивів світової культури у віршах Б. Л. Пастернака. Засоби художньої виразності. Музичні теми й мотиви

ПЧ. Найвидатніші явища зарубіжної поезії першої половини ХХ ст.

Контрольна робота за темою «Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.» (різнорівневі завдання)

Антиутопія у світовій літературі

Розвиток жанру антиутопії у ХХ ст.: ознаки та представники (загальний огляд)

Велика Британія

Джордж Орвелл. Огляд життя та творчості. Зв'язок творчості письменника із соціально-історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Роман «1984»

Розкриття в романі «1984» Джорджа Орвелла проблеми свободи та необхідності, істинності знання, обґрунтування волюнтаризму в політиці. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Художній конфлікт. Система образів. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.)

Сатирична повість-притча Джорджа Орвелла «Скотоферма» як алегорія революції 1917 р. та наступних подій у Росії

ПЧ. Карел Чапек «Війна з саламандрами»

Контрольна робота за темою «Антиутопія у світовій літературі» (різнорівневі завдання)

ЛК. Ян Парандовський «Алхімія слова»

Узагальнення й систематизація знань, здобутих у семестрі

Додатки

Література й інтернет-ресурси