СОНЕТ 11 - Данте Аліг’єрі (1265-1321) - СВІТОЧ ФЛОРЕНТІЙСЬКОЇ СЛАВИ - Середньовіччя

Підручник Зарубіжна література 8 клас - Є.В. Волощук - Генеза 2016

СОНЕТ 11 - Данте Аліг’єрі (1265-1321) - СВІТОЧ ФЛОРЕНТІЙСЬКОЇ СЛАВИ - Середньовіччя

В своїх очах вона несе Кохання, -

На кого гляне, ощасливить вмить;

Як десь іде, за нею всяк спішить,

Тріпоче серце від її вітання.

Він блідне, никне, множачи зітхання,

Спокутуючи гріх свій самохіть.

Гординя й гнів од неї геть біжить.

О донни, як їй скласти прославляння?

Хто чув її, - смиренність дум свята

Проймає в того серце добротливо.

Хто стрів її, той втішений сповна.

Коли ж іще й всміхається вона,

Марніє розум і мовчать уста.

Таке-бо це нове й прекрасне диво.

Переклад М. Бажана

С. Далі. Беатріче заспокоює Данте. 1964 р.

Запитання і завдання до прочитаного

1. Визначте загальний настрій сонета. Як у поезії розкрито тему кохання?

2. Які факти з життя Данте дають підставу для ототожнення почуттів ліричного героя сонета з особистими переживаннями автора?

3. Яким ви уявляєте ліричного героя вірша? Які настрої йому притаманні?

4. Якою постає в сонеті кохана ліричного героя? Що споріднює її образ із Мадонною?

5. Чому слово «Кохання» в сонеті написано з великої літери? Відповідь обґрунтуйте.

6. Знайдіть у прочитаному вірші рядки, суголосні останнім словам «Божественної комедії»: «Любов, що водить сонце й зорні стелі». Як поет визначає роль любові в житті людини?

7. За допомогою яких художніх засобів у перекладі сонета передано радість і сум кохання?

8. Філологічний майстер-клас. Дайте визначення поняття «сонет». На основі прочитаного вірша Данте сформулюйте закони класичного (італійського) сонета.

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

«Поезія, що віднайшла форму»

Однією з особливостей середньовічної культури Китаю є нерозривний взаємозв’‎язок мови лірики та живопису. Власне, цим пояснюється надзвичайна поетичність пейзажів тогочасних китайських художників. За формою це вертикальні та горизонтальні сувої із шовку чи паперу. Довжина вертикальних пейзажів не перевищувала трьох метрів, їх можна було розміщувати на стінах. Тим часом горизонтальні картини, призначені для тривалого споглядання, інколи сягали кількох десятків метрів. Розгортаючи такий сувій, глядач ніби вирушав у подорож. Досить часто художники поєднували пейзаж із каліграфічними написами - цитатами з віршів відомих митців або власними поетичними рядками. Давні традиції пейзажного живопису Китаю пережили віки й збереглися до нашого часу.

Всесвітньо відомою є картина китайського художника Ма Ліня (1194-1264) «Слухаючи вітер у соснах». На шовковому сувої зображено могутні сосни химерної форми з розлогими гілками. На вигині старого дерева сидить мандрівник, зачарований красою природи. Його фігура випромінює відчуття спокою, гармонії зі світом, світлу задуму...

На картині майстра ХІ ст. Го Сі «Початок весни в горах» зображено гори, що піднімаються високо в небо, виростаючи просто з туману. Пейзаж, написаний чорною тушшю на золотистому шовку, передає бурхливе пробудження гірської природи. Го Сі навмисне не обмежує простір на початку і в кінці сувою, залишає порожнечі між гірськими ланцюгами, ніби наповнюючи картину повітрям. Саме цей прийом створює відчуття легкості й нескінченності.

Живописця, каліграфа й письменника Ван Шиміня (1592-1680) називають майстром туші й пензля. Його сувій «Роздуми над поезією Ду Фу» є традиційним для китайського живопису «пейзажем у серпанковім тумані». Картина передає виразність, проникливість, вишуканість віршів середньовічного поета. Це розповідь про красу, яку тонко відчувають обидва митці: грає барвами осінній ліс, громадяться шовкові хмари, удалині височіють гори.

Ма Лінь. Слухаючи вітер у соснах

Го Сі. Початок весни

Ван Шимінь. Роздуми над поезією Ду Фу

1. Як ви розумієте афоризм невідомого китайського автора: «Поезія - це позбавлений форми живопис; живопис - це поезія, що віднайшла форму» ?

2. Розгляньте репродукцію картини Ма Ліня «Слухаючи вітер у соснах». Поміркуйте, чим вона вирізняється з-поміж традиційних китайських пейзажів. Що споріднює цю картину з поетичним пейзажем Лі Бо «Сосна біля південної галереї»? Як ви гадаєте, що символізує маленька фігура на передньому плані картини?

3. Розгляньте репродукцію пейзажу Го Сі «Початок весни в горах». Визначте суголосні мотиви картини й вірша Ду Фу «Весняні надії».

4. Розгляньте репродукцію картини Ван Шиміня «Роздуми над поезією Ду Фу». Поміркуйте, які рядки з прочитаних вами віршів стали джерелом натхнення для художника.

«СВІТ у краплі роси»

Однією з характерних ознак культури Сходу є мінімалізм - здатність малим охопити велике, «у краплі роси побачити весь світ». За доби Середньовіччя ця особливість східного мислення яскраво втілилася в мистецтві книжкової мініатюри. Спочатку малюнки цього жанру «дослівно» відтворювали зміст манускриптів і не мали самостійного значення. Однак із часом художники почали вводити в них деталі, яких не було в текстах. Відтак книжкова ілюстрація розпочала самостійне творче життя. Художники-мініатюристи увічнювали подвиги легендарних героїв, битви, урочисті події, ліричні сцени, оспівували кохання й вірність. Мініатюри доби Середньовіччя не відображали світлотіні й перспективи: фігури та предмети розташовувалися на площині на кшталт барвистого візерунка. Однак привабливість цих витворів мистецтва - у витонченому малюнку, різнобарвності та насиченості кольорової гами, у виразності рухів фігур, у вишуканій простоті й чіткості ліній пейзажу та архітектурних споруд.

Середньовічні мініатюри до рубаї О. Хайяма

Розгляньте книжкові мініатюри до рубаї О. Хайяма. За допомогою яких художніх засобів вони передають життєлюбні настрої автора?

«Славний лицар Роланд»

Ключові мотиви «Пісні про Роланда» втілилися в книжкових мініатюрах доби Відродження до рукопису «Великих французьких хронік» Симона Марміона та Жана Фуке. На малюнках Марміона, визнаного «принцом книжкової мініатюри», зображено основні події «Пісні...» - від битви ар’‎єргарду армії Карла Великого в Ронсевальській ущелині до видіння, у якому чорти тягнуть Марсилія в пекло, а архангел Михаїл забирає душу Роланда в Рай. Роботи знаного портретиста й мініатюриста Фуке вирізняються багатою палітрою, вільним відтворенням простору, цілісністю композиції.

Мініатюра С. Марміона

Мініатюра Ж. Фуке

Порівняйте мініатюри до «Великих французьких хронік». Які художні засоби використав кожен з авторів, відтворюючи монументальність і героїчний характер «Пісні про Роланда»?

«Суворий Дант, вигнанець флорентійський»

Образ Данте надихнув багатьох митців на створення живописних полотен, фресок, мозаїк. Одна з найвідоміших робіт належить знаному італійському художнику Джотто ді Бондоне (1267-1337). На його фресці «Рай» у флорентійському палаці Борджелло молодого Данте зображено серед праведників. Традиційно вважають, що Джотто й Данте були друзями.

Рафаель Санті (1483-1520) зобразив Данте у фресці «Диспут» майже через двісті років після смерті поета за описом його біографа Боккаччо. Створений Рафаелем образ митця вже кілька століть вважають одним з канонічних.

Портрет Данте, написаний художником Аньоло Бронзіно (1503-1572), водночас є узагальненим символом поезії. Як і належить алегоричному образу, він неоднозначний. Обличчя поета, звернене до світла, наче виринає з темряви; гордий профіль чіткий і рельєфний.

Чимало картин написано за мотивами Дантових сонетів, присвячених Беатріче - втіленню ідеалу чистого кохання й жіночності. Цей образ був особливо популярним серед художників-прерафаелітів (представників заснованого 1848 р. об’‎єднання англійських митців, що ідеалізували художні здобутки Середньовіччя). Прерафаеліти створили новий для образотворчого мистецтва тип жіночої вроди - відчужений, спокійний, таємничий. На їхніх полотнах жінка постає уособленням середньовічного ідеалу краси, гідної захоплення й поклоніння. У цьому напрямі творили, зокрема, Д. Г. Россетті та Дж.В. Уотерхаус.

Джотто. Рай. Фрагмент фрески

Рафаель. Диспут. Фрагмент фрески

А. Бронзіно. Алегоричний портрет Данте

Художнику, поету, перекладачу Данте Габрієлю Россетті (18281882) належать такі полотна, як «Зустріч Данте з Беатріче на чужому весіллі», «Сон Данте про смерть Беатріче», «Беатріче благословенна». На останній з названих картин кохану великого флорентійця зображено ніби в напівсні, схожому на смерть, птах - вісник смерті кладе їй на долоні квітку маку.

На картині Джона Вільяма Уотерхауса (1849-1917) «Данте і Беатріче» обраниця поета - не просто чарівна красуня із задумливим поглядом. Вона дуже жіночна, чуттєва й водночас мудра і чиста, мов янгол, що має провести Данте до найвищих сфер Раю.

Д.Г. Россетті. Беатріче благословенна

Дж.В. Уотерхаус. Данте і Беатріче

1. Розгляньте репродукції портретів Данте, створених різними художниками. Які риси вдачі великого флорентійця увиразнив кожен з митців, які символічні деталі застосував?

2. Якою художники зображували Беатріче? Порівняйте її образ у живописі зі створеним у сонеті «В своїх очах вона несе Кохання...».

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Укажіть хронологічні межі Середньовіччя як історичного періоду.

2. Яких китайських поетів доби Середньовіччя ви знаєте?

3. Назвіть головних героїв поеми «Пісня про Роланда».

Другий рівень

1. Що таке «рубаї»? Хто уславив цей жанр?

2. Які риси є визначальними в характері Роланда?

3. Які настрої притаманні ліричному герою сонетів Данте?

Третій рівень

1. Чому лірику Лі Бо та Ду Фу називають філософською?

2. Які історичні події покладено в основу героїчного епосу «Пісня про Роланда» ?

3. Доведіть, що вірш Данте «В своїх очах вона несе Кохання...» є сонетом.

Четвертий рівень

1. У чому полягає основний конфлікт «Пісні про Роланда»?

2. Укажіть основні теми й мотиви творчості О. Хайяма.

3. Які національні образи й символи відобразилися в ліриці Лі Бо та Ду Фу?

Теми творів

1. ««Якби мені до рук - скрижалі Долі...» (За творчістю О. Хайяма)».

2. ««Де трубить вічність у Роландів ріг» (Актуальність проблем, порушених у «Пісні про Роланда»)».

3. ««Любов, що водить сонце й зорні стелі» (Тема кохання в середньовічній поезії)».

Клуб книголюбів

1. Заповніть узагальнювальну таблицю «Панорама літератури Середньовіччя», укажіть, що в прочитаних вами творах є ознаками історичного часу, а що - загальнолюдськими цінностями: Назва твору / Ознаки історичного часу / Загальнолюдські цінності.

2. Визначте спільне й відмінне: а) в системі образів, композиції, художніх засобах «Пісні про Роланда» та «Слова о полку Ігоревім»; б) в образах ліричних героїв Лі Бо, Ду Фу, О. Хайяма.

3. Робота в парах. Проаналізувавши прочитані в третій частині підручника твори, обґрунтуйте або спростуйте афоризм Дж. Р. Кіплінга «Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох».

4. Подискутуймо! Групова робота. Розділившись на три групи, обговоріть одне з поданих запитань. Готуючись до дискусії, стисло занотуйте основні міркування та докази на користь своєї позиції.

• Чи правильно вчинив Роланд, коли дав бій сарацинам, не чекаючи підмоги Карла?

• Чи може існувати в сучасних реаліях ідеальне кохання, оспіване Данте?

• Характеризуючи героїв «Пісні про Роланда», автор пише: «Розумний Олів’‎єр - Роланд відважний». Чи можна, на вашу думку, протиставляти розум і відвагу?

5. Знайдіть і прочитайте збірку «Буранські пісні». Які рядки з поезії вагантів ви хотіли б занотувати? Поясніть свій вибір.

6. Творчий проект. На основі творів, уміщених у третій частині підручника, складіть план віртуальної подорожі в епоху Середньовіччя. Доберіть відповідний ілюстративний матеріал.

7. Укладіть перелік літературних жанрів, які розвивалися в Середні віки. Кожний пункт доповніть прикладами творів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.