Джордж Ноел Гордон Байрон. «Хотів би жити знов у горах...», «Мій дух як ніч.». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності в ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона - І семестр

Джордж Ноел Гордон Байрон. «Хотів би жити знов у горах...», «Мій дух як ніч.». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності в ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити ідеї романтизму у творах Байрона; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників прагнення до саморозвитку та самореалізації; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак, толерантність; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні терміни та поняття: романтизм, ліричний вірш, художній образ, художні засоби, герой і автор.

Обладнання: портрет Дж. Байрона; текст віршів «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч» (у перекладах на вибір учителя.).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Заслуховування повідомлень або перегляд презентацій «Біографія Дж. Байрона»

2. Виразне читання поезії «Хотів би жити знов у горах...»

3. Слово вчителя

— У творах Байрона постав новий тип героя — байронічний. Охоплений найглибшою меланхолією, він втратив зв’‎язок з навколишнім світом, адже рано «переситився життям». Це герой-вигнанець, герой-бунтар, сильна, пристрасна особистість, яка шукає скарбів духовних, а не матеріальних. З образом «байронічного» героя безпосередньо пов’‎язане і поняття байронізму — ідейно-естетичної тенденції, філософського світобачення, що дістало яскраве втілення у творчості Дж. Байрона та його послідовників.

Ознаки байронізму: «світова скорбота»; неприйняття дійсності, протест проти неї, інтелектуальний бунт (зневіра у можливості переробити світ, песимізм.); відчуження особистості; розкриття суперечностей між життям людини і суспільства; злиття ліричного героя з природою; протиставлення мрії та життя, ідеалу і дійсності.

4. Евристична бесіда

♦ Чи можна пов’‎язати життєві події Байрона із поетичними рядками вірша «Хотів би жити знов у горах»?

♦ Що Байрон взяв за основу цього вірша? (В основу вірша покладений 54 псалом із Старого завіту — один із повчальних Давидових псалмів.)

♦ З ким порівнює свою душу Байрон? (З прип’‎ятим птахом, що прагне ви рватись із пут марнославства, морального рабства, лукавства й облуди.)

♦ Що вабить ліричного героя? (Дика, грізна й велична природа.)

♦ Який головний мотив вірша? (Байрон слідом за автором біблійних часів розмірковує з приводу протистояння піднесеної душі та грішного світу.)

5. Робота із літературними термінами (по варіантах)

1- ий варіант — знайти художні засоби виразності, визначити їхню роль.

Епітети — дитя безжурне, грозове ( небо), темні (урвища та хребти),

дика й похмура (пустка); порівняння — мов голуб до свого кубла, друзі розійшлись, як дим; метафори — душний (світ), серце стало крижаним; риторичні спонукальні речення — На те безлюддя, до стихій!; риторичні запитання — Де ж друзів коло? та ін. Останні рядки поезії є парафразом біблійного тексту: «Коли б я мав крила, немов голубка, то я полетів би й спочив»!

2- ий варіант — знайти романтичні образи-символи, визначити їхню роль.

Небо — це природа, а її не можна підкорити, вона — справжня, не фальшива; гроза — прояв стихії, свобода дій, у грозовому небі вільно дихається; сонце — це символ світла, а світло — це істина; орел — символ свободи, волі, він не боїться сонця й літає вище за всіх птахів.

6. Виразне читання поезії «Мій дух як ніч...»

7. Колективне складання паспорту-характеристики твору «Мій дух як ніч...» (запис у зошитах)

Паспорт-характеристика твору «Мій дух як ніч...»

Автор

Дж. Байрон

Назва

«Мій дух як ніч...»

Цикл

«Єврейські мелодії», 1814-1815

Рік написання

1815

Літературний рід

Лірика

Жанр

Поезія

Різновид

Філософська лірика

Віршовий розмір

Чотиристопний ямб

Тема

Зіткнення суперечливих начал у душі людини, самотність. Провідна інтонація віршів цього циклу — це відчуття смутку, безвихідь, охоплення відчуттям «світової скорботи»

Ідея

Утвердження сили мистецтва, що просвітлює душу

Композиція

Байрон назвав поезії цього циклу мелодіями. Вірш вражає своєю музичністю і мелодійністю

Мотиви

Написаний за мотивами Біблії (Старий Заповіт.). В основу вірша «Мій дух як ніч» покладено звернення біблійного царя Саула до співця Давида. Цар нарікає, що душа його похмура і жадає полегшення в сльозах і просить Давида зцілити її за допомогою гри на арфі

Образи твору

Співець зі своєю арфою має божественну силу, яка буквально здатна змінити весь світ. Але він — це лише маленька частина Мистецтва, яке може повертати втрачені надії, сподівання, ідеали, здатне звільнити людину від страждань

Художні засоби виразності

Епітети — останній час, віщий спів, перший звук; метафори — глас арфи воркує і тішить слух, надія в серці спить, розпадеться серце, поки мозок не згорів; порівняння — Мій дух як ніч; спонукальні речення — О, грай скоріш! та ін.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати поему Дж. Байрона «Мазепа».

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентації про життя І. Мазепи, історичну основу поеми.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.