Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Проблематика, герой, стиль натуралістичного роману Е. Золя

У натуралістичних романах Золя порушує такі проблеми: шляхів соціальних змін, правосуддя, соціальної перебудови, фізіології і спадковості.

Ранні романи це - суперечність між фактографічною точністю, скрупульозним описом і високою емоційністю. В романах «Сторінка любові», «Мрія» є прагнення ідилії — від реального зображення побуту до міщанської фантастики. «Міщанське щастя» у Золя занепадає, має «фатальний» характер («Радість жити», «Завоювання Плассана» та ін.). Коли руйнується господарське благополуччя, міщанин переконаний, що руйнується весь світ. Дрібного буржуа у Золя показано з різних сторін, що виявляють його сутність в епоху кризи, його подано як єдність різних проявів: він дрібний, що зазнає кризи, або новий міщанський Іов.

Соціальна сутність «героїв» Золя - це святі, мученики і страждальці, яких характеризують пасивність, брак волі, християнське смирення, покірність. вони зім'яті дійсністю, приречені та гинуть. В романах Золя присутні правдошукачі. Вони охоплені надіями, прагненнями, але ніхто не піднімається до перемоги.

У романах про робітничий клас «Пастка», «Жерміналь» заломлюється проблема пролетаріату. Вони є романами про «класове сусідство». Буття цієї групи сповнене трагізму. Песимізм романів виражається у їхній «катастрофічній» будові, де трагічна загибель є необхідністю.

Стиль автора «Ругон-Маккари» суперечливий: це стиль дрібнобуржуазний у яскравому, послідовному та завершеному вираженні, але міщанський зміст, починаючи з портрета до предметного середовища, психологічних комплексів — все дано у м'яких лініях, все сентименталізовано. Одна з рис стилю Золя — поєднання деталізованого опису з образом-символом, що концентрує головний зміст картини. Тому зринають у творах Золя образи хижаків, загарбників, що витісняють людей міщанського світу. Це користолюбці, лицарі капіталістичної експансії. (Арістід Саккарі, Октав Муре Ежен Ругон). Вони подані в аспекті з образами речового світу - біржою, універсальним магазином, залізницею, ринком, міським будинком, де панують проблеми господарювання та організації. Оцінка хижацтва переноситься на речі. Це дві сторони світу нового соціально-економічного устрою. У таких романах письменник роздвоюється між минулим і теперішнім: з одного боку, він пов'язаний з крахом буття, з іншого - мислить себе в єдності з новим ладом. Наближення до епохи здійснювалося через «технізацію» буржуа; пізнання епохи капіталістичного підйому реалізується через плановий, організаційно-технічний фетишизм.

План наукової організації, науковий метод мислення, дослідження - основні положення стилю Золя.

У «Грошах», «Докторі Паскалі», «Праці» є новий людський образ - це інженер, капіталістичний реформатор, що є першим схематичним начерком реформістської ілюзії, де дрібна буржуазія примиряється з епохою. Тут типові риси технічної інтелігенції (фетишизм плану, системи та організації) переносяться на образи капіталістичного світу. Дійсність усвідомлюється як «організаційна» ілюзія.