БІБЛІЙНІ МОТИВИ У ВІРШІ ДЖ. БАЙРОНА МІЙ ДУХ ЯК НІЧ... - РОМАНТИЗМ

БІБЛІЙНІ МОТИВИ У ВІРШІ ДЖ. БАЙРОНА МІЙ ДУХ ЯК НІЧ... - РОМАНТИЗМ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків "Сучасний майстер-клас" - 2017 рік

Мета: ознайомити учнів із біблійною основою вірша «Мій дух як ніч...», схарактеризувати ідейно-художні особливості твору, порівняти відображення біблійного сюжету у творах Байрона і Рембрандта; розвивати навички аналізу ліричного твору, вміння зіставляти, узагальнювати, працювати в парі; виховувати інтерес до творчості Дж. Байрона.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати ліричний твір Дж. Байрона, характеризувати ліричного героя твору, порівнювати відтворення біблійного сюжету засобами різних видів мистецтва; ключові — спілкування іноземними мовами (уміння читати тексти іноземною мовою; зіставляти оригінальні тексти з українськими художніми перекладами), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове)).

Обладнання: підручник, репродукція картини Рембрандта «Давид грає цареві Саулу» (1658) {див. електронний додаток).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та застосування знань, умінь, навичок. Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують підрядковий переклад першої строфи твору Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...», порівнюють підрядник і український переклад Д. Паламарчука, роблять висновок про майстерність перекладача.

ЗРАЗОК ПІДРЯДКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

і Я хотів би бути безтурботною дитиною, / Жити у своїй печері в горах, / Або про биратися крізь похмуру дикість, / Або походити темними синіми хвилями; / Громіздка пишність саксонської гордості / Не вживається з вільно народженою душею, / Яка любить скелясті схили гір / І шукає каміння, що котиться вниз.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Що вам відомо про Біблію з уроків зарубіжної літератури 8-го класу?

2. Які частини Біблії ви читали самостійно?

3. Яку роль відіграла Біблія у світовій культурі?

4. У яких відомих вам творах автори використовували біблійні сюжети, мотиви, теми, образи? Для чого вони це робили?

Слово вчителя

Біблію недарма називають «книгою книг». Вона є невичерпним джерелом мудрості, витонченої поезії, ідей, образів. Важко назвати ім’‎я класика світової літератури, якого не надихала б ця книга, не змушувала б замислюватись над «вічними» питаннями. Біблійні мотиви існують і у творчості Байрона, зокрема у вірші «Мій дух як ніч...», який ми проаналізуємо сьогодні на уроці.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Вірш «Мій дух як ніч...» входить до поетичного циклу Дж. Байрона «Єврейські мелодії», створеного наприкінці 1814 — на початку 1815 рр. Цикл має таку назву, бо в ньому автор звертається до біблійних мотивів і сюжетів, ставлячи питання, які його хвилювали: про місце людини на землі, про можливості боротьби з тиранією, про шляхи розвитку історії, про сили, що визначають долі народів і держав. В образах біблійних героїв поет оспівував борців за свободу свого народу, засуджував тиранів, жорстоких завойовників і узурпаторів. Байрон часто відходив від канонічного тексту Біблії, а в багатьох віршах зв’‎язок із біблійною основою майже не відчувається. До таких творів належить ліричний шедевр «Мій дух як ніч...». Сюжетно він пов’‎язаний із оповіддю про царя Саула, який став жертвою злого духа і поринув у тугу й печаль.

Саул покликав Давида, щоби той, граючи на гуслях, розвіяв тугу і відігнав злого духа. У цій ситуації Байрона привабив мотив душевної туги, яку здатна розвіяти тільки музика. При цьому поет навіть не згадує імен біблійних персонажів.

Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, презентує повідомлення про царя Саула і виразно читає уривок із першої книги Самуїлової (Старий Заповіт). (Зразок повідомлення подано в електронному додатку.)

Виразне читання твору

Учитель або учень читає вірш Дж. Байрона «Мій дух як ніч...».

Бесіда

1. Яким є настрій вірша? Чи змінюється він від початку до фіналу?

2. У якій формі побудовано твір?

3. Хто до кого звертається у творі? Як ви гадаєте, чому поет побудував вірш у формі звернення? Чому не згадав імен біблійних персонажів?

4. Що ви можете сказати про душевний стан ліричного героя?

5. Чим, на вашу думку, викликаний цей стан? Чому поет не згадує про причини, що змусили серце героя краятися від мук?

6. Які художні засоби використав перекладач В. Самійленко для відтворення душевного стану ліричного героя, його роздумів?

7. Як ви розумієте зміст останніх рядків вірша? (В останніх рядках звучить надія на відродження: змучене серце мусить порватись або піддатися співу, що відновить його, зцілить.)

Сприйняття твору іншого виду мистецтва

1. Розгляньте картину Рембрандта «Давид грає цареві Саулу». Яке враження вона на вас справила?

2. Якими голландський митець зобразив царя та юнака?

3. Як полотно Рембрандта перегукується з віршем Байрона?

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Проблемні питання

1. Якось Байрон сказав про роль поезії в житті людини: «Вона дозволяє нам пережити наш внутрішній стан і тим рятує нас від нього». Як ви розумієте ці слова? Як вони перегукуються з віршем «Мій дух як ніч...»?

2. Дослідники вважають, що у вірші поєднуються мотиви скорботи і бунту, традиційні для поезії Байрона. Чи згодні ви з ними? Аргументуйте свою думку.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

До І варіанта уроку №23. Дочитати першу пісню поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда», скласти лексичний коментар (знайти у словниках та записати значення невідомих слів, географічних назв, інформацію про історичних діячів).

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про історію створення та сюжет поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда», переклад поеми Пантелеймоном Кулішем.

До II варіанта уроку №23. Прочитати поему Дж. Байрона «Мазепа». Групові завдання. Підготувати повідомлення «Біографія Івана Мазепи» (група біографів), «Джерела романтичного міфу про Івана Мазепу» (група істориків).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.