Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (київський, новгородський) - БИЛИНИ ТА БАЛАДИ

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (київський, новгородський) - БИЛИНИ ТА БАЛАДИ

Розробки уроків - Світова література 7 клас - 2015 рік

Тема. Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (київський, новгородський)

Мета: навчальна: навчити учнів виразно читати билини, розуміти зміст, символіку, висловлювати власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв, давати визначення жанру билина, виявляти її характерні ознаки; розвивальна: розвивати вміння аналізу та інтерпретації художнього твору, творчі здібності, критичне мислення; виховна: сприяти формуванню прагнення до розширення кругозору, до збагачення своєї духовності на основі сповідування загальнолюдських цінностей.

Обладнання: збірки билин, ілюстрації до них, відеозбірка мультиплікаційних фільмів про героїв билин, картина В. М. Васнецова «Три богатирі».

Теорія літератури: билина, її характерні ознаки.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. оголошення теми й мети уроку

Звернення вчителя до учнів

— У билинах, із якими ми сьогодні познайомимося, переплелися реальні історія, побут, звички з художньою вигадкою наших предків — давніх русичів. Дивишся на картину В. М. Васнецова «Три богатирі» й розумієш — оце і є справжні оборонці рідної землі, ідеал воїна-захисника, який не пропустить, не зрадить, подолає і прожене ворога. Про те, як уславив народ своїх героїв,— на уроці.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. актуалізація опорних знань

1. Розповідь про поняття оригінал, переклад і його різновиди, переспів

2. Порівняльний аналіз перекладів та переспівів твору «плач Ярославни»

Т. Г. Шевченко

М. М. Вербицький (М. Білокопитий)

Б. Д. Грінченко

В Путивлі граді вранці-рано

Сумує, плаче Ярославна.

— Полечу, рече, зигзицею,

Понад Дуна[є]м полечу!

Рукав бобровий омочу

В ріці Каялі... І омию

На княжому дебелім тілі

Засохлу кров його. Отру

Глибокії на любім ладо

рани.

ой, чутно, чутно голос

Ярославнин.

Як тая зозуля сивесенька

плаче

Рано-раненько.

«Ой, полечу,— каже,—

по тихім Дунаю,

Як тая зозуленька, скрізь

полечу,

Злину на каялу, боброві

рукави

У тихую воду вмочу,—

Тобі, любий друже,

мій княже коханий,

Обмию на тілі кривавії

рани!»

над Дунаєм бистроводим Я зозулею полину У степи-поля широкі,

У ворожую країну.

Умочу в каялу-річку

Пишний свій рукав

бобровий

Там мій князь. На ранах

в його

Течії засохли з крові

Там коханому моєму

Рани втру я наболілі

І пекучі, і глибокі

На його на дужім тілі.

Очікувані висновки: зміст твору передається однаково, але лексика обирається різна — у М. М. Вербицького та Б. Д. Грінченка більш емоційно забарвлена, пісенна за рахунок уживання пестливо-зменшувальних слів, нестягнених форм прикметників (кривавії); у Т. Г. Шевченка ближче до оригіналу, уживаються старослов’‎янізми (зигзиця, ладо, рече).

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання статті підручника, опрацювання рубрик

2. Відповіді на запитання підручника, виконання завдань (вибірково).

Обговорення, висловлення своїх думок і вражень

3. Робота зі словником літературознавчих термінів

Запис визначення поняття билина, її характерних ознак

4. Опрацювання порівняльної таблиці «Ознаки билин і казок»

(За умови відсутності таблиці в підручнику вчитель складає її самостійно.)

V. Закріплення знань, умінь та навичок

Перегляд мультиплікаційних фільмів про героїв билин

♦ Пригадайте мультфільми про билинних героїв. Яке враження вони на вас справили? Чого вони навчають дітей?

(За можливості переглянути кілька мультиплікаційних фільмів або уривків з них)

VI. Домашнє завдання

Уміти розповідати про цикли билин, ключові твори і їхніх героїв, про поняття билина та її характерні ознаки

Підготувати повідомлення про реального Іллю Муромця, прототипа билин.

VII. Підбиття підсумків уроку

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення

«Билини, на мою думку, відображають...»

2. Прийом «власна думка»

♦ Підтримайте або заперечте

«Твори фольклору — це зашифроване послання з минулого в сьогодення та в майбутнє»