ТЕМА КОХАННЯ В ЛІРИЦІ О.С. ПУШКІНА. СВОЄРІДНІСТЬ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ У ТВОРАХ «ДО А.П. КЕРН» («Я ПАМ'ЯТАЮ МИТЬ ЧУДОВУ...»), «Я ВАС КОХАВ...» - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ТЕМА КОХАННЯ В ЛІРИЦІ О.С. ПУШКІНА. СВОЄРІДНІСТЬ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ У ТВОРАХ «ДО А.П. КЕРН» («Я ПАМ'ЯТАЮ МИТЬ ЧУДОВУ...»), «Я ВАС КОХАВ...» - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями вірші Пушкіна на тему кохання, розкрити їхню художню своєрідність, виявити основні мотиви; розвивати навички аналізу ліричного твору, вміння порівнювати та узагальнювати, усне мовлення; прищеплювати естетичний смак, виховувати усвідомлення великої ролі та цінності справжніх, глибоких почуттів.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виразно читати та аналізувати вірші О.С. Пушкіна, характеризувати ліричного героя творів, визначати в них провідні мотиви, порівнювати їх із творами музичного мистецтва; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), інформаційно-цифрова компетентність (уміння використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань).

Обладнання: підручник, портрети А.П. Керн і А.О. Оленіної, аудіозапис романсів М. Глінки «Я помню чудное мгновенье», О.О. Аляб'єва «Я вас любил», О.С. Даргомижського «Я вас любил».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Пригадайте, які існують тематичні групи лірики.

2. Які ліричні твори про кохання ви читали в школі або самостійно? Чим вони вам запам’‎яталися?

3. Яким змальовано кохання в названих вами творах (таким, що приносить щастя, засмучує, гнітить тощо)?

Слово вчителя

Важко назвати поета, який не писав би віршів на тему кохання. Ця тема хвилювала і Олександра Пушкіна. Він звертався до неї впродовж усього життя. Сьогодні ми ознайомимося з віршами Пушкіна, які визнано шедеврами світової любовної лірики, — «До А.П. Керн» («Я пам’‎ятаю мить чудову...») і «Я вас кохав...».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Виразне читання твору

Учні читають вірш О. С. Пушкіна «До А.П. Керн» («Я пам'ятаю мить чудову...»).

Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, презентує розповідь про А.П. Керн, якій присвячено вірш «Я пам'ятаю мить чудову...».

Бесіда

1. Чим вас вразив твір? Якою ви уявляєте Анну Керн?

2. Який слід у душі ліричного героя залишила перша зустріч із коханою?

3. Як згодом змінилися настрої й почуття ліричного героя? Чому образ коханої майже стерся з пам’‎яті героя?

4. Що сталося з ліричним героєм, коли він знову побачив кохану?

5. За допомогою яких художніх засобів перекладач твору В. Сосюра передав зміни внутрішнього стану ліричного героя? Запишіть ці засоби.

6. Яку роль відіграють у творі повтори?

7. Виділіть і запишіть провідні мотиви твору.

8. Зробіть висновок: яке місце в житті ліричного героя посідає любов.

Сприйняття твору іншого виду мистецтва

Прослухайте романс М. Глінки «Я помню чудное мгновенье». За допомогою яких музичних засобів композитор передав настрій пушкінського шедевра? Порівняйте свої враження після читання вірша і прослуховування романсу.

Виразне читання твору

Учень читає вірш О.С. Пушкіна «Я вас кохав...».

Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, презентує розповідь про А. О. Оленіну, якій присвячено вірш «Я вас кохав...».

Бесіда

1. Яке враження на вас справила лірична мініатюра? Над чим змусила замислитися?

2. У чому ліричний герой зізнається коханій?

3. Як побажання, висловлене в останньому рядку, характеризує ліричного героя?

4. Як ви вважаєте, для чого автор тричі повторив фразу «Я вас кохав»?

5. На основі вірша Пушкіна створено більше двадцяти романсів, серед їхніх авторів — 0.0. Аляб’‎єв, О.С. Даргомижський, Ц.А. Кюї. На ваш погляд, що приваблювало композиторів у творі О.С. Пушкіна?

6. Сформулюйте і запишіть тему та ідею твору.

Сприйняття творів іншого виду мистецтва

Прослухайте романси Аляб’‎єва та Даргомижського. Який з них вам сподобався більше? Чому?

V.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Проблемне питання

Чому, на вашу думку, розглянуті на уроці вірші вважають перлинами світової любовної лірики?

Заключне слово вчителя

Твори О.С. Пушкіна «До А.П. Керн» («Я пам’‎ятаю мить чудову...») і «Я вас кохав...» утілюють те «благородне, лагідне, ніжне, запашне і граційне» (за словами критика В. Г. Бєлінського), що властиве зрілій любовній ліриці поета. Вони сповнені глибокої ніжності, шляхетної турботи про кохану, схиляння перед нею. Кохання в них постає тим змістом, який наповнює життя, власне, воно і є саме життя.

VI.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Потренуватися виразно читати вірш О. Пушкіна «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...».

Читати повністю роман О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».