О ЗОРЯ 48-ГО РОКУ! ТИ ВРАНТШНЯ ЗІРКА НАРОДІВ - Уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у поезіях Шандора Петефі

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Мета: розкрити уславлення людської гідності, самоповаги та мужності, засудження приниження й внутрішнього рабства у віршах Ш. Петефі на прикладі вивчення поезії «Коли ти муж, — будь мужнім»; розкрити взаємозв'язок мотивів лірики і почуттів автора, розвивати елементи аналізу поетичного твору,

підготувати учнів до виразного читання напам'ять; вчити проникненню у суть творчого процесу, усвідомленню природи художньої творчості, здійснити спроби моделювання елементів художнього стилю поета; створити ситуацію співавторства на уроці, здійснити перші спроби інтерпретації художнього ліричного тексту.

Тип уроку: формування умінь і навичок.


Хід уроку


1. Перевірка домашнього завдання.


1.1. Зачитування варіантів творчого завдання.


1.2. Розповідь про письменника у зв'язку з тлумаченням закликів з поезії Петефі.

Запитання для опитування.

1. Яку роль відіграв Шандор Петефі у долі рідного народу?

2. Що спонукало поета взяти участь у боротьбі за звільнення угорського народу від австрійського гніту?

3. Яким чином угорський народ оцінив внесок поета у майбутнє Угорщини?

4. Яким чином життєвий шлях поета відображено у його поезії?


1.3. Слово вчителя.

Методичний коментар. У процесі опитування учитель доповнює розповідь фактами біографії поета, які не містить підручник.

Угорська революція 1848-1849 років стала одним з найважливіших етапів визвольної боротьби, яку угорський народ протягом декількох століть вів з його гнобителями — турецькими і німецькими загарбниками.

Колоніальна політика Австрії мала за мету перешкодити розвитку угорської національної культури і мови. Імператор Йосип II у якості адміністративної ввів в Угорщині німецьку мову. Німецькою ж мовою з кінця XVIII століття велося викладання у школах Угорщини. Саме боротьба за збереження національної культури, за незалежність рідної мови стала важливою складовою визвольної боротьби угорців. Петефі першим в угорській літературі заговорив про свободу і незалежність батьківщини і про відокремлення від Австрії.

«Я вірю, що ми на порозі громадянської революції», — писав Петефі в листі своєму другові, письменнику Яношу Арань. Говорячи про поетів XIX століття, Петефі називав улюбленими тих, чия творчість була відгуком, революційних подій. Серед своїх сучасників він вважав одним з найкращих поетів Беранже. Він писав у листі товаришу у 1847 році: «...побачу батьківщину Беранже — осяйну Францію і самого Беранже, найвеличнішого апостола, нового спасителя світу і свободи. Гарматний постріл Липневої революції був відгуком пісень Беранже... Хай кожен з шаною промовляє його святе ім'я. Він перший поет світу».


2. Аналіз художніх засобів поезії.

• Які засоби художньої виразності є у тексті поезії?

• Як вони допомагають донести до читача думки й переживання поета?


2.1. Учні під керівництвом учителя визначають засоби художньої виразності, тлумачать їх.

Для зручності вчителя деякі з них помішуємо у таблицю.

Художній засіб Назва Тлумачення

Пес недолугий — доля Метафора Пес недолугий(підбираємо синоніми) — непередбачуваний...

Найкращий з Демосфенів — меч у твоїх руках Метафора Меч — зброя, Демосфен — оратор, політик, зброя політика — слово, красномовство

Будь дубом, котрий буря з корінням вирива Метафора Дуб — символ кремезної сили, довговічності, який якщо і гине, то тільки через загибель коріння, бо зігнути його величезний стовбур і надломити ніщо не може, лише вирвати з корінням.


Метафора — вислови, що ґрунтуються на переносному значенні слова.

Більшість рис метафори збігаються із загальними рисами порівняння. Але деякі особливості притаманні саме метафорі.

Поміркуймо: з якою метою митці поезії і прози звертаються до цього засобу, називаючи лише те, з чим порівнюють зобраясуване, і приховуючи пряму назву? (Робиться це для того, щоб примусити працювати думку і уяву читача. Метафора потребує від нас духовних зусиль, які самі по собі благодійні.

Проникаючи розумом і почуттям у зміст кожного з ланцюгів розгорнутої метафори, ми невідворотно підпадаємо під потуж ний вплив поезії).


2.2. Відповіді на запитання підручника 1 — 4, 6 (с. 167).

Учні висловлюють судження про проблеми життєвих цінностей і пріоритетів, вибору альтернатив «мужність — боягузтво», «рабство — свобода», «самостійний вибір життєвого шляху — покора долі», порушених у вірші Ш. Петефі; підтверджують свої думки цитатами з тексту.


3. Підбиття підсумків уроку, домашнє завдання.

Вивчити напам'ять вірш. Підготуватись до виразного читання твору.