ІТАЛІЯ. КУЛЬТУРА ІТАЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

ІТАЛІЯ. КУЛЬТУРА ІТАЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Ренесанс дав світові важливі духовні надбання, що почали нове літочислення європейської культури.

Д. Чижевський

Л. да Віті. Вітрувіанська людина. 1490 р.

Однією з найважливіших епох в історії людства була доба Відродження, або Ренесанс (з італ. Rinascimento, фр. Renaissance — відродження), яка прийшла на зміну епосі Середньовіччя. Це широкий ідеологічний та культурний рух, що виник у країнах Західної Європи приблизно з XIV-XV ст. до середини XVII ст. Термін «Відродження» пов’‎язаний з ідеєю відновлення античної спадщини в нову добу. Але разом з античною традицією велику роль у розвитку Ренесансу відігравали й інші культурні чинники, зокрема мистецтво епохи Середньовіччя й народні традиції.

Як і в античній культурі, фундаментальною основою Відродження є гуманізм. Якщо в добу Середньовіччя панувало теоцентричне уявлення про світ (Бог — творець і рушій Усесвіту), то в добу Ренесансу мистецтво повертається до антропоцентризму античності, поставивши людину з її думками й прагненнями в центр світобудови. На зміну середньовічному ідеалу святого або аскета приходить ідеал гармонійної земної людини, яка поєднує в собі духовну красу, жагу ідейного пошуку та високі моральні якості.

Шедеври античності стали для митців Відродження неперевершеними зразками й джерелом для наслідування. З античної спадщини вони брали сюжети, образи, художні прийоми, які творчо використовували у власних творах.

У кожній країні Відродження мало свою національну специфіку. Класичною країною Ренесансу вважають Італію, оскільки там Відродження пройшло всі етапи й подарувало світові яскраве сузір’‎я геніїв. Ренесанс в Італії розвинувся в XIV-XVI ст., хоча передумови для його виникнення утворилися ще наприкінці XII XIIІ ст. та пов’‎язані з іменами художника Джотто й поета Дайте Аліґ’‎єрі. їхня творчість увібрала здобутки попередньої доби Середньовіччя й водночас засвідчила перехід до ренесансного художнього мислення.

Етап італійського Відродження

Хронологічні межі

передвідродження (Проторенесанс)

кінець XII — XIII ст.

раннє Відродження

XIV — перша половина XV ст.

Високе Відродження

друга половина XV — перша половина XVI ст.

пізнє Відродження

друга половина XVI ст.

Специфіка ренесансної культури

1.

Підвищення інтересу до особистості, визнання її цінності.

2.

Поетизація образу активної, діяльної людини, яка поєднує особисті й суспільні інтереси.

3.

Утвердження високого призначення людини в процесі пізнання й перетворення світу.

4.

Орієнтація на античну спадщину.

5.

Переосмислення християнських образів і сюжетів відповідно до викликів нової доби.

6.

Світський характер культури.

7.

Формування ренесансного реалізму, настанова на пізнання реального життя людини в аспекті її духовних потреб.

Представниками раннього етапу мистецтва італійського Відродження є художник Мазаччо, скульптор Донателло, архітектор Брунеллескі. Представниками літератури раннього Відродження в Італії вважають Франческо Петрарку, який зробив значний внесок у розвиток італійського сонета, і Джованні Боккаччо, який надав жанру новели актуального соціального й морального змісту в збірці «Декамерон». Серед художників Високого та пізнього італійського Відродження найбільше прославилися Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарроті, Джорджоне, Тиціан, Паоло Веронезе, Тінторетто та ін.

Провідні ідеї доби Відродження — саморозвиток людини, можливість її морального вдосконалення, здобуття свободи, здатності до перетворення світу за допомогою розуму, душі та творчості.

Рафаель Санті. Афінська школа. 1511 р.

Обізнаність. 1. Назвіть провідні ознаки ренесансної культури. 2. Визначте зміст поняття «гуманізм». 3. Творчість яких митців засвідчує перехід від епохи Середньовіччя до Ренесансу в Італії? Читацька діяльність. 4. Пригадайте поезії Дайте Аліґ’‎єрі, Ф. Петрарки, В. Шекспіра. Кому вони присвячені? Яке ставлення до жінки утверджують? 5. Порівняйте структуру італійського й англійського сонета. Людські цінності. 6. Які ідеї утверджуються в мистецтві Відродження? Комунікація. 7. Наведіть аргументи на підтвердження тези «Відродження — духовний переворот у Європі». Сучасні технології. 8. Знайдіть інформацію в Інтернеті про 1 -2 митців італійського Відродження та їхні шедеври. Підготуйте презентацію. Лідери й партнери. 9. Робота в групах. Віртуальна екскурсія містами-центрами ренесансної культури Італії (Рим, Флоренція, Венеція, Ватикан, Піза та ін. (за вибором).